Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Dlaczego należy wymieniać wkłady filtrów sprężonego powietrza?

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Filter Element - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Sprężone powietrze, często nazywane czwartym medium, obok prądu, gazu i wody, jest wykorzystywane w ponad 90% zakładów produkcyjnych na świecie. Podobnie jak inne media, ma ono kluczowe znaczenie w procesach produkcyjnych. Prawidłowe stosowanie i uzdatnienie tego medium mają ogromny wpływ na wydajność, wyniki finansowe i pomyślne funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Pracownicy zakładów i służby utrzymania ruchu starają się zapewnić, aby instalacje sprężonego powietrza zawsze działały bezpiecznie, wydajnie i efektywnie. W tym celu instaluje się systemy oczyszczania mające zagwarantować ciągłe zasilanie wysokiej jakości sprężonym powietrzem, przy czym kluczowym elementem każdego systemu oczyszczania jest filtracja. W zespołach filtrujących do uzdatniania sprężonego powietrza stosuje się wymienne wkłady filtracyjne, które należy okresowo zastępować nowymi. Często jednak pojawiają się wątpliwości, kiedy i dlaczego należy wymieniać wkład filtra.

W artykule omówiono rodzaje i źródła zanieczyszczeń, technologie filtracji oraz ich funkcje, kwestie, których dotyczą często zadawane pytania, mity na temat monitorowania różnicy ciśnień oraz zalecenia związane z wymianą wkładów filtrów.
 

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Download the white paper - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

 

Aby poznać korzyści wynikające z regularnej wymiany wkładów filtrów, a także odpowiedzi na inne pytania dotyczące filtracji sprężonego powietrza i konserwacji takich układów oraz zastosowania wskaźników różnicy ciśnień, pobierz opracowanie „Dlaczego należy wymieniać wkłady filtrów sprężonego powietrza?”.

 

 

Zapobieganie zanieczyszczeniom

Zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu pochodzą z różnych źródeł:
 • Zanieczyszczenia atmosferyczne dostające się do sprężarki.
 • Zanieczyszczenia wprowadzone przez sprężarkę.
 • Zanieczyszczenia wprowadzone przez zbiornik buforowy sprężonego powietrza i rurociągi przesyłowe.

W typowym układzie sprężonego powietrza występuje dziesięć zanieczyszczeń, które muszą być usuwane:

 • para wodna
 • mikroorganizmy
 • zanieczyszczenia z atmosfery
 • opary oleju
 • aerozole wodne
 • Skroplona woda w stanie ciekłym
 • ciekły olej
 • aerozole olejowe
 • rdza
 • kamień w rurach

 

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Compressor Rood Contamination - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Filtry koalescencyjne to jedne z najważniejszych typów urządzeń oczyszczających, ponieważ usuwają większość wymienionych rodzajów zanieczyszczeń, natomiast separatory wody, filtry cząstek suchych i filtry adsorpcyjne eliminują pozostałe substancje. W poniższej tabeli wskazano, jakich technologie się używa w celu uzdatnienia powietrza.

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Contaminants and Technologies Table - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Wkłady filtrów nie są wieczne

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Replacement Filter Element - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEAWe wszystkich rodzajach filtrów (z wyjątkiem separatorów wody) stosuje się wymienne materiały filtracyjne, zwykle w formie kartidża lub wkładu. Są one narażone na ekstremalne i zmienne warunki strumienia sprężonego powietrza, takie jak:

 • wahania ciśnienia w szerokim zakresie

 • pulsacyjne zmiany zapotrzebowania na powietrze

 • zmiany temperatury

 • zmiany wilgotności, od stanu 100% nasycenia powietrza do ujemnej temperatury punktu rosy

 • szkodliwe działanie chemiczne.


   

Z czasem dochodzi do degradacji materiału filtracyjnego, a następnie utraty zdolności do usuwania zanieczyszczeń. W związku z tym wkłady filtrów należy okresowo wymieniać, aby zapewnić optymalną skuteczność eliminacji niepożądanych substancji.

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - domnick hunter guarantee - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEAAby zapewnić właściwe usuwanie zanieczyszczeń, firma Parker zaleca wymianę wkładów filtrów koalescencyjnych i filtrów cząstek suchych oraz drenów pływakowych co roku (12 miesięcy). Filtry koalescencyjne i filtry cząstek suchych Domnick Hunter OIL-X firmy Parker są dostarczane z gwarancją jakości powietrza, pod warunkiem corocznej wymiany wkładów filtracyjnych z wykorzystanie wkładów oryginalnych.

Mimo że firma Parker jasno określa wymagania dotyczące konserwacji, użytkownicy często nie są pewni, kiedy i dlaczego należy wymienić wkłady filtrów sprężonego powietrza. Jest to zrozumiałe, ponieważ każdy układ sprężonego powietrza jest inny. Nawet w obrębie tego samego układu warunki mogą się jednak szybko zmieniać, dlatego najlepsze podejście do konserwacji to zapobiegać problemom.

 

 

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Element Replacement Table - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego należy wymieniać wkłady filtrów sprężonego powietrza?

Jak wspomniano wyżej, trudne warunki pracy wkładów filtrów koalescencyjnych i filtrów cząstek suchych powodują stopniowe obniżanie skuteczności filtracji.

Co się stanie, jeśli wkład filtra ulegnie uszkodzeniu?

Z czasem zanieczyszczenia tak osłabiają materiał filtracyjny, że powstają nieszczelności lub dziury. Wówczas strefa nieszczelności szybko się powiększa, a zanieczyszczenia omijają wkład filtra.

Czy wkłady filtracyjne będą miały dłuższą żywotność,  jeśli instalacja działa w niepełnym wymiarze godzin?
 Jak wspomniano, na wkłady filtrujące wpływają zanieczyszczenia znajdujące się w strumieniu sprężonego powietrza i właśnie ciągłe narażenie na ich działanie zmniejsza ich skuteczność. Najlepszą praktyką zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń jest coroczna wymiana filtra. Firma Parker gwarantuje skuteczne działanie filtrów, których wkłady są wymieniane co roku.

Czy można myć wkłady filtrów?

Nie, zanieczyszczenia nie można zmyć z materiału filtracyjnego. Próba wyczyszczenia go gorącą wodą z mydłem lub rozpuszczalnikiem spowoduje uszkodzenie materiału.

Wkład filtra nie wydaje się brudny. Czy mimo to trzeba go wymienić?

Po pierwsze, widoczna część wkładu filtra to warstwa drenażowa, która zapobiega przedostawaniu się przez wkład filtracyjny cieczy. Główny materiał filtracyjny znajduje się za tą warstwą i nie jest widoczny bez demontażu wkładu filtra. Po drugie, filtry koalescencyjne i cząstek suchych wychwytują aerozole i cząstki o wielkości poniżej mikrona — niewykrywalne dla ludzkiego oka.

 

Mity dotyczące monitorowania różnicy ciśnień

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Pressure Gauge- Parker Gas Separation and Filtration Division EMEAWiele obudów filtrów jest wyposażonych w układy monitorowania różnicy ciśnień. Powszechnym błędem jest uzależnienie wymiany filtrów od wskazań tych urządzeń. Układy monitorowania różnicy ciśnień nie są kalibrowane i zwykle wskazują zmianę ciśnienia między wlotem a wylotem ze znacznym marginesem błędu. Chociaż mogą one informować o konieczności wymiany wkładu z powodu zablokowania materiału filtracyjnego, nie wskazują dokładnie zdolności filtra do usuwania zanieczyszczeń. Z tego powodu nie należy na nich polegać przy określaniu, czy wkład filtra wymaga wymiany.


 

Mit

Różnica ciśnień jest wskaźnikiem jakości powietrza.

Fakt

Różnica ciśnień powstaje na skutek gromadzenia się zanieczyszczeń na wkładzie filtra, ale nie ma związku z uzyskiwaną jakością powietrza.

Mit

Filtr jest wyposażony w manometr różnicy ciśnień, który wskazuje, kiedy należy wymienić wkład filtra.

Fakt

Urządzenia te ogólnie informują o spadku ciśnienia. Nie są one kalibrowane, a ich dokładność wynosi +/–25%. Nie należy im ufać jako wskazań do wymiany filtra. Zamiast tego należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Mit

Wkłady filtrów sprężonego powietrza należy wymieniać dopiero wtedy, gdy wzrasta różnica ciśnień.

Fakt

Mimo że utrzymywanie małej różnicy ciśnień jest dobrą praktyką, nie ma to istotnego wpływu na przenoszenie zanieczyszczeń. Nie należy traktować tej wartości jako wskaźnika informującego, kiedy wymienić wkład.

 

Wnioski

Wkłady filtrów należy okresowo wymieniać, aby zapewnić ciągłe zasilanie sprężonym powietrzem o wysokiej jakości. Inne korzyści to między innymi:

 • zabezpieczenie złoża osuszaczy adsorpcyjnych
 • ochrona sprzętu, personelu i procesów w dalszej części układu
 • obniżenie kosztów eksploatacji
 • zwiększona produktywność i rentowność
 • świadomość, że stale zapobiega się problemom.

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Download the white paper - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEAPobierz opracowanie „Dlaczego należy wymieniać wkłady filtrów sprężonego powietrza?”, aby poznać korzyści wynikające z regularnej wymiany wkładów filtrów, a także odpowiedzi na inne pytania na temat filtracji sprężonego powietrza i konserwacji takich układów oraz zastosowania wskaźników różnicy ciśnień.

 

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Mark White - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEAAutorem artykułu jest Mark White, kierownik ds. instalacji uzdatniania sprężonego powietrza w dziale Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA.

 

 

 

 

Powiązane wpisy:

How Oil Vapour in Ambient Air Affects Compressed Air Quality

Why Are Coalescing Filters Installed in Pairs?

Seven Myths About Oil-Free Compressors

10 Contaminants Affecting Your Compressed Air System - Part One

10 Contaminants Affecting Your Compressed Air System – Part Two

Compressed Air Treatment Solutions for Today's Manufacturing Plants

 

 

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Dlaczego należy wymieniać wkłady filtrów sprężonego powietrza?


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha