Těsnění a stínění | Parker Česká republika
Transair® SCOUT™ pro instalace stlačeného vzduchu odhalí problémy ještě před jejich eskalací
  Technologie Transair® SCOUT™ je nejmodernější bezdrátové řešení, které umožňuje sledovat výkonnost systému stlačeného vzduchu 24 hodin denně přes webové rozhraní. Data jsou shromažďována,...
Zobrazit ►
PTS Pro sníží riziko poruch a zvýší efektivitu provozu
  Řízení údržby zařízení nebo strojů může být výzvou i pro ty nejschopnější a dobře zásobené organizace. S programem Parker Tracking System (PTS) Pro získáte kompletní řešení pro sledování a správu...
Zobrazit ►
Nové pohony P1F - to je efektivita v průmyslových aplikacích
Uvedli jsme na trh novou řadu pneumatických válců s certifikací podle ISO 15552. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.  Nové...
Zobrazit ►
Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou
Par­ker dis­po­nuje roz­sáh­lou dis­tri­buční sítí, která před­sta­vuje výraz­nou kon­ku­renční výhodu. Někteří dis­tri­bu­toři pro­vo­zují pro­dejny Par­ker­S­tore, které nabí­zejí pro­dej...
Zobrazit ►
Nechte stroje mluvit a naslouchejte jim, ušetříte
  Zpřístupnili jsme platformu Voice of the Machine pro všechny produkty a řešení segmentu Industrial Internet of Things (IIOT). Projekt Voice of the Machine je otevřený, interoperabilní a škálovatelný...
Zobrazit ►
Maloobchodní příležitosti pro distribuční partnery
Spo­leč­nost Par­ker si pro své dis­tri­buční part­nery při­pra­vila tři zajímavé maloobchodní příležitosti. Ty mají zákaz­ní­kům poskyt­nout oka­mžitý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních...
Zobrazit ►
Silná cloudová řešení pro monitoring stavu zařízení od Parkeru ve spolupráci s Exosite
  Parker přináší ve spolupráci se softwarovou společností Exosite ta nejsilnější cloudová řešení pro monitoring stavu zařízení v reálném čase, pro průmyslové trhy a aplikace od automobilové výroby až...
Zobrazit ►
Technologie těsnění a stínění a klíčové trhy
Technologie poskytuje pevné a dokonalé uzavření. Těsnění a těsnicí systémy navržené společností Parker zajišťují bezpečnost a zlepšují výkon zařízení.   Klíčové trhy Letectví Chemické...
Zobrazit ►