Blogger om bevegelse- og kontrollteknologier | Parker Norge
Ren transport: hybridisering og elektrifisering av i sjøfartsindustrien
Selv om dette kan se ut som en hvilken som helst bilferge for transport av personer og kjøretøyer langs norskekysten, var denne 80 meter lange fergen, med navnet MV Ampere, en av verdens...
Les nå ►
Samsvar med nye svovelgrenser for marin tungolje
Muligheten til å ta stikkprøver av svovelinnholdet i tungoljen om bord på et skip hjelper skipsredere og operatører med å sikre samsvar med de nyeste IMO-forskriftene (MARPOL). Fra og med januar 2020...
Les nå ►
Ny hydraulikk for havbruk kutter energiforbruket med opptil 90 %
Virksomheter i maritim sektor står i dag overfor strengere utslippslovgivning langs kysten og ønsker derfor ofte å redusere avhengigheten av fossilt brensel. Mange skipsoperatører utforsker derfor mer...
Les nå ►
Produksjonsdata i sanntid som et kraftig verktøy for å forbedre kvalitet
  Datainnsamling i det moderne, digitalt drevne produksjonsmiljøet kan føre til bedre administrasjon av produktkvalitet enn noen gang før. Muligheten til å samle inn, evaluere og reagere på data i...
Les nå ►
Gjøre motorer tryggere og enklere å kontrollere i eksplosive atmosfærer
Motorer og sensorer går hånd i hånd. EX-utvalget av motorer har allerede en rekke sensorer som gir tilbakemelding om ulike parametere, og nå har Parker lagt til en HIPERFACE DSL®-koder i EX-utvalget...
Les nå ►
Ikke overlat noe til tilfeldighetene med avansert maskinsikkerhet
I produksjonssektoren er alle steder der mennesker omgås maskineri, en mulig faresone. Selv i den moderne produksjonslinjen er fortsatt personer ofte et viktig element av produksjons-...
Les nå ►
Tetningsløsninger for drikkevanns- og driftsvannsystemer
Der hvor drikkevann hentes fra kildene sine, pumpes opp og behandles, kreves materialer med lave ekstraksjonsnivåer og uten noen skadelige ingredienser.  Tetningsforbindelser for bruk i drikkevann og...
Les nå ►
Tidsbesparende løsning for trykk- og sammenføyningsapplikasjoner for servo
Tid er penger i industrien. Så for ingeniører som er under tidspress, finnes det en løsning for elektromekaniske trykk- og sammenføyningsapplikasjoner. Push-To-Fit er en innovativ elektromekanisk...
Les nå ►
Norsk distributør effektiviserer kundeservice ved hjelp av automasjon
Parkers distribusjonsnettverk inkluderer ingeniører og bransjespesialister fra alle deler av verden. Den norske Parker-distributøren Otto Olsen AS betjener den generella industrien i Norge og har også...
Les nå ►
Nytt måleinstrument støtter forutsigbart vedlikehold i anleggsbransjen
Forutsigbart vedlikehold er svært viktig for å opprettholde både verdien av og den langsiktige funksjonsevnen til kostbare maskiner og systemer. Dette kan være lettere sagt enn gjort. Systemer, utstyr...
Les nå ►