Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Čistý stlačený vzduch v kolejové dopravě přináší značné úspory

Aplikace produktů Parker v kolejové dopravě
 
Výrazných úspor lze v železniční dopravě dosáhnout provozem s trvale čistým stlačeným vzduchem v pneumatických systémech kolejových vozidel. Kontaminace stlačeného vzduchu v rozvodech představuje skutečný problém, protože ve své konečné fázi může způsobit ohrožení bezpečnosti a provozuschopnosti.
Spolehlivost a přesnost provozu jsou klíčovými požadavky současnosti u osobních a nákladních kolejových vozidel, tedy v průmyslu, kde jsou bezpečnost a výkon na prvním místě.
 
Stlačený vzduch poskytuje napájení řadě nejvíce sofistikovaných aplikací, které udržují kolejová vozidla v provozu. Toto médium je obecně kontaminováno řadou přírodních kontaminantů, jako jsou nečistoty, voda a olej. 
 
Další kontaminace ve formě kompresorového oleje a částic opotřebení se směšuje s atmosférickými nečistotami a vodou a vzniká brusná pasta, která nemá vůbec žádné mazací vlastnosti.
 
Filtrace Parker domnick hunter
Pokud nebude tato kontaminace odstraněna ze systému stlačeného vzduchu, bude to mít za následek:
 
- negativní vliv na výkonnost
- výpadky systému
- neplánovanou údržbu
- zvýšení nákladů na servis
- nákladné opravy
- nespokojené zákazníky
- pozdní dodávky
 
 
 
Jediným správným postupem, jak zamezit těmto negativním následkům, je výběr kvalitních zařízení na úpravu stlačeného vzduchu a jejich preventivní údržba, tedy předcházení neplánovaným servisním zásahům nebo případně i drahým opravám. Kolejová vozidla je možné vybavit různými sušiči stlačeného vzduchu, ale tím správným řešením je doplnění systému o kombinaci regenerativních sušičů a účinných filtrů pro separaci vody, odloučení oleje a zachycení pevných částic. 
 
Sušiče stlačeného vzduchu Parker domnick hunter pro železnici
 
 
Adsorpční sušiče výrobní divize Parker domnick hunter, které jsou speciálně konstruovány pro železniční provoz, obsahují dvoustupňovou předfiltraci a koncový filtrační stupeň pro zachycení mechanických nečistot. Vysoce účinnou separaci vody a oleje zajišťuje filtrační materiál pracující na bázi koalescence molekul kapalných látek. Díky aplikaci regenerativního systému adsorpčního sušiče a právě využití plné trojstupňové filtrace získává stlačený vzduch takové kvality, že dokáže vyhovět přísným požadavkům normy ISO8573-1 (NF F11-100 – Air Quality Standard pro kolejová vozidla). 
 
 
 
Odlučovače Parker domnick hunter
 
 
Kvalitní filtrace a sušení přispívá nejen ke zlepšení provozní bezpečnosti a spolehlivosti, ale také značně prodlužuje životnost všech vzduchem ovládaných součástí. Železniční sušiče, odlučovače, filtry a odváděče kondenzátu Parker domnick hunter se vyznačují konstrukcí odolnou vůči nárazům a vibracím a vyžadují minimální zástavbový prostor pro montáž. Jsou vhodné nejen pro instalace na nových hnacích vozidlech, ale mají své mimořádné uplatnění i u rekonstrukcí a modernizací stávajícího kolejového parku. 
 
 
 
Specialistou na filtraci je divize Parker FARR, která se zaměřuje na širokou škálu filtračních produktů pro ochranu cestujících, motorů a systémů pro snižování spotřeby paliva a emisí škodlivých látek. Její produkty využívají i klimatizační systémy, které zajišťují cestujícím co nejlepší kvalitu ovzduší. Jsou využívány v palivovém nebo výfukovém systému kolejových vozidel.
 
Ing. Peter Kučera, Field Sales Engineer GSFE, Czech Republic & Slovakia
 
 
Autorem článku je Ing. Peter Kučera, Field Sales Engineer GSFE, Czech Republic & Slovakia
 
 
 
 
 
 
 
Zjistit více informací
 
 
 
 
 
Související články:
 
 
 
 

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Čistý stlačený vzduch v kolejové dopravě přináší značné úspory


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha