Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

FRL jednotky a odolné hadice pro nasazení do - 40 °C

Pneumatické systémy Parker pro náročné podmínky - pneumatické válce, pneumatické ventily, FRL jednotky na úpravu vzduchu a další pro extrémní teplotní podmínky až do - 40 °C.

Úprava vzduchu v nízkých teplotách

Parker nabízí rovněž velký výběr sušičů, fil­trů, maza­cích jed­no­tek, regu­lá­torů a kom­bi­no­va­ných jed­no­tek na úpravu vzdu­chu — FRL jed­notky. Plně vyba­vené fil­try, regu­lá­tory, fil­try s regu­lá­tory a mazací jed­notky jsou k dis­po­zici se širo­kou šká­lou stan­dard­ního příslušenství a vyhoví tak všem požadavkům na úpravu vzduchu.

Pře­nosné sušiče Par­ker posky­tují čistý a suchý vzduch přesně tam, kde je potřeba. Nabí­zejí kom­paktní leh­kou kon­strukci, jed­no­du­chou mon­táž a prak­ticky bez­údrž­bový provoz. Sys­témy pro čistý vzduch pomáhají zajis­tit ochranu zaří­zení, sní­žit pro­stoje i náklady na údržbu a maxi­ma­li­zo­vat řešení vyu­ží­va­jící stla­čený vzduch.

FLR jednotky Parker nabízejí pro dosažení ideálních výkonových parametrů jednotek na úpravu vzduchu pro práci v nízkých teplotách modulové řešení se širokým výběrem vzá­jem­ných kom­bi­nací produktů v při­po­jo­va­cích veli­kos­tech od G1/8“ po G2“. Kom­pletní řadu úprav­ných jed­no­tek dopl­ňuje pří­slu­šen­ství — náběhový a uza­ví­rací ven­til, tla­kový spí­nač, mano­metr, spo­jo­vací sady a roz­dě­lo­vací blok, který umož­ňuje oddě­lit v pří­padě potřeby napří­klad fil­tro­vaný nema­zaný vzduch při zařa­zení mezi filtr a maznici.

FRL systémy řady P3

Systémy P3 představují modulární sérii jednotek pro úpravu vzduchu. Vyznačují se lehkou, ač robustní konstrukcí pro dlouhou životnost. Využívají vysoce efektivní elementy s rozsahem sekundárního tlaku od 4 do 16 barů (dle modelu). Vyznačují se  vynikající účinností při odlučování vody. Pro přesnou regulaci tlaku a rychlou odezvu využívají vyvážený talířový ventil. Některé modely jsou uzpůsobeny pro práci v nízkých teplotách až -40 °C .

Koncovky Prestomatic 3 Push-In

Aby bylo možné splnit různé náročné podmínky použití ve vzduchových okruzích v železniční a silniční dopravě, nabízí tato řada lehkých polyamidových koncovek vynikající výkonnost a respektuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. Jejich hlavní výhodou je extrémní kompaktnost pro maximální úsporu místa při instalaci a výrazná redukce hmotnosti oproti tradičním koncovkám. Integrovaná výztuha polymerové trubky umožňuje vyrovnání a upevnění trubek pro vynikající odolnost vůči vibracím a dlouhodobé utěsnění. Navíc je možné je  použít opakovaně, což snižuje náklady na údržbu.

K dalším špičkovým vlastnostem patří,  inovativní konstrukce upínacího kroužku, jež umožňuje eliminovat vibrace a tlakové pulzace. Jejich mechanické vlastnosti jsou přizpůsobené náročným pracovním podmínkám. Polymer odolný proti UV záření zaručuje dlouhou životnost. Výhodou je i montáž umožňující volné otáčení trubek i pod tlakem a vysoká odolnost vůči roztažení. Extrémní teplotní odolnost pro prodlouženou životnost je samozřejmostí. Všechny tyto vlastnosti jsou potvrzeny náročnými testy přímo ve výrobě. Koncovky Prestomatic 3 Push-In najdou své uplatnění v systémech vzduchových brzd, pneumatickém odpružení, v podvozcích, u motorových brzd, v ovládání převodových skříních, pantografech i přímém řízení motorů.Speciální hadice Parker vhodné pro drážní aplikace - hydraulické hadice splňují přísné normy EN45545-2 pro bezpečné použití v kolejovém průmyslu

Odolné hadice nejen pro drážní nasazení

Od roku 2013 je v platnosti celoevropská norma EN 45545-2, která sjednocuje nejdůležitější požadavky na nehořlavost, toxicitu a emise spalin a tepla hadic pro drážní použití. Kromě těchto certifikovaných parametrů musí hadice vykazovat i řadu dalších vlastností – např. odolnost proti velmi nízkým a současně vysokým teplotám, vysokou odolnost proti abrazi a mechanickému poškození, odolnost proti ozonu, v určitých případech elektrickou nevodivost apod. Hadice Parker pro kolejovou dopravu všem těmto požadavkům vyhovují a díky tomu získaly jako první ucelená řada hadic certifikaci na nejnovější normu EN 45545-2.

Celý sortiment zahrnuje pět speciálních „železničních“ typů hadic: 681DB, 441RH, 421RH, 372RH a H29RH a několik univerzálních typů, např. 293 pro teploty od -50 °C do +150 °C. Tyto hadice pokrývají všechny oblasti použití: pro nejrůznější hydraulické a pneumatické systémy, hydraulické a pneumatické brzdy, pneumatické pružení, chlazení, klimatizace, hadice pro paliva, pro sanitární účely, pro vodu apod.

Jako spojovací komponenty jsou dodávány koncovky ze standardní uhlíkové oceli s pokrytím Zn Cr6-Free s více než dvojnásobnou odolností proti korozi (400 hodin do červené koroze) nebo s pokrytím Zn-Ni (označení Parker „XTR“ případně „ZJ“) s odolností čtyřnásobnou (720 hodin do červené koroze) nebo koncovky z nerezové oceli.

 

Prestomatic Push 3 - Parker Hannifin

Stáhnout produktový list Prestomatic Push 3

 

Jednotky pro úpravu vzduchu (FRL jednotky) pro nasazení do - 40 °C - Parker Hannifin

Stáhnout katalog k FRL jednotkám P3YB

Tento příspěvek byl vytvořen Radimem Olšovským, technickým ředitelem Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

Tento příspěvek byl vytvořen Radimem Olšovským, technickým ředitelem Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

Související příspěvky (některé články zůstávají v původním anglickém znění)

Pneumatické systémy pro nasazení do - 40 °C

3 Ways to Prevent Costly Downtime in Compressed Air Installations

Hints & Tips: 6 Simple Circuits To Reduce Air Consumption - Part 1 of 2

Hints & Tips: 6 Simple Circuits To Reduce Air Consumption - Part 2 of 2

How Manufacturers Find Savings in Compressed Air

Reducing Compressed Air Consumption in Beverage Manufacturing | Case Study

Test What You Know About Pneumatics

Kategorie

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to FRL jednotky a odolné hadice pro nasazení do - 40 °C


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha