Liikkeenhallinta ja teknologiablogit | Parker Suomi

Mitä tarvitsee tietää hydrauliletkujen SAE- vs. ISO -standardien laatuvaatimuksista?

Mitä tarvitsee tietää hydrauliletkujen SAE- vs. ISO -standardien laatuvaatimuksista? GlobalCore Parker Hannifin OyMiksi hydrauliletkuihin sovelletaan erilaisia standardeja ja mitä tämä tarkoittaa käyttäjän ja käyttötarkoituksen kannalta? Jo vuosikymmenten ajan SAE J517 on julkaissut ohjeistuksia sarjojen 100R1–100R12 hydrauliletkujen osalta. Nämä valmistajavetoiset SAE-standardit ovat perustuneet letkujen suunnitteluun, rakenteeseen ja paineluokituksiin tavoitteenaan varmistaa, että hydrauliletkut täyttävät niiden rakennetta koskevat vähimmäisvaatimukset. SAE on vakiinnuttanut vähimmäispaineluokitukset sisähalkaisijaltaan eri kokoisille letkuille. Myöhemmin näitä luokituksia on muokattu kattamaan myös vakiopaineletkut, kuten R13, R15, R17 ja R19, jotka säilyttävät sarjan paineluokituksen koosta riippumatta.

Viime aikoina hydraulijärjestelmien suunnittelijat ovat kuitenkin alkaneet noudattaa ISO-laatuvaatimuksia. Monet suuret alkuperäislaitevalmistajat ovat siirtyneet noudattamaan ISO-standardeja suunnittelussaan ja valmistusprosesseissaan varmistaakseen laitteidensa maailmanlaajuisen myynnin ja huollon.

Tutustu verkkosivuillamme Parkerin GlobalCore -letkuihin ja  43- ja 77-sarjan liittimiin.  

Vuonna 2006 julkistettu ISO 18752 -standardi soveltaa hieman erilaista lähestymistapaa, ja siinä keskitytään hydraulijärjestelmiä suunnittelevien käyttäjien suunnittelukäytäntöihin, jotka perustuvat yleensä suorituskykyyn ja painevaatimuksiin. ISO 18752 -standardissa on enimmäiskäyttöpaineelle yhdeksän paineluokkaa painealueella 500 – 8 000 psi. ISO 18752 -laatuvaatimukset täyttävät hydrauliletkut luokitellaan neljään tasoon perustuen niiden impulssipaineen kestoon: tasot A, B, C ja D. Jokaisella tasolla standardinmukaisuus edellyttää tiettyä määrää impulssijaksoja tietyssä lämpötilassa ja impulssipaineessa. Tasot jaotellaan lisäksi letkun ulkohalkaisijan mukaan vakiotyyppisiksi letkuiksi (AS, BS, CS) tai kompakteiksi letkuiksi (AC, BC, CC, DC). Kompakteissa letkuissa on vakiotyyppisiä letkuja pienempi ulkohalkaisija ja taivutussäde. 

Tutustu Parker’s GlobalCore -letkuihin ja  43 - ja 77 -sarjan liittimiin.  

Jokainen taso edellyttää, että letku kestää tietyn määrän impulssijaksoja määritetyssä lämpötilassa ja impulssipaineessa. Alla olevassa taulukossa kuvataan yksityiskohtaisesti ISO 18752 -standardin suorituskykyvaatimukset.

Mitä tarvitsee tietää hydrauliletkujen SAE- vs. ISO -standardien laatuvaatimuksista? GlobalCore Parker Hannifin Oy

On tärkeää huomioida, että ISO 18752:2014 ei sisällä vaatimuksia liitäntäpäiden suhteen. Se rajoittuu letkujen ja letkukokoonpanojen suorituskykyyn. Letkukokoonpanon enimmäiskäyttöpaine määräytyy komponenttien alimman enimmäiskäyttöpaineen mukaan.


Kestävyyden testaus

SAE vs ISO Specification for HyMitä tarvitsee tietää hydrauliletkujen SAE- vs. ISO -standardien laatuvaatimuksista? GlobalCore - Parker Hannifin Oy - letkun kestävyyden testaus ISO 18752 -standardi edellyttää ensisijaisesti jatkuvaa paineluokitukseen perustuvaa suorituskykyä kullakin tasolla ja letkujen eri kokoluokissa. Tämä laatuvaatimus edellyttää myös, että spiraaliletku kestää yli miljoona paineimpulssijaksoa ollakseen ISO 18752 -standardin tason D, tyypin DC mukainen. Tämä vaatimus on kaikkien tasojen ja luokkien tiukin, ja siinä letkun on kestettävä vähintään miljoona impulssijaksoa 248 °F:n lämpötilassa ja impulssipaineessa, joka on 133 % enimmäiskäyttöpaineesta. Tässä nopeutetussa testissä letku asetetaan U:n muotoon testauspenkkiin ja nesteen paine nostetaan määritettyyn käyttöpaineeseen. Painepulsseja annetaan nopeutettuun tahtiin, jotta spiraalilangat ja päiden liittimet joutuvat rasitukseen vaadittujen jaksojen vähimmäismäärän verran.


ISO -standardin edut loppuasiakkaille ja sunnittelijoille

ISO 18752 -standardin ansiosta loppukäyttäjien ja suunnittelijoiden on helppo määrittää, millainen letku tiettyyn laitteistoon ja koneeseen kannattaa valita. Ankarat testausvaatimukset varmistavat, että käyttäjät tietävät tarkoin letkun luokituksen ja sen suorituskyvyn hydrauliikkajärjestelmässä. Korkeampien impulssistandardien mukaisesti testatut letkut kestävät todennäköisesti pidempään, minkä vuoksi monet käyttäjät ovat siirtymässä ISO-standardien mukaisiin letkuihin. Jos tarvitset hydrauliletkun  vaativaan käyttötarkoitukseen, jossa letkun on kestettävä lyhyessä ajassa useita toistuvia painejaksoja ja pitkää jatkuvaa käyttöä, valintasi on joko tason C tai D letkukokoonpano. Oletus kuitenkin perustuu siihen, että letku on asennettu asianmukaisesti ja suojattu vaativuustason mukaan.

ISO-standardien tärkeä ominaisuus on, että ne hyväksytään maailmanlaajuisesti. Letku siis testataan samoja standardeja noudatten sen valmistus- ja ostopaikasta riippumatta. Monille alkuperäisvalmistajille maailmanlaajuisesti valmistusstandardit ovatkin keskeisen tärkeitä.


Valmistajat vastaavat markkinoiden trendeihin

SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses - GlobalCore Video - Hose Products DivisionVastauksenaan markkinoiden vaatimuksiin korkeampaa painetta kestävistä letkuista Parker kehitti  GlobalCore -tuoteperheen, joka myös täyttää ISO 18752 -laatuvaatimukset. GlobalCore-letkuohjelma sisältää 187 (1,000 psi)  387 (3,000 psi), 487 (4,000 psi), 722 (4,000 psi), 787 (5,000 psi) ja 797 (6,000) letkut. GlobalCore on vakiokäyttöpaineisten letkujen tuoteperhe, jonka letkuissa on paineluokitukseen perustuvat värikoodatut merkinnät letkun pinnassa. Jokainen GlobalCore-tuoteperheen letkuista voidaan tilata vakiotyyppisenä tai ToughCover- tai SuperToughCover -letkuna, kun kulumista halutaan estää ja letkun käyttöikää pidentää.  

Vaikka ISO 18752 -standardin testausvaatimukset ovatkin tiukkoja, GlobalCore ei täytä ainoastaan tasoon D, tyyppiin DC vaadittua miljoonan jakson vähimmäisrajaa, vaan sen on testattu kestävän jopa kaksi miljoonaa impulssijaksoa. Luku on kaksinkertainen vähimmäisvaatimukseen verrattuna taivutussäteellä, joka on tiukempi kuin ISO 18752 -laatuvaatimusten edellyttämä.

Taatakseen GlobalCore-tuotteiden pitkän käyttöiän Parker on testannut letkuja myös liikkeessä. Vaikka SAE tai kansainväliset standardit eivät edellytäkään tätä, Parkerin letkuja taivutetaan samalla kun niihin kohdistetaan satunnaisesti impulssipainejaksoja. Tämän tarkoituksena on osoittaa letkun ensiluokkainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä.


Kiinnostuitko GlobalCore -tuotteista?

Alla olevista taulukoista löydät nykyisin käyttämääsi SAE- tai ISO-letkua vastaavan GlobalCore-tuotteen. Hae käyttämäsi letku tai letkun tekniset tiedot SAE-taulukosta ja vertailukelpoiset letkut GlobalCore-taulukoista..

Vaihe 1. Hae nykyisin käyttämäsi letku

Mitä tarvitsee tietää hydrauliletkujen SAE- vs. ISO -standardien laatuvaatimuksista? GlobalCore - Parker Hannifin Oy

Vaihe 2. Hae ISO 18752 -standardin mukainen vastaava tuote

 Mitä tarvitsee tietää hydrauliletkujen SAE- vs. ISO -standardien laatuvaatimuksista? GlobalCore Parker Hannifin Oy


 
Vaihe 3. Hae GlobalCore -letku

Mitä tarvitsee tietää hydrauliletkujen SAE- vs. ISO -standardien laatuvaatimuksista? GlobalCore Parker Hannifin Oy

Vaihe 4. Hae GlobalCore -liitin

Mitä tarvitsee tietää hydrauliletkujen SAE- vs. ISO -standardien laatuvaatimuksista? GlobalCore Parker Hannifin Oy

Vaihe 5. Tutustu sivustollomme Parkerin GlobalCore -letkuihin ja  43 - ja 77 -sarjan liittimiin.  

 

Artikkelin ovat kirjoittaneet Kyri McDonough, Marketing services manager ja Derek Garceau, Engineering manager, Hose Products Division, Parker Hannifin.

Pyydä lisätietoja Suomen Parkerin yhteyshenkilöltä

Risto Kananen Parker Hannifin Oy  Risto Kananen, Product Sales Manager

  Parker Hannifin Oy

 

 

 

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail

Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose

Global Collaboration Delivers Unprecedented Hose Solution

What is an Onsite Container?

How to Choose the Right Fluid Power Hose

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Kommentit käyttäjälle Mitä tarvitsee tietää hydrauliletkujen SAE- vs. ISO -standardien laatuvaatimuksista?


Huomaa, että roskapostin torjumiseksi hyperlinkkien kommentteja ei julkaista.

Jätä kommentti

Captcha