Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Dvě řešení, díky kterým jsou stavební stroje účinnější

Dvě řešení, díky kterým jsou stavební stroje účinnější

V celém stavebním průmyslu existuje potřeba zvyšování bezpečnosti a energetické účinnosti strojů, stejně jako snižování jejich emisí. 

Navzdory tomu má mnoho těžkých strojů vysoce náročné a obtížné pracovní cykly, které zabraňují jejich kompletní elektrifikaci. Místo toho vyžadují hybridní řešení – avšak které ze dvou dostupných možností, EHA a EHP, bude to, které poskytne maximum výhod?

 

 

Výkon na vyžádání s pomocí elektrohydraulických čerpadel (EHP)

Definice:

EHP je zkratka termínu elektrohydraulická čerpadla. Pracují podobným způsobem jako konvenční systém, avšak bez jakéhokoliv interního spalovacího motoru, a jsou řízeny vysoce výkonným mobilním odolným pohonem. Jejich činnost je založena na úspoře výdajů namísto rekuperace energie, takže používají výkon na vyžádání a navíc pracují s různými otáčkami čerpadla a jednotky.

Elektrohydraulická čerpadla (EHP)

Výhody:

 • Využití výkonu na vyžádání pomáhá snížit spotřebu paliva v rozsahu 5 až 20 %.
 • Snížení hluku je dosaženo pomocí funkce „výkonu na vyžádání“, která umožňuje čerpadlu EHP se vypnout, když není používáno.
 • Systémy EHP mohou zahrnovat rekuperaci energie, pokud je systém navržen tak, aby zátěž mohla zpětně pohánět EHP a pracovat jako motor a generátor. Pokud tomu tak je, systém může nabíjet své akumulátory sám.
 • Rychlý a snadný výběr produktu. K výběru správné specifikace EHP pro danou aplikaci postačují pouze tři parametry:
  • Napětí akumulátoru
  • Průtok
  • Tlak

Nevýhody:

 •  Systém EHP je velmi podobný konvenčnímu systému, takže nepředstavuje velký odklon od stávajících metod.
 • Je vhodný pro inovace strojů v současné době, avšak nemusí představovat řešení v dlouhodobém ohledu.
 • Pokud zvážíme další změny, může se efektivnějším ukázat systém EHA – i když to závisí na životnosti stroje.
   

Úspora a rekuperace energie se systémy elektrohydrostatických servoovladačů (EHA)

Definice:

EHA znamená systém elektrohydrostatického servoovladače a má se za to, že nese vysoký potenciál do budoucna. V současné době se systémy EHA používají v leteckém a kosmickém průmyslu, protože pracují bez ventilů a každá funkce stroje je závislá na sobě vzájemně. Jako samostatný hydraulický systém v sobě integruje jeden válec a jednu zpětnovazební jednotku. Je zde rovněž použit jeden servomotor, jedno čerpadlo s proměnnými otáčkami a jeden elektrický pohon. Systémy EHA jsou kompaktní a vysoce účinné a ke své činnosti potřebují pouze elektrické připojení.

Systémy elektrohydrostatických servoovladačů (EHA)

Výhody:

 • Žádné konvenční ovládání ventily, takže se výrazně snižují ztráty energie.
 • Snížení spotřeby paliva až o 50 %.
 • Kompaktní systémy pomáhají snížit celkovou hmotnost stavebních strojů.

Nevýhody:

 • Systém EHA znamená nutnost zabudování nového systému, takže jej nelze použít pro jakýkoliv již existující stavební stroj.
 • Stroj musí být přizpůsoben již ve fázi návrhu, při vytváření nové konstrukce stroje.
 • Velký krok vpřed v technologii – to ale znamená značné náklady na integraci systému.

 

Oba systémy EHP a EHA představují velký odklon od konstrukce strojů, které pracují v současné době. Pokud jde o rozhodování mezi systémem EHA a EHP, bude pro většinu výrobců stavebních strojů určujícím faktorem typ použití stroje a jeho pracovní cyklus.

Také je možné zvážit, jak daleko do budoucnosti budou výrobci pohlížet. Systém EHP je bezpochyby nejsnazší možnost. Zjednodušuje výběr produktů, je levnější než EHA a může být integrován do stávajících konstrukcí strojů.

Na druhou stranu bude systém EHA pravděpodobně vyžadovat vysoké náklady. Představuje úplný odklon od konvenčního systému a není možné jej integrovat do stávajících stavebních strojů. Jak však již ukázalo použití v leteckém a kosmickém průmyslu, systém EHA výrazně snižuje hmotnost a poskytuje mnohem vyšší účinnost než systém EHP, což zpětně vede k významným úsporám paliva.

Bez ohledu na to, které řešení je správné pro vaše potřeby, je zřejmé, že zvyšující se účinnost je pro stavební stroje bezpodmínečně důležitá. Další informace o tom, jak toho dosáhnout, naleznete v našem technickém dokumentu zaměřeném na toto téma.
 

Stáhnout Bílou Knihu
 

Článkem přispěl systémový inženýr Björn Eriksson a Adrian Butler, manažer průmyslového trhu 

 

Související články:

Může se lehčí, ekologičtější nákladní vozidlo stát realitou?

Ventil se snímáním zatížení zlepšuje produktivitu těžkého stroje a úsporu paliva

Jak inteligentní uživatelské rozhraní zlepšuje účinnost stroje?

 

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Dvě řešení, díky kterým jsou stavební stroje účinnější


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha