Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Inżynieria wirtualna zwiększa wydajność projektowania układów hydraulicznych

Virtual Engineering Improves Efficiency of Hydraulic System Design - hydraulic tanks - Parker HannifinW obliczu coraz szybciej rosnącego zapotrzebowania klientów na wysoką wydajność przy pełnej efektywności i niezawodności w wielu branżach, od produkcji po sprzęt terenowy, skuteczne zarządzanie zasobami inżynieryjnymi jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Zespoły inżynierów nieustannie poszukują sposobów na udoskonalanie istniejących technologii i układów hydraulicznych bez negatywnych skutków dla integralności ich konstrukcji. Zastosowanie symulacji o wysokiej wierności jest jednym ze sposobów, w jaki inżynierowie projektowi wykorzystują technologię do osiągnięcia lepszych rezultatów.

Na przykład w produkcji mobilnych układów hydraulicznych wytwórcy dążą do opracowania niezawodnych, wydajnych i opłacalnych rozwiązań. Możliwości predykcyjne najnowszych narzędzi obliczeniowych zapewniających rzeczywistą dokładność pozwalają inżynierom lepiej zrozumieć spójne zjawiska i podejmować racjonalne decyzje podczas rozwijania systemów. Te oparte na fizyce technologie symulacji promują wspólne praktyki opracowywania produktów pomiędzy systemami CAD, PDM i systemami zarządzania dostawcami, a tym samym wdrażają innowacje w odpowiedzi na wymagania inżynieryjne. 


Virtual Engineering Improves Efficiency of Hydraulic System Design - Design Innovation Through High-Fidelity Simulations White Paper Download - Parker Hannifin - Parker HannifinAby zobaczyć, jak symulacje komputerowe sprawdzają się w roli przyrządów projektowych, przeczytaj studium przypadku przedstawione w broszurze informacyjnej „Innowacje w zakresie projektowania dzięki symulacjom o wysokiej wierności”, w którym szczegółowo opisano mechanikę płynów i konstrukcji zbiorników hydraulicznych

 

 

 

Projektowanie zbiorników hydraulicznych

Praca nad uzyskaniem lepszego projektu konstrukcji układów hydraulicznych to niekończące się pasmo problemów. Mądrą praktyką jest zbadanie wszystkich aspektów fizyki w celu osiągnięcia jak najlepszego rozwiązania. Projektowanie zbiorników hydraulicznych stanowi ciekawy przykład skutecznego zastosowania inżynierii wirtualnej. Można tu wykorzystać możliwości predykcyjne najnowszych symulacji komputerowych do zbadania modeli oddziaływania różnych warunków, takich jak:
 

Wpływ przepływu i ciśnienia

Zazwyczaj do zbiorników hydraulicznych dostają się z linii powrotnej ciała obce o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Chociaż zanieczyszczenia stałe można oddzielić od strumienia oleju za pomocą odpowiedniego filtra, pęcherzyki powietrza mogą przechodzić przez ten filtr i dostawać się do zbiornika. W rezultacie mogą wystąpić nagłe wahania ciśnienia, które mogą prowadzić do kawitacji i zmiennych obciążeń termicznych.


Przepływ i temperatura płynu

Temperatura płynu w linii powrotnej określa warunki pracy układu i jest przekazywana do wewnętrznej konstrukcji zbiornika, podczas gdy zewnętrzna powierzchnia zbiornika jest wystawiona na działanie warunków otoczenia. Może to spowodować znaczne różnice temperatur konstrukcji zbiornika. 


Mechanika konstrukcyjna

Zachowanie konstrukcji zbiornika hydraulicznego w odpowiedzi na przepływ i ciśnienie, a także zmienne obciążenia termiczne stanowi rozległy problem fizyczny obejmujący aspekty ruchu pęcherzyków, przenoszenia ciepła i dynamiki konstrukcji. 


Modelowanie interakcji konstrukcja-płyn (FSI)

Modelowanie interakcji konstrukcja-płyn (FSI) daje możliwość wprowadzania i dostosowywania zmiennych oraz oceny alternatywnych rozwiązań znacznie szybciej niż w przypadku prototypowania. Pozwala to na jednoczesne badanie kilku alternatyw przez zespoły inżynierów, a tym samym szybsze uzyskanie rozwiązań w zakresie ulepszania produktów.

 

Virtual Engineering Improves Efficiency of Hydraulic System Design - Hydraulic tank funnel configurations examined - Parker Hannifin

 

Podsumowanie

Główne trendy inżynieryjne, takie jak hybrydyzacja, 5G, systemy autonomiczne itp., zmieniają produkty i procesy w wielu obszarach. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w fazie projektowania stanowi szybsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu z konwencjonalnym prototypowaniem i testowaniem. Dodatkowo symulacje o wysokiej wierności niezaprzeczalnie zwiększają wartość projektu przez sugerowanie odpowiednich materiałów, tolerancji, metod produkcji itp. — wszystko to prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania zasobami inżynieryjnymi.

Pobierz naszą broszurę informacyjną „Innowacje w zakresie projektowania dzięki symulacjom o wysokiej wierności”, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można wykorzystać symulacje komputerowe do zbadania wpływu konfiguracji wlotu na wzorce przepływu w zbiornikach hydraulicznych. 


Virtual Engineering Improves Efficiency of Hydraulic System Design - Jagan Gorle - Parker HannifinAutorem artykułu jest dr Jagan Gorle, główny inżynier ds. badań i rozwoju, Parker Hydraulic & Industrial Process Division.

 

 

 

 

 

 

Treści powiązane:

Zanieczyszczenia w sprężonym powietrzu — przyczyny, fakty i mity

Nie zmarnuj szansy na przejęcie kontroli, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę wydajności.

Czy Przemysł 4.0 sprzyja zapotrzebowaniu na inteligentniejsze technologie napędów i sterowań?

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Inżynieria wirtualna zwiększa wydajność projektowania układów hydraulicznych


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha