Parker Česká republika

Zjistěte, jak systémy pro manipulaci s tekutinami pomáhají snížit náklady na diagnostiku

CleanFit typu push-in - Parker Česká republikaBioreaktory hrají rostoucí a stále důležitější roli v biofarmaceutické oblasti. Jejich úloha při výzkumu léčiv a protilátek přispívá k objevování nových léků a k rozvoji zlepšených výrobních kapacit nových vakcín a terapeutik.

Proč jsou opakovaně použitelné bioreaktory vyrobené z nerezové oceli a jednorázové bioreaktory používány ve stále rostoucím počtu aplikací?

Opakovaně použitelné bioreaktory vyrobené z nerezové oceli a jednorázové bioreaktory (SUBs) jsou používány ve stále rostoucím počtu vývojových a výrobních aplikací. Jejich speciální charakteristiky zahrnují nízké nároky na údržbu, rychlou dobu obrátky a nízkou spotřebu energie. Tyto faktory činí použití bioreaktorů obzvláště kritickým ve výzkumných a výrobních aplikacích buněčných kultur savců a hmyzu.

Při vývoji své nové špičkové zásobovací a řídicí věže potřeboval přední světový výrobce bioreaktorů a fermentorů pro biofarmaceutický průmysl řešení koncovek a hadic, které by byly schopné transportovat různé plyny, byly by certifikovány pro použití s kyslíkem a byly by provozně a nákladově efektivní.

Jak najít kompatibilní řešení pro napájecí věž k napájení bioreaktorů a transport různých plynů všeho druhu?

Clean RoomV úzké spolupráci s odborníky Parker Legris byl tým konstruktérů schopen vyzkoušet a zvolit kompatibilní řešení napájecí věže pro napájení bioreaktorů se všemi požadovanými plyny a kyslíkem (včetně vzduchu, O2, N2, CO2).

„Řešení dodávané společností Parker je založeno na plně certifikovaném sortimentu koncovek a hadic CleanFit typu push-in a poskytuje kompletní okruh pro management kapalin. Řešení prošlo kompletním kvalifikačním procesem, který zahrnoval 6 měsíců testování, a výsledky plně potvrdily řešení jako vyhovující všem požadovaným technickým specifikacím z hlediska čistoty, utěsnění, bezpečnosti a ceny," řekl pan Laurent Orcibal, produktový manažer pro CleanFit společnosti Parker.

Jedinými koncovkami nebo trubkami, které byly schopné poskytnout rovnocennou certifikaci pro použití kyslíku, byly výrobky z nerezové oceli, které jsou nejen dražší, ale i méně flexibilní. Toto řešení ale nabízí snadnější montáž během výrobního procesu a snadnější modifikace a nastavení po celou dobu životnosti bioreaktoru.

Success StoryPlease download our success story

Zjistěte vice informací o tom, jak Parker přispívá k vývoji nových léků a léčebných postupů, které mají pozitivní vliv na zdraví celé společnosti.

 

Thomas MayerAutorem tohoto příspěvku je Thomas Mayer, Parker Life Sciences, Německo

 

 

 

 

Související příspěvky (některé články zůstávají v původním anglickém znění)

How to Scale-up Pharmaceutical Filtration Systems - Case Study

AC Drives Accelerate Automatic Cable Winding Machine | Case Study

How VFD Controls Pumps to Prevent Flooding | Case Study

Kategorie
Nedávné příspěvky podle autora

Jsme všude tam, kde jste vy

Plně si uvědomujeme, že mít jen výborné produkty nestačí. V dnešní době je nezbytné zákazníkům nabídnout kvalitní a rychlý servis. Nároky zákazníků na údržbu, opravy a revize strojírenské techniky se...

Používáte stlačený vzduch a řešíte jeho znečištění?

Problém se stlačeným vzduchem Stla­čený vzduch je velmi často klí­čové médium pro výrobní pro­cesy, ať už vzduch při­chází do pří­mého kon­taktu s výrobky, či slouží k auto­ma­ti­zaci pro­cesů, kde...

Zjistěte, jak technologie servopohonů umožňuje efektivní recyklování

Vracení prázdných lahví na konci dodavatelského řetězce nápojů je hlavní logistickou výzvou. Lahve jsou typicky vraceny v chaoticky smíšených bednách. S jejich různými tvary, barvami a velikostmi může...
Komentáře

Máte dotaz ohledně produktů či služeb společnosti Parker? Pomůžeme vám: Kontaktujte nás!

Note to Zjistěte, jak systémy pro manipulaci s tekutinami pomáhají snížit náklady na diagnostiku


Upozorňujeme, že v rámci boje proti spamu nebudou zveřejněny komentáře sodkazy.

Zanechte komentář

Captcha