Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Redukcja emisji na rynku ciężarówek i autobusów: kluczowe czynniki

Reducing emissions in truck and bus industry

Transport ma kluczowe znaczenie dla wspierania mobilności, gospodarki i usług na całym świecie. Może również pomóc miastom, aby stawały się bardziej zielone, zdrowsze i zamożniejsze; według raportów prawie jedna trzecia emisji gazów cieplarnianych z miast należących do grupy C40 pochodzi z transportu, przy czym ruch drogowy jest wymieniany wśród istotnych przyczyn zanieczyszczenia powietrza.  Dlatego redukcja emisji jest obecnie niezmiernie ważnym zadaniem dla wielu inżynierów w branży samochodów ciężarowych i autobusów.

Najnowszy e-book firmy Parker – Redukcja emisji: jak do 2030 roku osiągnąć cele UE w zakresie emisji w przypadku ciężarówek i autobusów – przedstawia analizę trendów w branży. W e-booku omawiany jest rozwój wypadków w polityce oraz nowe technologie – m.in. elektryfikacja, pojazdy napędzane wodorem i paliwa alternatywne.

 

Download ebook: How to achieve the EU 2030 emissions targets for trucks and buses
 

 

Standardy i cele w zakresie emisji w Unii Europejskiej (UE)

Unijne standardy emisji dla pojazdów ciężarowych zostały ustanowione w 1992 roku. Od tego czasu standardy branżowe były regularnie poddawane rewizji i udoskonalane, wprowadzono także kolejne przepisy i dyrektywy.

Oprócz ram regulacyjnych publicznie zadeklarowano szereg zobowiązań na rzecz wspierania neutralności węglowej. Przykładami mogą tu być:

  • lokalne przepisy – takie jak berlińska ustawa o mobilności, której celem jest zapewnienie zerowej emisji spalin w przypadku wszystkich pojazdów transportu publicznego do 2030 roku;
  • cele w zakresie emisji – na przykład zadeklarowany przez Wielką Brytanię zamiar osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku;
  • podejście do zamówień publicznych – wiele miast zobowiązało się do zakupu autobusów bezemisyjnych, m.in. Paryż, Madryt, Kopenhaga i Moskwa.

 

W niektórych miastach już wprowadzono przepisy ograniczające możliwość wjazdu oraz ustanowiono sankcje finansowe w przypadku pojazdów niespełniających standardów. 

Wszystkie te czynniki razem niosą ze sobą daleko idące konsekwencje, z którymi muszą się liczyć konstruktorzy ciężarówek i autobusów, przyczyniając się do nowatorskich rozwiązań w zakresie masy pojazdów, zajmowanej przez nie przestrzeni, emitowanego hałasu oraz ich sprawności. 

 

Redukcja emisji z ciężarówek

W przypadku silników wysokoprężnych prace nad redukcją emisji skupiają się na trzech najważniejszych obszarach:

  • emisje spalin podczas pracy pojazdu, w tym gazów takich jak dwutlenek węgla (CO2) i tlenki azotu (NOx), oraz cząstek stałych;
  • wewnętrzne emisje z silników spalinowych wytwarzane przez układ przewietrzania skrzyni korbowej;
  • oprogramowanie telematyczne służące do analizy sprawności pojazdu, działań kierowcy i oszczędności paliwa.

Wobec spodziewanego stopniowego, lecz szybkiego odchodzenia od silników wysokoprężnych na rzecz innych technologii, wiele firm usilnie dąży do redukcji emisji CO2 i cząstek stałych. Często priorytetem są prace nad oszczędnością paliwa – zwłaszcza nad związkiem między masą pojazdu, zużyciem paliwa i emisyjnością. Istotną rolę ma do odegrania dobór materiałów, który zapewni, że wybrane komponenty nie będą zanieczyszczać paliwa ani powodować jego degradacji. Także filtracja paliwa może przyczynić się do bardziej ekonomicznej eksploatacji pojazdów, a jednocześnie do obniżenia kosztów operacyjnych.

 

Redukcja emisji z autobusów i autokarów

W Europie około 95% autobusów ma silniki wysokoprężne. Niecałe 3% pojazdów napędzanych jest gazem ziemnym, a jeszcze mniejszy udział w rynku mają autobusy elektryczne, jakkolwiek oczekuje się, że w nadchodzących latach tendencja ta ulegnie zmianie.

Koszty inwestycyjne często mają decydujące znaczenie dla prowadzonej działalności, dlatego część przewoźników autokarowych rozważa szereg opcji. Jedną z nich jest „recykling” starzejącego się taboru poprzez renowację starszych pojazdów wycofanych z eksploatacji i stopniowe wprowadzanie nowych autobusów napędzanych alternatywnymi paliwami.

 

Technologie wspierające strategie w zakresie emisji

Wielu inżynierów rozważa obecnie różne opcje technologiczne do zastosowania w średnio- i długoterminowej perspektywie w ramach swoich strategii redukcji emisji. Z reguły są to:

  • gaz ziemny – zarówno gaz ziemny sprężony (CNG), jak i gaz ziemny skroplony (LNG) na potrzeby transportu;
  • wodorowe ogniwa paliwowe; 
  • napęd elektryczny.

Możliwości i trudności towarzyszące każdej z wyżej wymienionych technologii zostały omówione w e-booku poświęconym redukcji emisji:
 

 Download ebook: How to achieve the EU 2030 emissions targets for trucks and buses

 

Dla niektórych firm problemem bywa integracja łańcucha dostaw. Złożoność branżowych certyfikacji i standardów zarządzania jakością (takich jak IATF 16949, ISO 26262, PPAP i EC79) oznacza, że dostawcy muszą wykazywać się szeroką gamą zdolności i rzetelnymi procesami zapewniania jakości.

 

Więcej informacji na temat redukcji emisji w branży autobusów i ciężarówek:

Odwiedź naszą sekcję poświęconą branży ciężarówek i autobusów, aby szerzej zapoznać się z kompetencjami firmy Parker.

 

Artykuł przygotowany przez zespół Parker Truck and Bus Team

 

Treści powiązane:

Czy lżejsze i bardziej ekologiczne pojazdy ciężkie o dużej ładowności staną się rzeczywistością?
Poznaj swoją pneumatykę: Jednostronnego czy dwustronnego działania? Wybór odpowiedniego siłownika
Can lighter, greener heavy-duty trucks become a reality?
Take Control of your RCVs with Increased Safety and Improved Efficiency
How to Choose the Right Cylinder: Single or Double Acting?

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Redukcja emisji na rynku ciężarówek i autobusów: kluczowe czynniki


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha