Parker Nederland

Spoor defecten in uw hydraulisch systeem veel eerder op

Vervuilde olie is nog steeds de allergrootste reden dat hydraulische componenten en systemen defect gaan. Het vervangen van deze componenten kost geld, maar stilstand van machines en  gevolgen als de extra inzet van service personeel en productieverlies kost nog veel meer geld en dat is iets waar men niet altijd bij stilstaat. 

De uptime en levensduur van hydraulische systemen kan verlengd worden door gebruik te maken van filtratie en Condition Monitoring. Iedereen weet dat filtratie belangrijk is, Condition Monitoring daarentegen wordt nog steeds gezien als een kostenpost in plaats van een mogelijke kostenbesparing.

 

                                           
 

Wat is Condition Monitoring?
Condition monitoring betekent letterlijk het monitoren van de conditie van je machine/systeem. Condition Monitoring heeft met onderhoud te maken. Onderhoud is in te delen op 3 verschillende niveaus. 

1.    Reliability Centered Maintenance (RCM)
Onderhoudsmethode om de gevolgen van een defect zo minimaal mogelijk te maken. (Reactief)

2.    Condition Based Maintenance (CBM)
Preventief onderhoud plegen op basis van ervaringen vanuit het verleden. (Actief)

3.    Continuous Monitoring / Condition Monitoring(CM)
Continue of periodiek monitoring van de conditie door middel van oliemonsters nemen en laten analyseren, zelf analyseren of doormiddel van sensoren. (Actief)
     
RCM betekent dat er pas actie ondernomen wordt als er daadwerkelijk een defect is, dus pas als de machine of het gehele productieproces stilstaat. 

CBM betekent dat erop een actieve manier onderhoud wordt gepleegd, het nadeel hiervan is dat bijvoorbeeld wanneer een pomp preventief wordt vervangen, de olie wordt vervangen terwijl dit nog niet nodig is of dat er juist te laat olie wordt vervangen met als gevolg dat het systeem te lang met vervuilde olie heeft moeten werken.

Continuous Monitoring / Condition Monitoring (CM) is een techniek die ervoor zorgt dat er op het juiste moment actie kan worden ondernomen, waardoor er alleen noodzakelijke kosten worden gemaakt. Bijvoorbeeld als een afdichting in het hydraulische systeem defect is en hierdoor vocht in het systeem komt, kan dit door middel van Condition Monitoring direct gedetecteerd worden. Er kan meteen actie ondernomen worden waardoor de componenten in het systeem niet verder aangetast worden en stilstand geminimaliseerd wordt. In dit geval zal alleen het vervangen van een afdichting voldoende zijn in plaats van dat bijvoorbeeld een hydraulische pomp defect gaat met alle gevolgen van dien.

De voordelen van Continuous Monitoring:

  • Stilstand wordt geminimaliseerd
  • Componenten uit het hydraulische systeem worden gespaard
  •  Door het vroegtijdig detecteren van vocht in de olie, kan de olie gefilterd worden waardoor het niet vervangen hoeft te worden
  •  Geen extra inzet van service mensen
  •  Het vinden van het probleem wordt vereenvoudigd


Onderstaande afbeelding geeft een nog duidelijker beeld over wat Condition Monitoring kan betekenen.Op de verticale as is de staat van de machine te zien, op de horizontale as de tijd. Logischerwijs is de staat van de machine als deze nog niet in gebruik is goed. In het rood is aangegeven wanneer een potentieel defect is begonnen (damage initiation) en wanneer de machine er daadwerkelijk mee ophoudt (failure). Van rechts naar links in het zwart is te zien welke mogelijke signalen een machine geeft en hoeveel tijd er is voordat de machine er daadwerkelijk mee ophoudt.

In het geel is te zien dat door middel van Condition Monitoring (Oil Condition/Contaminants/Wear Debris en Acoustic Emmissioins) een potentieel defect in een heel vroeg stadium gedetecteerd kan worden waardoor er gelijk actie ondernomen kan worden. Dit voorkomt dat de machine defect gaat en een mogelijke productiestilstand niet aan de orde is.


Verschillende technieken Condition Monitoring
Het monitoren van de conditie van de machine of het systeem kan door middel van 3 verschillende technieken, met elk zijn eigen specifieke voordelen. De eerste techniek is het nemen van oliemonsters en dit laten analyseren in een onafhankelijk (olie)laboratorium, zoals dat van Parker in Arnhem, of door zelf de olie te analyseren. Parker heeft verschillende apparaten ontwikkeld waarmee snel en accuraat een oliemonster geanalyseerd kan worden, een voorbeeld hiervan is de Parker IcountBSplus. Dit apparaat meet het aantal deeltjes en het vochtgehalte in de olie. Het geeft de oliereinheid weer in een ISO- of NAS klasse, daarnaast geeft het een print van de gegevens.

De tweede techniek zijn de zogenaamde deeltjestellers die aan een hydraulisch systeem aangesloten kunnen     worden. Deze deeltjestellers geven aan hoe schoon de olie is en/of wat het vochtgehalte van de olie in het hydraulische systeem is, ook weer doormiddel van een ISO- of NAS klasse. Dit kan zelfs op afstand met je smartphone of tablet doormiddel van de met WIFI uitgevoerde Icount. 

De derde techniek is de monitoring van de olieconditie doormiddel van sensoren. Parker levert sensoren die continu de olie monitoren en bij een verandering van de kwaliteit van de olie direct een signaal afgeven. Naast het monitoren van de olie doormiddel van sensoren levert Parker ook sensoren om lagers te monitoren. 

Parker heeft een compleet pakket aan producten om de olieconditie te meten op alle mogelijke manieren. Hierboven is vooral ingegaan op het monitoren van (hydraulische) olie op vocht en deeltjes, daarnaast kan Parker sensoren leveren voor het meten van temperatuur, viscositeit, alleen metaaldeeltjes of dilectrische constante van de olie. Ook is het mogelijk om brandstoffen en smeerolie te monitoren.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en advies voor het maximaliseren van uw uptime! 
http://www.parker.nl
 

Geschreven door: Lourens Derksen, Field Sales Engineer, Parker Hannifin Nederland
Contactgegevens: Lourens.Derksen@parker.com, +31 (0)541 - 585000
 

Condition Monitoring Van Smeerolie in de Scheepvaart

Categorieën
Recente berichten door auteur

Zijn lichtere, duurzamere zware trucks mogelijk?

Nagenoeg alles wat we vandaag de dag kopen, is vervoerd met een vrachtwagen. Daarbij worden soms landen en zelfs werelddelen doorkruist om ons, de consument, te bereiken. Fabrikanten...

Lastafhankelijke klep verbetert de productiviteit van zware machines en zorgt voor brandstofbesparingen

OEM-technici zoeken altijd naar nieuwe technologieën om de productiviteit van zware machines te verbeteren. Daarbij moeten ze een afweging maken met een bekende factor: de huidige...

Hoe kunt u uw bouwmachines lichter maken?

Het gewicht is een probleem: het draagt immers bij aan een hoger energieverbruik en beschadigt de omgeving. Er zijn verschillende methoden om gewicht te besparen, zodat dit probleem kan...
Opmerkingen

Hebt u een vraag over producten of diensten van Parker?
Wij kunnen helpen: Neem contact met ons op.

Opmerking voor Spoor defecten in uw hydraulisch systeem veel eerder op

Een opmerking achterlaten

Captcha