Parker Česká republika

Bezpečné, spolehlivé a výkonné pneumatické systémy pro vykládání nákladu z výsypných vagonů

V globálním odvětví železniční dopravy nemůže být pochyb o tom, že železniční vozový park, jako jsou motorové, přepravní a nákladní vagony pracuje ve velmi náročném prostředí. Použitá řešení musí...
Zveřejněno dne 2018, 11 21
Zobrazit

Speciální hadice určené pro železniční dopravu musí splňovat přísná pravidla

Do nedávné doby bylo značným problémem, že téměř každý evropský stát, někdy dokonce i státní železnice, měly svoje vlastní technické požadavky na hadice pro železniční použití. Hadice Parker tak...
Zveřejněno dne 2018, 11 20
Zobrazit

Čistý stlačený vzduch v kolejové dopravě přináší značné úspory

  Výrazných úspor lze v železniční dopravě dosáhnout provozem s trvale čistým stlačeným vzduchem v pneumatických systémech kolejových vozidel. Kontaminace stlačeného vzduchu v rozvodech představuje...
Zveřejněno dne 2018, 11 15
Zobrazit

Špičkové pneumatické systémy v kolejové dopravě

  Moderní přístup ke kolejové dopravě přivedl konstruktéry Parkeru k vytvoření unikátních modulárních pneumatických systémů, které zmenšují nároky na zástavbový prostor i plochu a mají nižší hmotnost....
Zveřejněno dne 2018, 11 14
Zobrazit

Modul ovládání pantografu Parker nabízí úsporu nákladů, spolehlivý provoz a snižuje dobu instalace

  Pantograf je dobře známé zařízení ze střech železničních vozidel. Umožňuje železničním vozidlům pohybovat se vysokými rychlostmi, aniž by ztrácely kontakt s trolejovým vedením. K jeho spodní straně...
Zveřejněno dne 2018, 11 13
Zobrazit

Produkty Parker přináší úspory v železniční dopravě

Od moderních kolejových vozidel, ať osobních či nákladních, vozů metra, vozidel traťové údržby nebo tramvají se očekává, že budou schopné nepřetržité a spolehlivé služby i v těch...
Zveřejněno dne 2018, 11 06
Zobrazit

Pět hadic a dvě koncovky - jednoduchý systém hydraulických hadic a koncovek GlobalCore

Dřívější normy hydraulických hadic byly spíše než na jejich použití zaměřené hlavně na jejich konstrukci. Nová norma ISO 18752 zavádí jiný přístup, který společnost Parker Hannifin s důvtipem...
Zveřejněno dne 2018, 11 02
Zobrazit

Vyšší efektivita a nižší náklady s 3D tiskem pro kolejový průmysl

3D tisk neboli aditivní výroba zažívá v posledních letech boom. Výhody, které tato metoda výrobcům přináší, jsou nesporné. Postupující technologický pokrok sní­žil dosud poměrně vysoké náklady na 3D...
Zveřejněno dne 2018, 10 31
Zobrazit

Kondenzační sušiče StarlettePlus-E vám ušetří energii díky funkci Energy Save

Nová řada kon­den­začních sušičů Parker Hiross StarlettePlus-E zaručuje vysoce účinné sušení stla­če­ného vzdu­chu na rosný bod +3 °C a nabí­zí udržení kvalitního zchlazení stlačeného vzduchu i...
Zveřejněno dne 2018, 10 23
Zobrazit

S novou generací nízkotlakých filtrů GLF iprotect® se nespletete

Potřebujete nízkotlaký filtr a nevíte, který vybrat? Máte jasné požadavky, ale nabídka se překrývá, co s tím? Pro jednodušší orientaci a snazší výběr jsme vytvořili kompletně novou sadu nízkotlakých...
Zveřejněno dne 2018, 10 03
Zobrazit

Transair® SCOUT™ pro instalace stlačeného vzduchu odhalí problémy ještě před jejich eskalací

  Technologie Transair® SCOUT™ je nejmodernější bezdrátové řešení, které umožňuje sledovat výkonnost systému stlačeného vzduchu 24 hodin denně přes webové rozhraní. Data jsou shromažďována,...
Zveřejněno dne 2018, 10 02
Zobrazit

PTS Pro sníží riziko poruch a zvýší efektivitu provozu

  Řízení údržby zařízení nebo strojů může být výzvou i pro ty nejschopnější a dobře zásobené organizace. S programem Parker Tracking System (PTS) Pro získáte kompletní řešení pro sledování a správu...
Zveřejněno dne 2018, 09 25
Zobrazit

Zdravější spánek, který vás nabije energií na celý den

  Systémy pro normobarickou modifikaci atmosféry s redukovaným obsahem kyslíku umí simulovat vysokohorské prostředí. Pobyt v takovém prostředí dodává tělu energii a má blahodárný účinek na lidský...
Zveřejněno dne 2018, 09 19
Zobrazit

Nové pohony P1F - to je efektivita v průmyslových aplikacích

Uvedli jsme na trh novou řadu pneumatických válců s certifikací podle ISO 15552. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.  Nové...
Zveřejněno dne 2018, 09 18
Zobrazit

Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou

Par­ker dis­po­nuje roz­sáh­lou dis­tri­buční sítí, která před­sta­vuje výraz­nou kon­ku­renční výhodu. Někteří dis­tri­bu­toři pro­vo­zují pro­dejny Par­ker­S­tore, které nabí­zejí pro­dej...
Zveřejněno dne 2018, 09 14
Zobrazit

Nechte stroje mluvit a naslouchejte jim, ušetříte

  Zpřístupnili jsme platformu Voice of the Machine pro všechny produkty a řešení segmentu Industrial Internet of Things (IIOT). Projekt Voice of the Machine je otevřený, interoperabilní a škálovatelný...
Zveřejněno dne 2018, 09 12
Zobrazit

Dieslové lokomotivy a motorové vozy s komponenty Parker

  Společnost Chvalis, premier distributor Parker Hannifin, realizuje dodávky hydraulických systémů pro dieselové lokomotivy a motorové vozy, které vyrábí nebo modernizují čeští výrobci kolejových...
Zveřejněno dne 2018, 09 11
Zobrazit

Nový převodník proudu, napětí a frekvence umí připojit senzory hlídaných parametrů

  Nový převodník proudu, napětí a frekvence s označením SCMA-VADC-710 je snadno ovladatelná jednotka, kterou jsme doplnili řadu měřicích přístrojů SensoControl, kam patří také Parker Service Master...
Zveřejněno dne 2018, 09 11
Zobrazit

Minimální tlakové ztráty a úspora energie - to je systém pro rozvod stlačeného vzduchu Transair

  Hliníkový potrubní systém Transair od výrobní společnosti Parker Hannifin představuje originální řešení modulárního rozvodu plynů. Jedná se o stavebnicový systém pro rozvod stlačeného vzduchu,...
Zveřejněno dne 2018, 09 05
Zobrazit

Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery

Spo­leč­nost Par­ker si pro své dis­tri­buční part­nery při­pra­vila tři zajímavé maloobchodní příležitosti. Ty mají zákaz­ní­kům poskyt­nout oka­mžitý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních...
Zveřejněno dne 2018, 09 04
Zobrazit