Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Poznaj swoją pneumatykę: Jednostronnego czy dwustronnego działania? Wybór odpowiedniego siłownika

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - Bus Doors Opening - Parker Hannifin - Pneumatic Division Europe

Najpopularniejsza konstrukcja siłownika pneumatycznego składa się z tłoka i tłoczyska poruszających się wewnątrz zamkniętego cylindra w linii prostej, aby zapewnić ruch liniowy. Ten rodzaj siłownika liniowego jest stosowany w różnych sektorach przemysłu, w automatyce przemysłowej i maszynach pakujących, a także w transporcie i w zastosowaniach z zakresu nauk przyrodniczych.

Wybierając siłownik liniowy, należy pamiętać, że możemy podzielić je na dwa typy ze względu na ich zasadę działania: jednostronnego i dwustronnego działania. Omówimy te odmiany, typowe zastosowania, a także ich zalety i wady.

 

Siłowniki jednostronnego działania

Siłownik jednostronnego działania to taki, w którym siła nacisku lub siła wyjściowa jest wytwarzana tylko w jednym kierunku.

Tłok jest cofany przez sprężynę zamontowaną w siłowniku lub poprzez oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak ciężarek, ruch mechaniczny, grawitacja bądź sprężyna zewnętrzna. Takie siłowniki mają jedno przyłącze, którym podawane jest sprężone powietrze przesuwające tłok w żądane położenie.

Istnieją dwa typy siłowników jednostronnego działania:

 • Typ „wysuwający” – w którym podanie powietrza pod ciśnieniem generuje siłę nacisku „wysuwającą” tłok.

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - Single Acting Cylinder Push Type - Parker Hannifin - Pneumatic Division Europe

 • Typ „wsuwający” – w którym podanie powietrza pod ciśnieniem generuje siłę nacisku „wsuwającą” tłok.

Know Your Pneumatics: Do I need a single or double acting cylinder? - Single Acting Cylinder - Push Type - Parker Hannifin - Pneumatic Division Europe

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - P1P Single Acting Cylinder - Parker Hannifin - Pneumatic Division Europe

Siłowniki jednostronnego działania, takie jak produkowana przez firmę Parker seria P1P, wykorzystuje się zazwyczaj w zastosowaniach wymagających ruchu sterowanego tylko w jednym kierunku, czyli np. zaciskanie, pozycjonowanie, zaznaczanie, uderzanie lub lekkie czynności montażowe.

Zalety:

 • Prosta konstrukcja.

 • Niewielkie rozmiary.

 • Niższe koszty zaworów i rurociągów.

 • Zużycie powietrza jest o połowę mniejsze niż w przypadku porównywalnej wielkości siłownika dwustronnego działania.

Wady:

 • Powietrze po tej stronie siłownika, gdzie znajduje się sprężyna powrotna, jest odprowadzane do atmosfery, co może skutkować przedostaniem się do środka ciał obcych, a w konsekwencji awarią i skróceniem okresu eksploatacji siłownika.

 • Z biegiem czasu działanie sprężyny może stać się nierówne i nie gwarantować już powtarzalności położeń krańcowych.

 • Rozmiar otworu i skok siłownika nie mogą przekroczyć określonych wartości z powodu ograniczeń wynikających z rozmiaru sprężyny i działającej siły.

 • Niewielki spadek siły w wyniku oddziaływania sprężyny w przeciwnym kierunku.

 

Siłowniki dwustronnego działania

Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania to taki, w którym siła nacisku lub siła wyjściowa jest wytwarzana zarówno w kierunku wysuwania, jak i wsuwania. Siłowniki dwustronnego działania mają przyłącza na obu końcach, a wysuwanie lub wsuwanie tłoka jest realizowane przez naprzemienne podawanie powietrza pod wysokim ciśnieniem przez te przyłącza, co jest konieczne, gdy obiekt musi zostać przesunięty w obu kierunkach, np. w przypadku otwierania i zamykania bramy.

Powietrze pod ciśnieniem doprowadzane jest naprzemiennie do przeciwległych końców tłoka. Pod jego działaniem generowana jest siła zarówno w trakcie wysuwu (wypychanie), jak i wsuwu (ciągnięcie).

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - Double Acting Cylinder - Parker Hannifin - Pneumatic Division EuropeSiłowniki dwustronnego działania są zazwyczaj wykorzystywane we wszystkich zastosowaniach, w których wymagane są siły i długości skoku przekraczające możliwości siłowników jednostronnego działania. Małe siłowniki dwustronnego działania są również używane tam, gdzie wymagane są dodatnie położenia krańcowe dla obu skoków.
 

Know Your Pneumatics: Single or Double Acting? Choosing the Right Cylinder - P1F Double Acting Cylinder - Parker Hannifin - Pneumatic Division EuropeSiłowniki dwustronnego działania, takie jak seria P1F firmy Parker, są najpowszechniej stosowanymi ze wszystkich konstrukcji siłowników liniowych. Stanowią około 95% wszystkich siłowników używanych w pneumatycznych obwodach sterujących.


Zalety:

 • Zasadniczo normy ISO opierają się na konstrukcji siłowników dwustronnego działania.

 • Gama siłowników dwustronnego działania jest szersza niż siłowników jednostronnego działania, co przekłada się na znacznie większą różnorodność pod względem rozmiarów otworów i długości skoku.

 • Dostępnych jest wiele odmian podstawowej konstrukcji siłowników dwustronnego działania.

Wady:

 • Nie można go zatrzymać w położeniu pośrednim.

 • Powietrze jest ściśliwym medium – jeśli siłownik pneumatyczny ma być wykorzystywany jako siłownik posuwowy, musi być podłączony do hydraulicznego siłownika pomocniczego w celu zapewniania stałego posuwu.

 • Siłowniki o długim skoku wymagają odpowiedniego prowadzenia tłoczyska.

 

Dowiedz się więcej

Poznaj 6 kroków wyboru siłowników liniowych opisanych na naszym blogu Dowiedz się więcej o pneumatyce: Dobór siłowników liniowych

 

Know Your Pneumatics: Single Acting vs Double Acting Cylinders - Kevin Hill, European Product Manager Pneumatic Actuators - Parker Hannifin - Pneumatic Division EuropeArtykuł napisany przez Kevina Hilla, menedżera produktu w branży siłowników pneumatycznych na Europę, Pneumatic Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Related Content:

Siłowniki beztłoczyskowe o dużej obciążalności rewolucjonizują automatyzację fabryk

Know Your Pneumatics: Selecting a Pneumatic Cylinder | Operating Environments

Know Your Pneumatics: 3 Ways to Adopt Advances in Pneumatic Valve Technology

Know Your Pneumatics: Rodless Linear Actuators with Integrated Valves - 5 Advantages

Know Your Pneumatics: Safety & Understanding Rod Locking Cylinders

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Poznaj swoją pneumatykę: Jednostronnego czy dwustronnego działania? Wybór odpowiedniego siłownika


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha