Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Parker Hose Assembly Manufacturer certificate dla Techmak

Techmak z certyfikatem Parker Hose Assembly Manufacturer do 4000 barów

(Read in English)

Techmak

 

Firma Techmak, oficjalny dystrybutor Parker Hannifin w Polsce, otrzymała certyfikat „Parker Hose Assembly Manufacturer for thermoplastic hose assemblies up to 4000 bar”. Oznacza to uprawnienie do produkcji i certyfikacji przewodów wysokociśnieniowych o maksymalnym roboczym ciśnieniu pracy 4000 bar. Dzięki niemu Techmak stał się pierwszym dystrybutorem Parkera w Polsce oferującym zakuwanie przewodów przy tak wysokim zakresie ciśnień.

 

Do tej pory zarówno dystrybutorzy, jak i klienci, zobligowani byli zaopatrywać się w gotowe przewody wytwarzane w Niemczech przez dywizję Parker Polyflex, lub elementy produkcji włoskiej. Proces ten był czasochłonny i ograniczał możliwość dostosowania parametrów zamówionego produktu do indywidualnych potrzeb. Teraz firma Techmak może zaoferować elastyczne wsparcie klientom indywidualnym oraz producentom OEM dzięki szybkiemu wytwarzaniu, zakuwaniu, testowaniu i certyfikowaniu przewodów wysokociśnieniowych o dowolnej długości i parametrach w Polsce.

 

Parker Thermoplastic Hoses for Ultra High PressurePozyskany certyfikat stanowi jedyne uprawnienie do wykonywania tego typu przewodów. Dzięki niemu mogą one osiągać do 4000 bar ciśnienia pracy, a każdorazowo przeprowadzany test wykonywany na stanowisku kontrolnym uprawnia do wystawienia certyfikatu dopuszczeniowego na dowolny przewód zamówiony przez klienta. Stworzone w ten sposób elementy znajdą zastosowanie choćby w narzędziach hydraulicznych, w maszynach do cięcia wodą – stali, tworzyw, ceramiki lub betonu, mycia wysokociśnieniowego w procesach zabezpieczeń antykorozyjnych, mycia pasów startowych na lotniskach a także w przemyśle energetycznym i ciepłowniczym, czy podczas testów wysokoprężnych silników spalinowych – w systemach testowania wtryskiwaczy.

 

Polyflex Hose Workshop Certificate Techmak

„Otrzymanie certyfikacji nie było prostym zadaniem – procedura trwała kilka miesięcy, konieczne było spełnienie szeregu wymagań dotyczących produkcji przewodów wysokociśnieniowych” – mówi inż. Piotr Maćkowiak, product manager w firmie Techmak – „Zaliczają się do nich: posiadanie certyfikowanego stanowiska do testowania przewodów wysokociśnieniowych oraz osprzętu do wstępnego montażu, znakowania, czyszczenia i zabezpieczania przewodów jak również specjalistyczna maszyna do ich zakuwania oraz magazyn produktowy". 

 

Istotnym aspektem otrzymania certyfikatu, jak mówi inż. Piotr Maćkowiak, była również przeszkolona kadra techniczna, odpowiedzialna w Techmak za testy oraz certyfikację przewodów.

Dzięki certyfikatowi Parker Hose Assembly Manufacturer, Techmak, jako jedyny dystrybutor Parker Hannifin w Polsce, oferuje szybkie zakuwanie przewodów hydraulicznych dla zakresu ciśnień 4000 bar. Przewody hydrauliczne wykonywane są od ręki według potrzeby klienta z komponentów Parkera, co zapewnia ich jakość i żywotność. Podobna usługa jest świadczona w Czechach przez firmę Fagus, która jest dystrybutorem Parker. Więcej informacji można znaleźć tutaj w języku czeskim.

Techmak współpracuje z firmą Parker Hannifin od 25 lat, oferując produkty z zakresu elementów złącznych, hydrauliki przemysłowej i mobilnej oraz pneumatyki. Obecnie, poza siedzibą w Lesznie, firma posiada również oddział w Zielonej Górze. Centrum produkcji termoplastycznych przewodów wysokociśnieniowych UHP to kolejna inicjatywa serwisowa polskiego dystrybutora, po działającym już Centrum Montażu Przewodów – CMP oraz serwisie „Hose Doctor” – mobilnym pogotowiu technicznym, oferującym usługi 24h na dobę, którego głównym zadaniem jest szybkie usuwanie awarii na miejscu u klienta, aby eliminować wysokie koszty przestojów.

 

Klaudiusz Hornowski, Distribution Account Manager, Parker Hannifin Poland

 

 

 

 

 

 

Autor: Klaudiusz Hornowski, Kierownik Ds. Rynku Dystrybucyjnego, Parker Hannifin Polska

 

Powiązane treści:

Wywiad ze specjalistą Hose Doctor

Co każdy projektant systemu hydraulicznego powinien wiedzieć o normie ISO 18752

Wskazówki na temat bezpieczeństwa i konserwacji, zapewniające prawidłowe działanie przewodów hydraulicznych

UHP Swivel Fitting - Rotation under pressure - brochure

Nozzle-Hose-Fitting Matrix – the easy configuration tool - brochure

FNC-300 for fish net cleaning applications - brochure

Nautilus20 polyflex Hose - 20,000 psi umbilical hose - brochure

     

Parker Hose Assembly Manufacturer certificate for Techmak for thermoplastic hose assemblies up to 4000 bar

(Read in Polish)

Techmak

 

Techmak, the official distributor of Parker Hannifin in Poland, received the “Parker Hose Assembly Manufacturer for thermoplastic hose assemblies up to 4000 bar” certificate. It signifies production boost and certification of high-pressure hoses with a maximum operating pressure of 4000 bar. Techmak is the first Parker distributor in Poland that offers hose crimping at such a high-pressure range.

 

 

So far, both distributors and customers have been obliged to source high pressure hose assemblies produced in Germany by the Parker Polyflex division. The process was time-consuming and rather limiting in terms of the possibility of adjusting the parameters of the ordered products to individual needs. Now, thanks to the rapid manufacturing, crimping, testing and certification of high-pressure hoses of any length and specification – all activities take place in Poland – Techmak offers flexible support to individual customers and Original Equipment Manufacturers.

 

Parker Thermoplastic Hoses for Ultra High PressureThe certificate obtained by Techmak is the only authorization to manufacture this type of hoses. Thus, the hose operating pressure can reach up to 4000 bar; each test performed at the test stand entitles to issue an authorization for any hose ordered by the customer. Ultra-high-pressure hoses manufactured this way can be used e.g. in hydraulic tools, waterjet cutters for steel, plastics, ceramics or concrete, cleaning in corrosion protection processes, cleaning of airport runways as well as in the power generation and heating industry or during tests of diesel engines in injector testing systems.

 

Polyflex Hose Workshop Certificate Techmak

“Obtaining the certification was not an easy task as the whole procedure lasted several months. A number of requirements relating to the process of high-pressure hoses manufacture had to be met,” says inż. Piotr Maćkowiak, product manager at Techmak. “These included having a certified test stand for testing high-pressure hoses and accessories for the pre-assembly, marking, cleaning and securing of hoses, as well as possession of a specialist machine for hose crimping and a product storage.” 

 

As indicated by Piotr Maćkowiak, the in-house trained technical staff responsible for testing and hose certification, largely contributed to Techmak obtaining the certificate.

Thanks to the Parker Hose Assembly Manufacturer certificate, Techmak is the only distributor of Parker Hannifin products in Poland to offer fast crimping of hydraulic hoses for the pressure range of 4000 bar. Hydraulic hoses are assembled for immediate delivery with the use of Parker components according to the needs of the customer, which guarantees top quality and durability of the product. A similar service is provided in the Czech Republic by Parker distributor Fagus. More information can be found here in the Czech language.

Techmak has been cooperating with Parker Hannifin for 25 years offering connectors, industrial and mobile hydraulic and pneumatic products. Currently, apart from the headquarters in Leszno, the company also has a branch in Zielona Góra. The UHP thermoplastic hose production centre is another service initiative of the Polish distributor, following the currently operating Hose Assembly Centre and the Hose Doctor - 24-hour mobile technical emergency service with main focus of quick on-side repairs eliminating high downtime costs.
 

Klaudiusz Hornowski, Distribution Account Manager, Parker Hannifin Poland

 

 

 

 

 

 

By: Klaudiusz Hornowski, Distribution Account Manager, Parker Hannifin Poland

 

Related content:

Interview with Hose Doctor Specialist

4 Steps to Online Hydraulic Hose Assembly Replacement

Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here

UHP Swivel Fitting - Rotation under pressure - brochure

Nozzle-Hose-Fitting Matrix – the easy configuration tool - brochure

FNC-300 for fish net cleaning applications - brochure

Nautilus20 polyflex Hose - 20,000 psi umbilical hose - brochure

 

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Parker Hose Assembly Manufacturer certificate dla Techmak


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha