Parker Česká republika

FRL jednotky a odolné hadice pro nasazení do - 40 °C

Pneumatické systémy Parker pro náročné podmínky - pneumatické válce, pneumatické ventily, FRL jednotky na úpravu vzduchu a další pro extrémní teplotní podmínky až do - 40 °C.

Úprava vzduchu v nízkých teplotách

Parker nabízí rovněž velký výběr sušičů, fil­trů, maza­cích jed­no­tek, regu­lá­torů a kom­bi­no­va­ných jed­no­tek na úpravu vzdu­chu — FRL jed­notky. Plně vyba­vené fil­try, regu­lá­tory, fil­try s regu­lá­tory a mazací jed­notky jsou k dis­po­zici se širo­kou šká­lou stan­dard­ního příslušenství a vyhoví tak všem požadavkům na úpravu vzduchu.

Pře­nosné sušiče Par­ker posky­tují čistý a suchý vzduch přesně tam, kde je potřeba. Nabí­zejí kom­paktní leh­kou kon­strukci, jed­no­du­chou mon­táž a prak­ticky bez­údrž­bový provoz. Sys­témy pro čistý vzduch pomáhají zajis­tit ochranu zaří­zení, sní­žit pro­stoje i náklady na údržbu a maxi­ma­li­zo­vat řešení vyu­ží­va­jící stla­čený vzduch.

FLR jednotky Parker nabízejí pro dosažení ideálních výkonových parametrů jednotek na úpravu vzduchu pro práci v nízkých teplotách modulové řešení se širokým výběrem vzá­jem­ných kom­bi­nací produktů v při­po­jo­va­cích veli­kos­tech od G1/8“ po G2“. Kom­pletní řadu úprav­ných jed­no­tek dopl­ňuje pří­slu­šen­ství — náběhový a uza­ví­rací ven­til, tla­kový spí­nač, mano­metr, spo­jo­vací sady a roz­dě­lo­vací blok, který umož­ňuje oddě­lit v pří­padě potřeby napří­klad fil­tro­vaný nema­zaný vzduch při zařa­zení mezi filtr a maznici.

FRL systémy řady P3

Systémy P3 představují modulární sérii jednotek pro úpravu vzduchu. Vyznačují se lehkou, ač robustní konstrukcí pro dlouhou životnost. Využívají vysoce efektivní elementy s rozsahem sekundárního tlaku od 4 do 16 barů (dle modelu). Vyznačují se  vynikající účinností při odlučování vody. Pro přesnou regulaci tlaku a rychlou odezvu využívají vyvážený talířový ventil. Některé modely jsou uzpůsobeny pro práci v nízkých teplotách až -40 °C .

Koncovky Prestomatic 3 Push-In

Aby bylo možné splnit různé náročné podmínky použití ve vzduchových okruzích v železniční a silniční dopravě, nabízí tato řada lehkých polyamidových koncovek vynikající výkonnost a respektuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. Jejich hlavní výhodou je extrémní kompaktnost pro maximální úsporu místa při instalaci a výrazná redukce hmotnosti oproti tradičním koncovkám. Integrovaná výztuha polymerové trubky umožňuje vyrovnání a upevnění trubek pro vynikající odolnost vůči vibracím a dlouhodobé utěsnění. Navíc je možné je  použít opakovaně, což snižuje náklady na údržbu.

K dalším špičkovým vlastnostem patří,  inovativní konstrukce upínacího kroužku, jež umožňuje eliminovat vibrace a tlakové pulzace. Jejich mechanické vlastnosti jsou přizpůsobené náročným pracovním podmínkám. Polymer odolný proti UV záření zaručuje dlouhou životnost. Výhodou je i montáž umožňující volné otáčení trubek i pod tlakem a vysoká odolnost vůči roztažení. Extrémní teplotní odolnost pro prodlouženou životnost je samozřejmostí. Všechny tyto vlastnosti jsou potvrzeny náročnými testy přímo ve výrobě. Koncovky Prestomatic 3 Push-In najdou své uplatnění v systémech vzduchových brzd, pneumatickém odpružení, v podvozcích, u motorových brzd, v ovládání převodových skříních, pantografech i přímém řízení motorů.Speciální hadice Parker vhodné pro drážní aplikace - hydraulické hadice splňují přísné normy EN45545-2 pro bezpečné použití v kolejovém průmyslu

