Parker Česká republika

Dvě řešení, díky kterým jsou stavební stroje účinnější

Dvě řešení, díky kterým jsou stavební stroje účinnější

V celém stavebním průmyslu existuje potřeba zvyšování bezpečnosti a energetické účinnosti strojů, stejně jako snižování jejich emisí. 

Navzdory tomu má mnoho těžkých strojů vysoce náročné a obtížné pracovní cykly, které zabraňují jejich kompletní elektrifikaci. Místo toho vyžadují hybridní řešení – avšak které ze dvou dostupných možností, EHA a EHP, bude to, které poskytne maximum výhod?

 

 

Výkon na vyžádání s pomocí elektrohydraulických čerpadel (EHP)

Definice:

EHP je zkratka termínu elektrohydraulická čerpadla. Pracují podobným způsobem jako konvenční systém, avšak bez jakéhokoliv interního spalovacího motoru, a jsou řízeny vysoce výkonným mobilním odolným pohonem. Jejich činnost je založena na úspoře výdajů namísto rekuperace energie, takže používají výkon na vyžádání a navíc pracují s různými otáčkami čerpadla a jednotky.

Elektrohydraulická čerpadla (EHP)

Výhody:

 • Využití výkonu na vyžádání pomáhá snížit spotřebu paliva v rozsahu 5 až 20 %.
 • Snížení hluku je dosaženo pomocí funkce „výkonu na vyžádání“, která umožňuje čerpadlu EHP se vypnout, když není používáno.
 • Systémy EHP mohou zahrnovat rekuperaci energie, pokud je systém navržen tak, aby zátěž mohla zpětně pohánět EHP a pracovat jako motor a generátor. Pokud tomu tak je, systém může nabíjet své akumulátory sám.
 • Rychlý a snadný výběr produktu. K výběru správné specifikace EHP pro danou aplikaci postačují pouze tři parametry:
  • Napětí akumulátoru
  • Průtok
  • Tlak

Nevýhody:

 •  Systém EHP je velmi podobný konvenčnímu systému, takže nepředstavuje velký odklon od stávajících metod.
 • Je vhodný pro inovace strojů v současné době, avšak nemusí představovat řešení v dlouhodobém ohledu.
 • Pokud zvážíme další změny, může se efektivnějším ukázat systém EHA – i když to závisí na životnosti stroje.
   

Úspora a rekuperace energie se systémy elektrohydrostatických servoovladačů (EHA)

Definice:

EHA znamená systém elektrohydrostatického servoovladače a má se za to, že nese vysoký potenciál do budoucna. V současné době se systémy EHA používají v leteckém a kosmickém průmyslu, protože pracují bez ventilů a každá funkce stroje je závislá na sobě vzájemně. Jako samostatný hydraulický systém v sobě integruje jeden válec a jednu zpětnovazební jednotku. Je zde rovněž použit jeden servomotor, jedno čerpadlo s proměnnými otáčkami a jeden elektrický pohon. Systémy EHA jsou kompaktní a vysoce účinné a ke své činnosti potřebují pouze elektrické připojení.

Systémy elektrohydrostatických servoovladačů (EHA)

Výhody:

 • Žádné konvenční ovládání ventily, takže se výrazně snižují ztráty energie.
 • Snížení spotřeby paliva až o 50 %.
 • Kompaktní systémy pomáhají snížit celkovou hmotnost stavebních strojů.

Nevýhody:

 • Systém EHA znamená nutnost zabudování nového systému, takže jej nelze použít pro jakýkoliv již existující stavební stroj.
 • Stroj musí být přizpůsoben již ve fázi návrhu, při vytváření nové konstrukce stroje.
 • Velký krok vpřed v technologii – to ale znamená značné náklady na integraci systému.

 

Oba systémy EHP a EHA představují velký odklon od konstrukce strojů, které pracují v současné době. Pokud jde o rozhodování mezi systémem EHA a EHP, bude pro většinu výrobců stavebních strojů určujícím faktorem typ použití stroje a jeho pracovní cyklus.

Také je možné zvážit, jak daleko do budoucnosti budou výrobci pohlížet. Systém EHP je bezpochyby nejsnazší možnost. Zjednodušuje výběr produktů, je levnější než EHA a může být integrován do stávajících konstrukcí strojů.

Na druhou stranu bude systém EHA pravděpodobně vyžadovat vysoké náklady. Představuje úplný odklon od konvenčního systému a není možné jej integrovat do stávajících stavebních strojů. Jak však již ukázalo použití v leteckém a kosmickém průmyslu, systém EHA výrazně snižuje hmotnost a poskytuje mnohem vyšší účinnost než systém EHP, což zpětně vede k významným úsporám paliva.

Bez ohledu na to, které řešení je správné pro vaše potřeby, je zřejmé, že zvyšující se účinnost je pro stavební stroje bezpodmínečně důležitá. Další informace o tom, jak toho dosáhnout, naleznete v našem technickém dokumentu zaměřeném na toto téma.
 

Stáhnout Bílou Knihu
 

Článkem přispěl systémový inženýr Björn Eriksson a Adrian Butler, manažer průmyslového trhu 

 

Související články:

Může se lehčí, ekologičtější nákladní vozidlo stát realitou?

Ventil se snímáním zatížení zlepšuje produktivitu těžkého stroje a úsporu paliva

Jak inteligentní uživatelské rozhraní zlepšuje účinnost stroje?

 

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Společnost FAGUS dokáže armovat hadicové montáže až do 720 barů

  Společnost FAGUS AZ PRAHA s.r.o., specializovaný distributor produktů značky Parker Hannifin v České republice, dokončila rozsáhlý projekt certifikace na armování hadicových montáží. Společnost...

Snižování dopadu stavebních strojů na životní prostředí s inspirací z leteckého a kosmického průmyslu

Každá stavební společnost by se měla během prací na projektu snažit o to, aby zanechala okolní prostředí v maximální možné míře nepoškozené. Pro některé průmyslové obory však tento cíl představuje...

Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací

  Nová série pneumatických válců Parker řady P1F, certifikovaná dle ISO 15552, řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých provozů až po...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Dvě řešení, díky kterým jsou stavební stroje účinnější


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha