Blogy o technologii pohonů a řízení | Parker Česká republika

Preventivní údržba versus prediktivní údržba

Preventive Maintenance vs. Predictive Maintenance - Parker Hannifin

Všichni známe klasické pořekadlo „prevence je lepší než léčba“. Ale co když prevence nestačí? Ptáte se, jak je to možné?

Ve světe údržby totiž existuje několik termínů, které se často zaměňují nebo považují za stejné. Určitě znáte pojem preventivní údržba. A co termín prediktivní údržba? Znalost rozdílů mezi nimi vám pomůže ušetřit čas a peníze.

Preventivní údržba je dobrá, ale stačí to?

V definici preventivní údržby (PÚ) se dočteme, že se jedná o péči o majetek, která udržuje zařízení a vybavení v uspokojivém provozním stavu. Strategie preventivní údržby zahrnuje systém rutinních inspekcí, testy, výměny oleje nebo mazání, měření a nastavování či výměnu dílů a zaznamenávání zhoršení stavu zařízení.

Preventivní údržba dodržuje stanovený časový plán, který určuje výrobce daného zařízení nebo pracovníci údržby společnosti. Na rozdíl od přístupu typu „oprav, když se to pokazí“ zabraňuje PÚ selhání zařízení tím, že systematicky vyměňuje opotřebující se komponenty anebo identifikuje a opravuje jejich problémy ještě před tím, než dojde k selhání.

Časový rozvrh preventivní údržby pomůže snížit neplánované výpadky, ale jen minimálně snižuje náklady na údržbu spojené s prací a náhradními díly. Určení ideálních časů pro PÚ není přesnou vědní disciplínou, protože se zaměřuje spíše na odhady než na stav zařízení, což někdy směřuje ke zbytečné práci.

To vede i k výměně dobrých komponentů a může to někdy vytvářet nové problémy. Studie ukazují, že 30 procent preventivních údržeb není nezbytných a dalších 30 procent může být dokonce škodlivých, pokud lidská chyba způsobí vedlejší poškození, což vede k dalším prostojům.

Monitorování stavu pro prediktivní údržbu

V tomto smyslu prediktivní údržba (PdÚ) zahrnuje preventivní údržbu, ale dělá to způsobem, který minimalizuje náklady na provádění údržby. Tento přístup dále minimalizuje neplánované prostoje a snižuje náklady na opravy, včetně práce a skladových zásob. Použití řešení s monitorováním stavu, které sleduje například hodnoty tlaku, teploty a vlhkosti, je nejúčinnější strategií prediktivní údržby, protože pokrývá tři kritické body:

  1. Poskytuje datové trendy aktivit a procesů v reálném čase a historii.

  2. Umožňuje operátorům detekovat a diagnostikovat jakékoli obtíže, které by mohly později způsobit další problémy a spustit pověstnou sněhovou lavinu.

  3. Poskytuje v případě potřeby analýzu a upozornění operátorům.

Poslední bod je zvláště důležitý. Monitorování stavu pro prediktivní údržbu dává operátorům možnost předvídat a zdokonalovat procesy, takže mohou optimalizovat systémy a prostředky na základě toho, co se skutečně děje, spíše než reagovat na neočekávané události, nebo opravovat problémy, které možná vůbec neexistují, ale jsou v plánu.

Co je tedy správně?

Všeho moc škodí. V tomto případě může být mnoho dobrých věcí zbytečně drahých. Aplikování řešení prediktivní údržby na každou součást zařízení prostě není nákladově efektivní. Vždy je dobré zvážit, co je praktické před implementací řešení prediktivní údržby. Vždy upřednostněte činnosti a systémy, které jsou rozhodující pro bezproblémový chod výrobního procesu.

Pokud má selhání určitého zařízení nebo systému pouze malý nebo skoro žádný škodlivý dopad na celkový proces, pravděpodobně nepoužijete prediktivní strategii údržby, nejprve zřejmě reaktivní, ačkoli to příliš nedoporučujeme.

Co tedy přinese správný mix prediktivní a preventivní údržby?

Správně vyvážená strategie prediktivní/preventivní údržby:

  • Exponenciálně ušetří pracovní náklady

  • Umožňuje rychlé a přesné diagnostikování a identifikaci problémů

  • Zjednoduší proces monitorování: co jednou trvalo několik hodin, bude trvat několik minut

  • Zkrátí čas na řešení problémů

  • Drasticky sníží skladové zásoby dílů pro opravy

  • Zvýší efektivitu procesu a maximalizuje propustnost

  • Maximalizuje životnost zařízení

 

Senzory SensoNode pro preventivní a prediktivní údrzbu - Parker Hannifin

Senzory SensoNODE jsou jedním z nástrojů prediktivní / preventivní údržby

Detailní technické informace a podpůrné materiály k senzorům SensoNODE Parker - preventní a prediktivní údržba Parker Hannifin

 

 

Zajímá vás téma preventivní a prediktivní údržby? Chcete vědět, jak to děláme mi? Kontaktujte nás! Parker Hannifin

Tento příspěvek vytvořil Dan Davis, produktový specialista pro SensoNODE Sensors and SCOUT Software, Parker Hannifin.

Preventive Maintenance vs. Predictive Maintenance - Parker Hannifin Dan Davis, Product Sales Manager for SensoNODE Sensors and SCOUT Software.

 

 

 

 

 

 

 

Související příspěvky (některé články zůstávají v původním anglickém znění)

Condition Monitoring blog

Změňte způsob provozu a údržby svých zařízení a ušetřete!

Dust is More Damaging Than You Think

Effective Predictive Maintenance of Rotary Machines

Scrap Happens – Save Money by Reducing Rework

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

Size Matters: Small, Wireless Sensors Make Diagnostic Efforts Easier for Mobile Equipment

Streamline Your Condition Monitoring Process

IIoT Drives New Opportunities in Condition Monitoring

Condition Monitoring Solutions for Power Generation Plants

 

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Preventivní údržba versus prediktivní údržba


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha