Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Filtrační technologie a klíčové trhy

Filtrační technologie a klíčové trhy | Parker Česká republikaFiltry společnosti Parker nabízí systémová řešení pro odstranění nečistot z kapalin a plynů a zajištění optimálního výkonu pro mnoho aplikací a trhů včetně průmyslového odvětví, odvětví potravin a nápojů, biozpracování a farmaceutického, mobilního, námořního a leteckého odvětví. Znečištění může mít za následek prostoje, selhání systému, nízkou kvalitu produktů atd. Filtry společnosti Parker přináší ekonomické řešení k ochraně systémů před škodlivými následky znečištění.

 

Klíčové trhy

Přeprava a mobilní zařízení – inovace v práci na cestách i mimo ně

Zajistěte, aby palivo, olej a vzduch využívané ve vašem zařízení zvyšovaly výkon, chránily důležité součásti i životní prostředí. Naše filtrační řešení jsou lehká, čistší a menší a mají dlouhodobou životnost.

Letectví – vzlétněte včas a vraťte se bezpečně zpět

Filtrační řešení společnosti Parker zlepšují výkon a údržbu zařízení pro manipulaci s palivem, pozemní podporu a palubních zařízení a udržují letadlo ve vzduchu v bezpečí. Technici z divize Filtration Group úzce spolupracují se zákazníky z oblasti letectví a s divizí Parker Aerospace Group na vývoji inovativních filtračních řešení.

Námořní průmysl – neodplouvejte z přístavu bez nás

Když jste na moři, je pro splnění úkolu zásadní efektivní a bezpečný provoz vaší lodi. Ať již potřebujete filtraci pro pracovní, výletní, obchodní či obranné lodě, můžete se spolehnout, že vás divize Parker Filtration přivede bezpečně domů.

Olej a plyn – od průzkumů k výrobě a čistotě

Abyste měli plná potrubí, filtry společnosti Parker udržují efektivní provoz výrobního vybavení během počátečních extrakčních fází. Tyto systémy jsou postaveny pro práci v drsných podmínkách na moři a budou nadále chránit čistotu produktu spolu s tím, jak bude ropa a zemní plyn procházet střední a navazující fází přepravy a distribuce produktů.

Výroba energie a obnovitelná energie – udržení znečištění pod kontrolou

Ať už se jedná o energii z fosilních paliv nebo obnovitelnou větrnou energii, chlazení a mazání rotačních dílů, transformátorů a dalších systémů závisí na filtrech společnosti Parker, které udržují kapaliny čisté pro optimální výkon a minimalizaci údržby v zařízení, které je často obtížně dosažitelné.

Průmyslová zařízení a vybavení závodu – nezačínejte směnu bez nás

Díky nejmodernější a kompletní řadě pneumatických a hydraulických produktů, mazacích olejů, chladicích kapalin a produktů pro filtraci vody společnost Parker chrání váš plán výroby. Když potřebujete vyrábět podle poptávky, zavolejte společnost Parker.

Biologické vědy – pro klíčovou zdravotní péči

Přední výrobci léků, nemocnice a provozovatelé zdravotnických zařízení se spoléhají na systémy filtrace, úpravy stlačeného vzduchu a výroby plynu společnosti Parker tam, kde jsou čistota a zdraví absolutní nutností.

Potraviny, nápoje a pitná voda – přineste na svůj stůl chuť, svěžest a čistotu

Čisté přísady přispívají ke kvalitě konečného výrobku, ať už jde o bramborové lupínky, Rulandské šedé nebo vodu. Výsledkem jsou vyšší výnosy, čerstvější výrobky a spokojenější zákazníci.

 

Klíčové produkty

 • Analytické generátory plynu
 • Letecké palivové filtry
 • Zpracování stlačeného vzduchu a plynů
 • Filtrační systémy motorového paliva, oleje, vzduchu a skříně klikové hřídele
 • Monitorovací systémy stavu kapalin
 • Hydraulické a mazací filtry
 • Přístrojové filtry
 • Filtry kapalin, vzduchu a plynů
 • Membránové a vláknové filtry
 • Generátory dusíku a vodíku
 • Filtrování sterilního vzduchu
 • Filtry a systémy pro odsolování a čištění vody

Další informace o filtračních technologiích společnosti Parker získáte prostřednictvím našeho blogu a webových stránek.

 

Další zdroje

 

Kategorie

 • Filtrace v letectví
 • Filtrace v biozpracování a farmaceutickém průmyslu
 • Zpracování stlačeného vzduchu a plynu
 • Monitorování stavu
 • Filtrace motorů a mobilních systémů
 • Filtrace
 • Filtrace v potravinářství a nápojích
 • Generátor plynů
 • Hydraulická a mazací filtrace
 • Procesní filtrace
 • Čištění vody

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Filtrační technologie a klíčové trhy


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha