Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Když je potřeba přichladit. Chladicí jednotky Parker Hiross - část 2

Strojní chladicí jednotky Hyperchill Plus Parker Hiross pro chlazení kapalin pro obráběcí centra jsou vybaveny funkcí dynamického set pointu, která zajistí, že nebude docházet k teplotním šokům obráběného materiálu při rostoucí teplotě.Při požadovaném chladicím výkonu nad 24 kW nabízí Parker jednotky Hiross ICE pro chlazení vody nebo vody s glykolem. V aplikacích pro chlazení oleje či řezné emulze  je nutné použít deskový výměník, který zajistí účinnou výměnu tepla mezi chladicím médiem a chlazenou kapalinou, aniž by byly smíchány. Pro tyto aplikace Parker Hannifin vyvinul vlastní řadu deskových výměníků.

Pro správnou volbu chladicí jednotky je nutné mít vždy na paměti celou řadu pravidel, aby vše po zprovoznění pracovalo, jak má. Hlavně je potřeba znát požadovaný chladicí výkon, zvolit, zda má být okruh otevřený nebo uzavřený, stanovit teploty chladicího média, teploty okolí (min./max.) a zda má jednotka být s integrovanou nádrží a oběhovým čerpadlem.

Navíc pokud půjde o chlazení kapalin pro obráběcí centra, ve většině případů musí být jednotky  vybaveny funkcí s dynamickým set pointem. Jde o funkci, kdy jednotka s rostoucí teplotou okolí v místě provozu postupně zvyšuje teplotu chladicího média na výstupu z jednotky pro dané obráběcí úkony tak, aby nedocházelo k teplotním šokům obráběného materiálu, vedoucím až k nežádoucím defektům výrobků.  Dle požadavků zákazníků lze chladicí jednotky propojit s obráběcími centry různými konektory. Pro náročné aplikace, ve kterých je důraz kladen na velice přesnou teplotu chlazení, například aplikace pro chemické závody a zmíněná obráběcí centra, jsou jednotky Parker Hiross na přání vybaveny funkcí Close control s rozsahem tolerance teploty chladicího média +0,5° C až -0,5° C. Tolerance chladicího média je tedy na výstupu pouze 1° C. Řízení jednotek zabezpečuje patentovaný software a je vždy automatické s vazbou na nastavenou výstupní teplotu a teplotní spád.

Nejvýkonnější chladicí jednotky

Chladicí jednotky Parker Hiross ICE s výkonem od 29 kW do 230 KW jsou z konstrukčního hlediska ideální a mají integrovaný výparník přímo uvnitř integrované nádoby, která je již v jednotce zabudovaná. Tato kombinace usnadňuje instalaci a výrazně snižuje investiční náklady spojené s případnou instalací do nádrže pro akumulaci chladné vody.

V sérii Parker Hiross jsou i chladicí jednotky s výkonem až 750 kW. U instalací jednotek o výkonu přibližně 300 kW a výše stojí za úvahu se zamyslet na vybavením jednotky rekuperačním výměníkem, který se instaluje za chladicí kompresor a před kondenzátor. Jednotky o těchto výkonech disponují dvěma chladicími okruhy, takže každá jednotka může mít dva vložené rekuperační výměníky. Díky neustálému tlaku na snižování provozních nákladů je toto řešení vhodné pro provozovatele chladicích stanic pracujících minimálně v dvousměnném provoze velice vyhledávané.

Zpětně získaná energie je závislá na mnoha faktorech, ale z příkladu reálně instalovaného chladicího systému Parker Hiross jasně vyplývá jeho rentabilita.  

Příkon (průměrná spotřeba)     66,0 kW 
Chladicí výkon 218,7 kW
Zpětně získané teplo  44,0 kW
Teplota média získaného zpět 0/50°C (1,9 m3/hod)
   
Využití: Ohřev vody topné soustavy a vody pro denní hygienu zaměstnanců
Provoz:  Nepřetržitý
Aplikace: Chlazení extrudérů


Pokud si vše zkalkulujeme například na 10 let, což je předpokládaná životnost strojních chladičů Parker Hiross, tak zjistíme, že úspory z rekuperace odpadního tepla, které lze využít, můžou být skutečně značné.

Parker je světový producent chladicích systémů a umí se přizpůsobit jakýmkoli podmínkám, a proto je schopen poskytovat jednotky jak pro evropské a asijské, tak i americké trhy s UL certifikací. V České republice a na Slovensku poskytuje Parker Hannifin pomoc s volbou, výběrem a návrhem řešení chlazení díky svým vysoce kvalifikovaným technikům.

Kontaktujte nás! Parker Hannifin

Tento příspěvek vytvořil Jaroslav Dohnálek, vedoucí prodeje filtrace Parker Hiross pro Českou republiku, Parker Hannifin Czech Republic

Jaroslav Dohnálek, vedoucí prodeje filtrace Parker Hiross pro Českou republiku, Parker Hannifin Czech Republic

Související příspěvky

S našimi chladicími jednotkami spolehlivě uchladíte nanuky i olej. Chladicí jednotky Parker Hiross - část 1

Kategorie

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Když je potřeba přichladit. Chladicí jednotky Parker Hiross - část 2


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha