Liikkeenhallinta ja teknologiablogit | Parker Suomi
Hitsaamattomiin putkistoihin ja paikan päällä tehtävään tukeen siirtyminen
Nykyaikaisiin hitsattuihin putkiin liittyy paljon ongelmia esimerkiksi tarkkuuden, luotettavuuden ja kustannusten suhteen. Hitsaamattomiin putkistoihin siirtyminen tuo mukanaan monia etuja, varsinkin...
Lue nyt ►
Hydrauliakkupalvelut parantavat laitteiston tehokkuutta
Moderni teollisuus tarvitsee toimittajiltaan paljon muutakin kuin vain suoraviivaista tuotteiden myyntiä. Nykypäivän teollisten komponenttien ja järjestelmien tarjoajien on tuettava...
Lue nyt ►
Miten uusin tekniikka vaikuttaa ohjausjärjestelmien toiminnalliseen turvallisuuteen?
Euroopan markkinoille suuntautuneet konepajat tietävät, että koneiden on täytettävä konedirektiivin vaatimukset, jos niille halutaan saada CE-merkintä ja myyntilupa. Tässä ei ole mitään uutta. Mutta...
Lue nyt ►
Meri- ja offshore-hyväksynnän täyttäminen on tärkeää meriturvallisuuden kannalta
Laivojen turvallinen liikkuminen haastavissa meriympäristöissä on osoitus miehistön taidoista ja heidän käyttämiensä laitteiden suorituskyvystä. Offshore-käyttökohteissa ympäristö voi olla erittäin...
Lue nyt ►
Vähennä raskaiden moottorien pakokaasuvuotoja 80 prosentilla ilmakanavan tiivisteellä
Kiristyvät päästörajoitukset edellyttävät, että moottorien valmistajat noudattavat Euro 6- ja Tier IV -määräyksiä, jotta pakokaasuvuotoja saadaan vähennettyä vähintään 80 %. Näiden uusien standardien...
Lue nyt ►
Parker takaa turvallisen tankkauksen uudella linja-autojen CNG-asemalla Azerbaidžanissa
Parker sai hiljattain yhteydenoton ENERAZ LLC -yhtiöltä, joka toimii teknisenä alihankkijana Azpetrol Ltd. LLC:lle ja on Azerbaidžanin suurin tankkausasemien ylläpitäjä. Yhtiö tarvitsi useita...
Lue nyt ►
Kuorma- ja linja-autojen päästöjen vähentäminen: tärkeimmät tekijät
Kuljetus on keskeistä liikkuvuuden sekä talouden ja palvelujen tukemisen kannalta kaikkialla maailmassa. Se voi auttaa myös luomaan vihreämpiä, terveellisempiä ja vauraampia kaupunkeja....
Lue nyt ►
Tulevaisuuden suodatustekniikkaa kaupallisten ajoneuvojen jälkimarkkinoille
Parker Racor valmistaa suodatustuotteita alkuperäisosina useille hyötyajoneuvojen suurimmille toimijoille. Nyt hyödynnämme maailmanlaajuisesti johtavaa asiantuntemustamme tuomalla osaamistamme myös...
Lue nyt ►
Pneumatiikan perusteet: Yksi- vai kaksitoiminen? Oikean sylinterin valinta
Yleisimmässä pneumaattisessa toimilaitteessa mäntä ja männänvarsi liikkuvat suljetun sylinterin sisällä ja tuottavat suorassa linjassa liikkuessaan lineaarisen liikkeen. Tämäntyyppistä lineaarista...
Lue nyt ►
Älä ohita tilaisuutta parempaan hallintaan, turvallisuuteen ja tehokkuuteen
Älykkäämmät ominaisuudet voivat lisätä tehokkuutta ja luotettavuutta esimerkiksi jäteautojen sovelluksissa. Nämä tavoitteet on tärkeä saavuttaa toiminnallista turvallisuutta vaarantamatta ja...
Lue nyt ►