Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Používáte stlačený vzduch a řešíte jeho znečištění?

Problém se stlačeným vzduchem

Používáte stlačený vzduch a řešíte jeho znečištění? - Power plantStla­čený vzduch je velmi často klí­čové médium pro výrobní pro­cesy, ať už vzduch při­chází do pří­mého kon­taktu s výrobky, či slouží k auto­ma­ti­zaci pro­cesů, kde slouží jako pracovní médium pro výkonové členy. Existuje mnoho druhů znečištění vzduchu pocházejících z různých zdrojů, které zůstaly neupraveny a mohou výrazně snížit efektivitu výroby a zvýšit výrobní náklady. Aby systém úpravy stlačeného vzduchu fungoval efektivně, je k tomu zapotřebí použít několik prvků, které jsou tradičně brány jako samostatné jednotky. Správný výběr závisí na přesném a jasném zadání požadovaných parametrů.

 

 

Kontaminanty a zdroje znečištění vzduchu

 

Důvěra v nové pojetí Parker Zander CDAS & OFAS

Díky mnohaletým zkušenostem, kontinuálnímu vývoji a modernizacím svých výrobků, jsme vyvinuli novou řadu kompaktních absorpčních sušičů se studenou regenerací pro odstranění 7 hlavních kontaminantů u systému CDAS a 8 kontaminantů u systému OFAS. Nové integrované systémy nesou označení Parker Zander CDAS (Clean Air Dry System – systém čistého suchého vzduchu)OFAS (Oil Free Air System – systém vzduchu bez oleje). Tyto systémy představují kompletně nový pohled na úpravu stlačeného vzduchu a respektují potřebu udržet minimální investiční náklady a spotřebu energie s nízkými celkovými náklady na provoz. Jsou vybaveny inovativními technologiemi a poskytují vzduch s ověřenou kvalitou.

Výkonné filtry OIL-X  Nové výkonné filtry stlačeného vzduchu OIL-X Parker domnick hunter

Oba typy sušičů využívají filtrační technologie společnosti domnick hunter, která vyvinula moderní filtry pro stlačený vzduch. Nejnovější řada filtrů OIL-X nabízí filtrační výkon ověřený třetí stranou (Lloyd Register) s nejnižší dostupnou spotřebou energie. Unikátní filtrační vložka snižuje rychlost proudění stlačeného vzduchu a tlakovou ztrátu, která v mokrém stavu činí pouze 125 mbar u každého koalescenčního filtru.  Za podmínky splnění požadované normy pro filtrace, je diferenční tlaková ztráta u filtrů OIL-X nejnižší na trhu. To vede ke snížení spotřeby energie na výrobu stlačeného vzduchu a napomáhá udržení požadovaného tlaku v systému, a to hlavně v místě spotřeby.

Proč sušiče CDAS a OFAS se studenou regenerací?

Prohlédněte si většinu místností s kompresory a pravděpodobně zde uvidíte vždy kondenzační sušiče. Tyto sušiče se vyznačují nízkými kapitálovými náklady, jsou nejběžnější, poskytují kladný tlakový rosný bod (v ideálním případě +3° C), dostačující pro nejrozšířenější aplikace. I při snížení zbytkového obsahu vodních par není vzduch v žádném případě suchý a obsahuje poměrně velké množství vodních par, které mohou při nízkých teplotách opětovně kondenzovat, zcela nezamezí korozi a způsobují růst mikroorganismů. Modely CDAS/OFAS zahrnují nejmodernější technologii řízení procesu sušení, který zajišťuje konstantní tlakový rosný bod. Adsorpční sušiče se studenou regenerací Parker Zander CDAS/OFAS jsou unikátní typy adsorpčních sušičů, které jsou schopné trvale garantovat záporný tlakový rosný bod -20°C; - 40°C a tak též i -70°C.  

Nové adsorpční sušiče CDAS (clean dry air system) a OFAS (oil free air system) se studenou regenerací - Parker Zander

Spotřeba stlačeného vzduchu k regeneraci sušičů

Adsorpční sušiče se studenou regenerací využívají (spotřebovávají) část stlačeného vzduchu k samotné regeneraci kolon. A přestože poskytují trvalý záporný rosný bod i při nízké kapitálové investici (ve srovnání s jinými metodami regenerace), jednoduchosti provozu a spolehlivosti, jsou někdy přehlíženy kvůli předpokládaným zvýšeným nákladům na provoz této technologie. Aby byl zajištěn požadovanýSchéma sušení stlačeného vzduchu - Adsorpční sušiče se studenou regenerací CDAS&OFAS - Parker Zander tlakový rosný bod, musí být adsorpční sušič dimenzován tak, aby snížil nejvyšší množství vodní páry, která se dostane do sušiče (plný průtok v letních podmínkách). Obvykle adsorpční sušiče typicky pracují v pevných časových cyklech založených na těch nejhorších podmínkách, avšak v období nízké poptávky, nebo v zimě, kdy se sníží zatížení vlhkostí na vstupu do sušiče, bude sušič s pevným cyklem spotřebovávat více energie, než je požadováno. 

Technologie pro úsporu energie jako standard

CDAS a OFAS pomáhají šetřit energii i peníze, protože technologie pro úsporu energie jsou standardem u všech jednotek. Každý systém CDAS nebo OFAS obsahuje elektronický řídicí systém s barevným displejem, který poskytuje vizuální indikaci o stavu jednotky. K tomuto řídicímu systému je připojen nový senzor rosného bodu (PDS) společnosti Parker, který neustále sleduje výstupní tlakový rosný bod a prodlužuje dobu přepínání kolon po ukončení regeneračního cyklu (který je vždy časově stálý, aby byla zajištěna účinná regenerace desikantu). Od okamžiku, kdy je systém spuštěn, se jeho provoz automaticky přizpůsobuje okolním podmínkám a stavu zatížení pro zajištění úspory vzduchu, energie i nákladů. Součástí zařízení je i vizuální indikace rosného bodu, celkové úspory energie a indikace servisu. Všechny tyto funkce jsou nyní dodávány ve standardním vybavení (společně s 4 – 20mA výstupem pro dálkový monitoring tlakového rosného bodu, beznapěťovými alarmovými kontakty a konektivitou k MODBUS RTU). Výsledkem je snížení požadavků na údržbu a výrazně nižší náklady na energie s úsporou až 85 %.

Mám bezolejový kompresor třídy 0 – určitě tedy nepotřebuji tuto úroveň čištění!?

Vzduchové kompresory jsou často považovány za hlavní zdroje problémů, které přispívají ke kontaminaci stlačeného vzduchu olejem mazaných kompresorů. Mnozí uživatelé nyní poptávají ve výběrových řízeních bezolejové kompresory k překonání či eliminaci těchto problémů. Bezolejové kompresory, ale neposkytují vzduch bez kontaminantů, protože nasávají velké objemy vlhkého, mastného, znečištěného atmosférického vzduchu, bez jeho jakékoliv úpravy. Kromě toho již kontaminované spotřebiče stlačeného vzduchu a systémové rozvody budou i nadále předávat kontaminaci i po instalaci nového bezolejového kompresoru.

„Se systémy CDAS a OFAS jsme úpravu vzduchu pojali zcela nově,“ říká Jaroslav Dohnálek, prodejní inženýr adsorpčních systémů společnosti Parker v ČR. „Tyto systémy jsou vysoce účinné a poskytují vynikající kvalitu vzduchu a současně nabízí ekologicky šetrné a energeticky úsporné technologie již ve standardním vybavení. V kombinaci s dlouhou životností a nejnižšími náklady na pořízení a provoz stanovují tyto systémy nová měřítka v daném průmyslovém odvětví.“

Systémy Parker Zander a Parker dominic hunter tak představují skutečné řešení problému znečistění stlačeného vzduchu. 

Stáhněte si katalogy v českém jazyce k jednotlivým produktům nebo kompletní přehledový katalog.

stáhněte si katalog adsorpčního sušiče se studenou regenerací OFAS - Parker Zander     Stáhněte si katalog adsorpčního sušiče se studenou regenerací CDAS - Parker Zander     Stáhněte si katalog k filtrům stlačeného vzduchu OIL-X Parker domnick hunter          Stáhněte si přehledový katalog k adsorpčnímu sušení se studenou regenerací Parker Zander V NOVÉM POJETÍ

Více informací na www.parker.cz/vnovempojeti.

napište nám! parker hannifin czech republic

Filtrační technologie a klíčové trhy

FRL jednotky a odolné hadice pro nasazení do - 40 °C

S našimi chladicími jednotkami spolehlivě uchladíte nanuky i olej. Chladicí jednotky Parker Hiross - část 1

 

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Používáte stlačený vzduch a řešíte jeho znečištění?


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha