Blogger om bevegelse- og kontrollteknologier | Parker Norge

I olje- og gassindustrien innskrenker tilstandsovervåking kostbar nedetid for å drive lønnsomhet

Den globale olje- og gassindustrien er et marked preget av høy konkurranse, der selskaper må være villig til å ta i bruk innovativ teknologi for å få mest ut av oljereservene, holde driften stabil og...
På 2019, 06 06
Les nå

Stempelpumper gir nye nivåer av effektivitet til olje- & gass markedet

I løpet av i de siste årene har olje- og gassmarkedet vært preget av en nærmest konstant nedgang i oljeprisene. Etter hvert som prisene fortsetter å synke, må selskaper finne nye måter å opprettholde...
På 2019, 06 03
Les nå

Pålitelig vedlikehold reduserer kostbar nedetid hvor det brukes olje & gass

Nedetid fra feil på utstyr kan koste olje- og gasselskaper flere millioner kroner hver dag og utgjør en betydelig risiko for sikkerheten til ansatte. Systemer svikter ikke etter en fastsatt tidsplan,...
På 2019, 06 03
Les nå

Forleng levetiden på kjølesystemet ditt i et marint miljø

Prøver du å styrke bedriften din gjennom førsteklasses drift og utvidet garanti til kundene dine? Kjølefeil i hydraulikksystem betyr automatisk systemstans og uforutsett vedlikehold. Vedlikeholdet på...
På 2017, 11 07
Les nå

Enklere å velge hydraulikkslanger og slangekoplinger

Det å velge riktig slange- og koplingskombinasjon for et hydraulikksystem er en kritisk prosess som ofte overses og undervurderes. Det å velge den rette kombinasjonen er avgjørende for systemets...
På 2017, 10 10
Les nå

Luftfartsteknologier og hovedmarkeder

Luftfart er teknologien for trygg kontroll av flyging. Parker designer, bygger og støtter systemer og komponenter for så og si alle luftfartøy i dag.   Hovedmarkeder Flymotorer  Firmaflyginger og...
På 2017, 05 04
Les nå

Klimakontrollteknologier og hovedmarkeder

Klimakontroll er teknologien for kontroll av væsker og gasser for å variere temperaturen. Parker leverer komfort, bekvemmelighet og kontroll gjennom kjøling og luftkondisjonering.   Hovedmarkeder...
På 2017, 04 28
Les nå

Elektromekaniske teknologier og hovedmarkeder

Elektromekanikk er teknologien for kontroll av mekaniske enheter via elektrisitet. Elektromekaniske systemer og komponenter fra Parker forbedrer presisjonen og øker produktiviteten. Elektromekanisk...
På 2017, 04 28
Les nå

Filtreringsteknologier og hovedmarkeder

Parker Filtration tilbyr systemløsninger for fjerning av kontaminanter fra væsker og gasser, og sikrer optimal ytelse for mange bruksområder og markeder, inkludert industri, mat og...
På 2017, 04 28
Les nå

Væske- og gasshåndteringsteknologier og hovedmarkeder

Væske- og gasshåndtering er teknologien for dirigering og oppdemming av væsker og gasser. Koblinger og slanger fra Parker er avgjørende for hundrevis av bruksområder.   Hovedmarkeder Luftfart Landbruk...
På 2017, 04 28
Les nå

Hydraulikkteknologi og hovedmarkeder

Hydraulikk er teknologien for kontroll av væsker under trykk for å skape kraft og bevegelse. Parker-hydraulikk aktiverer og forbedrer maskinytelsen.   Hovedmarkeder Bil Luftfart Løfteutstyr Landbruk...
På 2017, 04 28
Les nå

Pneumatiske teknologier og hovedmarkeder

Pneumatikk er teknologien for kontroll av gasser under trykk, for å skape kraft og bevegelse. Parker-pneumatikk aktiverer og forbedrer maskinytelsen.   Hovedmarkeder Bil Buss Transportbånd...
På 2017, 04 28
Les nå

Prosesskontrollteknologier og hovedmarkeder

Prosesskontroll er teknologien for regulering av prosesser for å gi stabil og konsekvent effekt. Parkers sterke områder omfatter prosessinstrumentering, halvledere, strømgenerering, medisinske...
På 2017, 04 28
Les nå

Tetnings- og skjermingsteknologier og hovedmarkeder

Teknologien for å levere tett og perfekt lukking. Tetninger og forseglingssystemer fra Parker gir sikkerhet og forbedrer utstyrets ytelse.    Hovedmarkeder Luftfart Kjemisk behandling  Forbruker...
På 2017, 04 28
Les nå