Odolné hadice nejen pro drážní nasazení

Od roku 2013 je v platnosti celoevropská norma EN 45545-2, která sjednocuje nejdůležitější požadavky na nehořlavost, toxicitu a emise spalin a tepla hadic pro drážní použití. Kromě těchto certifikovaných parametrů musí hadice vykazovat i řadu dalších vlastností – např. odolnost proti velmi nízkým a současně vysokým teplotám, vysokou odolnost proti abrazi a mechanickému poškození, odolnost proti ozonu, v určitých případech elektrickou nevodivost apod. Hadice Parker pro kolejovou dopravu všem těmto požadavkům vyhovují a díky tomu získaly jako první ucelená řada hadic certifikaci na nejnovější normu EN 45545-2.

Celý sortiment zahrnuje pět speciálních „železničních“ typů hadic: 681DB, 441RH, 421RH, 372RH a H29RH a několik univerzálních typů, např. 293 pro teploty od -50 °C do +150 °C. Tyto hadice pokrývají všechny oblasti použití: pro nejrůznější hydraulické a pneumatické systémy, hydraulické a pneumatické brzdy, pneumatické pružení, chlazení, klimatizace, hadice pro paliva, pro sanitární účely, pro vodu apod.

Jako spojovací komponenty jsou dodávány koncovky ze standardní uhlíkové oceli s pokrytím Zn Cr6-Free s více než dvojnásobnou odolností proti korozi (400 hodin do červené koroze) nebo s pokrytím Zn-Ni (označení Parker „XTR“ případně „ZJ“) s odolností čtyřnásobnou (720 hodin do červené koroze) nebo koncovky z nerezové oceli.

 

Prestomatic Push 3 - Parker Hannifin

Stáhnout produktový list Prestomatic Push 3

 

Jednotky pro úpravu vzduchu (FRL jednotky) pro nasazení do - 40 °C - Parker Hannifin

Stáhnout katalog k FRL jednotkám P3YB

Tento příspěvek byl vytvořen Radimem Olšovským, technickým ředitelem Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

Tento příspěvek byl vytvořen Radimem Olšovským, technickým ředitelem Parker Hannifin pro Českou republiku a Slovensko, Parker Hannifin Czech Republic

Související příspěvky (některé články zůstávají v původním anglickém znění)

Pneumatické systémy pro nasazení do - 40 °C

3 Ways to Prevent Costly Downtime in Compressed Air Installations

Hints & Tips: 6 Simple Circuits To Reduce Air Consumption - Part 1 of 2

Hints & Tips: 6 Simple Circuits To Reduce Air Consumption - Part 2 of 2

How Manufacturers Find Savings in Compressed Air

Reducing Compressed Air Consumption in Beverage Manufacturing | Case Study

Test What You Know About Pneumatics

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Snižování dopadu stavebních strojů na životní prostředí s inspirací z leteckého a kosmického průmyslu

Každá stavební společnost by se měla během prací na projektu snažit o to, aby zanechala okolní prostředí v maximální možné míře nepoškozené. Pro některé průmyslové obory však tento cíl představuje...

Nové pohony Parker P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací

  Nová série pneumatických válců Parker řady P1F, certifikovaná dle ISO 15552, řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách – od čistých provozů až po...

Systém vzdálené diagnostiky Parker na podvozku nákladních vozů Kaoussis RCV

  Společnost Parker Hannifin vyhrála soutěž na dodání elektronických ovládacích systémů, založených řadě řídicích jednotek Parker IQAN-MC4 Master Controller, a to společně s řeckým dodavatelem...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to FRL jednotky a odolné hadice pro nasazení do - 40 °C


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha