Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Pět hadic a dvě koncovky - jednoduchý systém hydraulických hadic a koncovek GlobalCore

Systém hydraulických hadic a koncovek Parker GlobalCore

Dřívější normy hydraulických hadic byly spíše než na jejich použití zaměřené hlavně na jejich konstrukci. Nová norma ISO 18752 zavádí jiný přístup, který společnost Parker Hannifin s důvtipem uplatňuje ve své nové řadě hadic GlobalCore. V hydraulických hadicích stále platné mezinárodní normy po mnoho let zevrubně předepisovaly konstrukci i všechny rozměry každého typu hadice. Pro normu ISO 18752 jsou určující užitné vlastnosti – pracovní tlak, světlost (průtok), pracovní teploty a odolnost dynamickému tlakovému zatížení, zatímco z rozměrů je přesněji předepsán jen vnitřní průměr a u těch ostatních jen jejich mezní hodnoty.

 

Je potom na každém výrobci, zda takové parametry dokáže splnit např. hadicí se dvěma ocelovými oplety nebo čtyřmi spirálami, jestli plně využije horní hranice rozměrů a poloměru ohybu nebo dokáže danou hadici zkonstruovat mnohem kompaktnější a ohebnější. 

 

Nový etalon pro všechny hadice

Norma ISO 18752, poprvé vydaná v roce 2006 a aktualizovaná v letech 2012 a 2014, byla velmi rychle přijata největšími světovými výrobci strojů a zařízení. Postupem času se splnění, příp. nesplnění, normy ISO 18752 stalo i meřítkem vyspělosti výrobců hydraulických hadic.

Jako jedna jediná norma, ISO 18752 zahrnuje všechny myslitelné varianty tlaků, světlostí a dynamické a teplotní odolnosti hydraulických hadic používaných dnes v hydraulických systémech a dokonce předbíhá technický vývoj a předvídá i varianty, které jsou při dnešní úrovni techniky ještě neproveditelné. To je další odlišnost ISO 18752 oproti dřívějším normám, které prakticky pouze doháněly skutečnou technickou úroveň a normalizovaly to, co již bylo vyvinuto a vyráběno vedoucími společnostmi v oboru.

Zaměření normy ISO 18752 na konečnou aplikaci a uživatele značně usnadňuje konstruktérům i uživatelům strojů a zařízení výběr potřebné hadice a vylučuje nebo snižuje možné negativní dopady nevhodného výběru nejen na spolehlivost nebo životnost stroje, ale hlavně na bezpečnost a ochranu zdraví uživatele a vyloučení rizik i tragických událostí z důvodu prasklé hadice, vytržené hadice z koncovky nebo popálení horkým olejem. Volnost ponechání volby konstrukce a detailních rozměrů na každém výrobci také podstatně omezuje možnost nevhodných nebo dokonce nebezpečných kombinací hadic s nekompatibilními a neodzkoušenými koncovkami.


Na špičce oboru - řada hydraulických hadic a koncovek GlobalCore

Divize Hose Product společnosti Parker Hannifin vyvinula ucelenou řadu hydraulických hadic a koncovek odpovídajících normě ISO 18752 a pod názvem GlobalCore ji uvedla na trh v roce 2014. Parker Hannifin vyrábí tuto řadu ve všech svých hlavních výrobních závodech na výrobu hadic na všech kontinentech a je tak schopen dodávat naprosto identické hadice s koncovkami odpovídající této nejnovější a nejnáročnější celosvětové normě skutečně globálně všem významným světovým výrobcům strojů a zařízení bez ohledu na to, kde se jejich výrobní závody nebo jejich prodejní a servisní sítě nacházejí.

Hadice a koncovky Parker GlobalCore

 

V souladu s tradicí společnosti Parker Hannifin, která byly vždy průkopníkem v kompaktnosti hydraulických hadic, mají i hadice GlobalCore extrémně kompaktní konstrukci a v porovnání s normou ISO 18752 a konkurenčními hadicemi na trhu až o 25% menší vnější rozměry, o 50% menší poloměry ohybu, o 30% menší sílu ohybu a o 25% menší hmotnost!

Kromě toho jsou špičkové typy hadic GlobalCore testovány až na 2 milióny dynamických tlakových cyklů, tedy dvojnásobek nejnáročnějšího stupně DC normy ISO 18752 a čtyřnásobek požadavků klasických norem SAE, resp. pětinásobek norem EN.


 

Jednoduššeji už to nejde

Sortiment GlobalCore pokrývá nedůležitější a v současných hydraulických systémech nejpoužívanější oblast normy ISO 18752 – tlakové třídy 21MPa až 42MPa ve světlostech DN6 až DN51. Celou tuto "core" oblast přitom pokrývá velmi jednoduše a efektivně pouze 5 typy hadic a 2 sériemi koncovek! Pro vyhovění širšímu okruhu aplikací a pracovních podmínek je každý z těchto 5 typů hadic vyvinut, vyráběn a dodáván ve 3 verzích – Good, Better a Best s odstupňovanou odolností proti teplotě, abrazi, ozonu a UV záření.

Výjimečné charakteristiky řady GlobalCore, její špičkové technické parametry a komplexnost řešení při zachování bezprecedentní jednoduchosti a přehlednosti sortimentu, nabízí značné přínosy pro všechny články výrobního a obchodního řetězce – distributory, výrobce strojů a zařízení a jejich dealerské a servisní sítě i pro koncové uživatele.

 

Petr Hasman, Key Account Manager, Fluid Connectors Group Europe, Instrumentation Group Europe, Parker Sales Company Central & Eastern Europe

 

Autorem článku je Petr Hasman, Key Account Manager, Skupina hydraulického a pneumatického šroubení (Fluid Connectors Group Europe), Parker Sales Company Central & Eastern Europe 

 

 

 

 

Související materiály:

Katalog Parker GlobalCore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog GlobalCore ke stažení

 

 

 

Katalog Parker GlobalCore česky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog hadic a koncovek GlobalCore v českém jazyce ke stažení

 

 

Stránka Parker GlobalCore

Parker GlobalCore video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články:

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier

What Every Hydraulic System Designer Ought to Know About ISO 18752

Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose

 

Kategorie

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Pět hadic a dvě koncovky - jednoduchý systém hydraulických hadic a koncovek GlobalCore


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha