Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Czy dostarczasz sprężone powietrze o potwierdzonej czystości? Infografika

Is Your Compressed Air Purity Validated?-factory-automation-Parker Gas Separation and Filtration Division EMEACzy w swoim zakładzie korzystasz ze sprężonego powietrza o potwierdzonej czystości? Być może metody, które stosujesz do kontroli czystości i jakości powietrza w swoim obiekcie, mają jedynie charakter orientacyjny? Czy istnieje jakaś

Odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi: tak. Różnica istnieje i ma wpływ na to, w jaki sposób firmy prezentują się pod względem możliwości i jakości.   

W części pierwszej tej serii opracowań omówiliśmy sześć najważniejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas stosowania normy ISO 8573, aby zmaksymalizować skuteczność i wydajność oczyszczania powietrza w zakładzie produkcyjnym.  W części drugiej omówimy tę normę, która definiuje metodologię pobierania próbek oraz sprzęt konieczny do potwierdzenia czystości (jakości) sprężonego powietrza. Dowiemy się również, jakie znaczenie mają praktyki orientacyjnego sprawdzania jakości sprężonego powietrza, i porównamy je z tymi, które umożliwiają pełną walidację.

Is Your Compressed Air Purity Validated? Download white paper - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

 

Pobierz to opracowanie, aby dokładnie przyjrzeć się temu, co jest wymagane podczas badania sprężonego powietrza na potrzeby walidacji ISO, poznać metody i sprzęt używane do testów orientacyjnych, jak również opłacalne opcje uzdatniania sprężonego powietrza o potwierdzonej wydajności.

 

 

 

Walidacja — normy ISO dotyczące czystości sprężonego powietrza

Norma ISO 8573 stanowi międzynarodowy standard czystości (jakości) sprężonego powietrza od 1991 r. Służy do określania jakości sprężonego powietrza używanego do różnych zastosowań w przemyśle wytwórczym na całym świecie. Norma ta jest podzielona na dziewięć odrębnych części.

Is Your Compressed Air Purity Validated?-Nine parts of ISO 8571-Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

W pierwszej części — ISO 8573-1 — użytkownikom przedstawiana jest metoda klasyfikacji obejmująca określone typy zanieczyszczeń i ich limity. Ta metoda jest stosowana przez użytkowników sprężonego powietrza podczas doboru sprzętu uzdatniającego, którego będą potrzebować do uzyskania określonej jakości powietrza. Norma ISO 8573-1 jest również stosowana przez producentów urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza w celu określenia jakości powietrza dostarczanego przez ich produkty i systemy.   

Aby jednak móc jednoznacznie potwierdzić czystość sprężonego powietrza, użytkownicy i producenci muszą wyjść poza normę ISO 8573-1 i skorzystać z pozostałych ośmiu części, przedstawionych na powyższej ilustracji. Części normy ISO 8573 od 2 do 9 zostały opracowane, aby umożliwić jak najdokładniejszy pomiar głównych zanieczyszczeń występujących w układach sprężonego powietrza. Normy opisują sprzęt i metodologię, które należy zastosować, aby dokładnie zbadać jakość i uzyskać walidację. Dostarczają szczegółowych informacji na temat dokładnego pomiaru typowych zanieczyszczeń sprężonego powietrza — cząstek stałych, pary wodnej i oleju — a także zanieczyszczeń o szczególnym znaczeniu dla niektórych gałęzi przemysłu, takich jak zanieczyszczenie mikrobiologiczne w zastosowaniach związanych z produkcją żywności, napojów i farmaceutyków.

 

Testy orientacyjne

Testy orientacyjne to zasadniczo badania czystości i jakości, które przeprowadza się w sposób inny niż przedstawiony w normie ISO 8573 w częściach od 2 do 9. Jeśli norma ISO nie jest przestrzegana, firma nie może się ubiegać o walidację poziomów niektórych zanieczyszczeń w układzie doprowadzania sprężonego powietrza.

Chociaż testy orientacyjne nie mogą być wykorzystywane do celów walidacji, nadal mogą dostarczać cennych informacji użytkownikom sprężonego powietrza. Pewne badania jakości powietrza niezgodne z ISO w niektórych branżach mogą być przydatne. Ważne jest jednak, aby użytkownicy rozumieli ograniczenia sprzętu testującego i stosowanej metodologii. Poniższa tabela przedstawia powszechnie dostępne urządzenia używane do orientacyjnego testowania układów sprężonego powietrza.

Is Your Compressed Air Purity Validated?-Indicative testing equipment -Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

 

Przykłady testów orientacyjnych

  • Niestosowanie metod próbkowania izokinetycznego, gdy jest to wymagane.
  • Stosowanie regulatorów przepływu / regulatorów ciśnienia, które zmieniają ciśnienie / prędkość powietrza / temperaturę / stężenie zanieczyszczeń w próbce.
  • Badanie całkowitej zawartości oleju przy użyciu cyfrowego analizatora oleju bazującego na detektorze fotojonizacyjnym (PID).
  • Badanie całkowitej zawartości oleju przy użyciu rurek wskaźnikowych.
  • Badanie cząstek stałych za pomocą liczników cząstek, które nie stosują wymaganych zakresów.
  • Badanie cząstek przy użyciu analizatorów, które nie dokonują pomiaru najmniejszego rozmiaru cząstek wymaganego przez normę ISO 8573-1.
  • Pomiar pary wodnej za pomocą rurek wskaźnikowych.

 

Sprzęt do uzdatniania sprężonego powietrza o zatwierdzonej skuteczności

Koszty i złożoność badania oraz potwierdzania czystości sprężonego powietrza zgodnie z normami ISO mogą okazać się zbyt duże. Dlatego atrakcyjną opcją są produkty, które zostały już zatwierdzone przez niezależną instytucję.

Korporacja Parker Hannifin, lider w dziedzinie uzdatniania sprężonego powietrza, oferuje pełną gamę produktów o skuteczności potwierdzonej przez firmę zewnętrzną. Te najnowocześniejsze komponenty i systemy są objęte gwarancją jakości powietrza. 

Seria filtrów sprężonego powietrza Parker OIL-X oraz serie osuszaczy adsorpcyjnych marki Parker zostały zaprojektowane w celu zapewnienia czystości (jakości) sprężonego powietrza, która spełnia lub przewyższa każdą klasyfikację przedstawioną we wszystkich wydaniach normy ISO 8573-1. Wydajność filtrów i osuszaczy została również zweryfikowana przez niezależne stowarzyszenie Lloyds Register.

 

Is Your Compressed Air Purity Validated?-Parker Compressed Air Treatment Products Validation -Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

 

Is Your Compressed Air Purity Validated? Download the white paper - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEAAby dokładnie przyjrzeć się temu, co jest wymagane podczas badania sprężonego powietrza na potrzeby walidacji ISO, poznać metody i sprzęt używane do testów orientacyjnych, jak również opłacalne opcje uzdatniania sprężonego powietrza o potwierdzonej wydajności, pobierz to opracowanie.

 

Is Your Compressed Air Purity Validated? - Mark White - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEAAutorem artykułu jest Mark White, kierownik ds. instalacji uzdatniania sprężonego powietrza, Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

 

 

 

 

Treści powiązane

Dlaczego należy wymieniać wkłady filtrów sprężonego powietrza?

Znaczenie właściwego doboru wielkości komponentów

Zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu — przyczyny, fakty i mity

Dlaczego należy wymieniać wkłady filtrów sprężonego powietrza?

Sześć spraw, o których należy pamiętać podczas stosowania normy ISO 8573-1 w zakładzie produkcyjnym

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Czy dostarczasz sprężone powietrze o potwierdzonej czystości? Infografika


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha