Parker Suomi

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Nykypäivän valmistavalla teollisuudella on kovat paineet uusiutua ja kehittää jotakin innovatiivista pysyäkseen elinkelpoisena. Kuluttajapuolella esineiden internet, Internet of Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta? UX Toolkit Parker HannifinThings (IoT), on tuonut älylaitteet kaikkien ulottuville, ja digitalisaation tuomat uudistukset ja haasteet luovat mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen myös teollisuuden puolella.

Älykkäät IoT-laitteet mahdollistavat teollisen internetin, joka sisältää lisäksi yleensä analytiikkaa ja käyttäjän toimien analysointia, joiden avulla toimintaa voidaan tehostaa ja tarjota asiakkaille uusia palveluja.

Parker on lähtenyt aktiivisesti rakentamaan roolia teollisen internetin alustojen ja ekosysteemien toimijana kehittämällä edistyneen ja monimuotoisen käyttöliittymän suunnittelun mahdollistavan ohjelmistoalustan. Räätälöityjen ja interaktiivisten käyttöliittymäsovellusten avulla konevalmistajat voivat lisätä koneiden toimintojen monipuolisuutta ja tehokkuutta sekä luoda uudenlaista liiketoimintaa. Älykkäiden sovellusten kehittäminen asettaa kovat vaatimukset HMI (Human Machine Interface) -laitteen ohjelmistoalustalle. Tällaisten HMI-käyttöliittymien kehittäminen on myös vaikeampaa, kallista ja aikaavievää, kun ohjelmistot muuttuvat monimutkaisemmiksi ja laitetoiminnot lisääntyvät. Samanaikaisesti käytettävyyden tutkiminen vaatii lukuisia testejä ja tutkimuksia.

Ohjelmistoratkaisu yhdenmukaisen ja edistyneen käyttöliittymän kehittämiseen

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta? UX Toolkit Parker HannifinParkerin UX Toolkit -ohjelmistotyökalu helpottaa vaativienkin sovellusten kehittämistä koneen instrumentoinnin, ohjauksen ja asetusten hallintaan. Sovellukset voivat olla koneen ydintoimintoja tukevia sovelluksia, älykkäitä ohjausjärjestelmiä, koneen seisonta-aikaa vähentäviä vianmääritys- ja ennustesovelluksia tai GPS-seurannan ja paikannuksen sovelluksia. Sovellukset, jotka auttavat loppukäyttäjää suorittamaan työnsä paremmin ja tehokkaammin ovat esimerkiksi matkapuhelinten handsfree-laitteiden, loki- ja ajopäiväkirjojen, käyttötapojen seurannan sekä tehtävänhallinnan (esim. bussilinjojen hallinnan) sovellukset.

 

Jo kuluttajapuolen älylaitteista tuttu sovelluspohjaisuus tuo konevalmistajalle ja käyttöliittymän kehittäjälle monia etuja, kuten yksittäisten sovellusten tai toimintojen itsenäinen kehitys laitteeseen ja mahdollisten uusien ominaisuuksien nopea lanseeraus markkinoille. Toimintoja voidaan laajentaa lataamalla lisäsovelluksia ja näin tarjota asiakkaille helposti enemmän jälkimarkkinointiratkaisuja.

Sovellusten kehittäminen on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi. UX Toolkit -ohjelmisto perustuu avoimeen QML-ohjelmointikieleen, tarjoaa WYSIWYG-editorin sekä kattavat drag and drop -toiminnot sisältäen:

 • käyttövalmiita UI-komponentteja
 • esimerkkisovelluksia muun muassa menu-järjestelmää, päivityksiä ja asetuksia varten, ja graafisia käyttöliittymämalleja kehitystyön tueksi
 • liitettävyyden koneen ohjausjärjestelmään ja ulkopuolisiin toimilaitteisiin helposti ja nopeasti valmiiden laite- ja protokollapakettien avulla
 • mahdollisuudet käyttäjäkohtaisten asetusten luomiseen.

Käyttäjäystävällisyyden takaamiseksi kehittäjät voivat myös vapaasti muokata esimerkkisovelluksia ja UI-komponenttien ulkonäköä ja käyttötapaa. Sovellusten yhtenäinen ulkonäkö varmistetaan työkalun Style Sheet -asetusten avulla, jota eri sovellukset noudattavat. Esimerkiksi useita tuotemerkkejä edustava valmistaja voi mukauttaa graafisen käyttöliittymän kunkin tuotemerkin brändin mukaiseksi.

Toimintojen keskittäminen yhteen näyttöön

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta? HMI-näyttö Pro Display Parker Hannifin

Kun koneista halutaan tehdä tehokkaampia ja yksinkertaistaa ohjaamon toimintoja, on Parkerin työkalulla ohjelmoitava HMI-näyttö Pro Display hyvä valinta. Konevalmistaja voi keskittää haluamansa toiminnot yhteen näyttöön ja yhdenmukaiseen käyttöliittymään vähentäen samalla kuljettajan häiriötekijöitä.

Muiden valmistajien toimintojen integroiminen omaan koneeseen on erittäin vaikeaa konevalmistajalle. Tällaisilla toiminnoilla on yleensä oman käyttöliittymänsä sisältämä näyttölaite, jota on hyvin vaikea tai jopa mahdoton yhdistää luotettavasti olemassaolevaan HMI-järjestelmään. Parkerin ohjelmistotyökalun sunnittelussa on huomioitu nämä toiminnot. Siten myös kolmansien osapuolten järjestelmätoimintojen (esim. ISOBUS-toiminnot traktorissa) integrointi on mahdollista ilman ongelmia ja lisänäytöstä aiheutuvat kustannukset poistuvat. UX Toolkitin sisältämän sertifiointityökalun avulla voidaan varmistaa, että näyttöön on asennettu ainoastaan konevalmistajan hyväksymiä sovelluksia.

Joustava alusta räätälöidylle järjestelmälle

UX Toolkit -ohjelmisto soveltuu räätälöidyn HMI-järjestelmän kehittämiseen liikkuvaan kalustoon, esim:

 • Maatalouskoneet (traktorit, puimurit, itseohjautuvat koneet)
 • Rakennuskoneet (kaivurit, pyöräkuormaajat, torninosturit)
 • Erikoisajoneuvot (jäteautot, lumiaurat, lentokenttäkalusto, tie- ja raideliikennesovellukset, kuormaajat, rahdinkuljetusajoneuvot, matkailuautot, hälytysajoneuvot)
 • Metsäkoneet (hakkuukoneet, kuormatraktorit)
 • Materiaalinkäsittelykoneet (konttinosturit, ajoneuvonosturit, kurottajat)
 • Julkinen liikenne (Linja-autot)
 • Meriteollisuus (lähi- /etänäyttö moottorinohjausjärjestelmässä)

Parkerin UX Toolkit on erinomainen alusta innovatiiviselle suunnittelulle. Työkalun joustavuus tarjoaa mahdollisuudet toteuttaa juuri sellaisen tuotteen, joka vastaa konevalmistajan asiakkaiden tarpeita, ja tarjoaa ensiluokkaisen käyttökokemuksen koneen kuljettajalle.

Siirtyessämme kohti teollisen internetin aikakautta, liikkuvan kaluston valmistaja pystyy sensoreiden avulla keräämään suuria tietomassoja koneesta, mutta tietoja täytyy pystyä analysoimaan ja hyödyntämään. Pro Display voi toimia merkittävässä osassa sensoreiden keräämän tiedon välittämisessä, analysoinnissa ja sen tuottamisessa hyödynnettävään muotoon, näytön älykkäiden käyttöliittymäsovellusten ja monipuolisten kommunikaatioliityntöjen avulla.

Lue lehdistötiedote aiheesta tästä linkistä.

Voit ladata ohjelmiston ja näytön esitteet ja ottaa meihin yhteyttä tästä linkistä.

Lisätietoja Parkerin HMI-näytöistä löydät täältä:

Lisätietoja Parkerin UX Toolkit -ohjelmistosta löydät täältä.

Artikkelin on kirjoittanut

Anu Ketonen Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Finland Oy  Anu Ketonen, Product Manager, Mobile Hydraulic Systems Division Europe

  Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy

 

 

 

Kysy lisää Parkerin myyntiyhtiön yhteyshenkilöltä

Ville Karlsson Parker Hannifin Oy  Ville Karlsson, Product Sales Manager

  Automation & Hydraulics

  Parker Hannifin Oy

 

 

Aiheet
Uusimmat kirjoitukset tekijän mukaan

Complete Piping Solutions -ratkaisu tarjoaa joustavuutta putkistoprojekteihin

Koneiden ja laitteiden tullessa yhä suuremmiksi ja tehokkaammiksi liikkuva kalusto, merenkulkuala ja teollisuus tarvitsevat yhä enemmän putkistojen järjestelmäratkaisuja ja niihin liittyvää osaamista....

O-renkaan valinta helpottui huomattavasti O-Ring Selectorin avulla

O-renkaan toimivuuteen vaikuttaa kaksi yhtä tärkeää seikkaa: oikea koko ja oikea materiaali. Parkerin uuden O-renkaan valintatyökalun avulla on helppo valita oikea materiaali ja koko nopeasti...

Hydrauliletkujen ja liittimien valinta helpottui juuri huomattavasti

Oikean letkun ja liitinsarjan valitseminen hydraulijärjestelmään on erittäin tärkeä prosessi, johon ei yleensä kiinnitetä huomiota tai jonka merkitystä ei ymmärretä. Oikean yhdistelmän valitseminen...
Kommentit

Jos sinulla on kysyttävää Parkerin tuotteista tai palveluista, me voimme auttaa. Ota yhteyttä!

Miten älykäs käyttöliittymä lisää koneen tehokkuutta?

Captcha