Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Szybkie wyszukiwanie części z wykorzystaniem narzędzia Zamienniki i części zamienne do produktów konkurencyjnych

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Parker Cross Reference tool | Parker GlobalSzukasz wycofanej ze sprzedaży lub aktualnie sprzedawanej części firmy Parker bądź konkurencyjnego producenta? Skorzystaj z niedawno przez nas udostępnionej aplikacji internetowej Zamienniki i części zamienne. Aby zapewnić szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji o zamiennikach i częściach konkurencyjnych producentów, narzędzie oparto na informacjach zwrotnych uzyskanych bezpośrednio od klientów i dystrybutorów. Łączy ono wszystkie narzędzia do wyszukiwania części firmy Parker i ich zamienników w jednym łatwym w obsłudze interfejsie użytkownika. W tym artykule przedstawiamy szczegółowy opis obsługi narzędzia — krok po kroku.

 

Dlaczego narzędzie porównawcze Zamienniki i części zamienne?

Zebraliśmy informacje zwrotne od szerokiego grona klientów — producentów OEM, inżynierów, klientów MRO i dystrybutorów — którzy wskazali, że będą używać narzędzia Zamienniki i części zamienne do produktów konkurencyjnych, ponieważ chcą:

 • skrócić czas realizacji w porównaniu z tym u dotychczasowych dostawców;

 • uzyskać niższe koszty niż u bieżących dostawców;

 • pozostać klientem firmy Parker, chociaż część przez nich używana została wycofana;

 • mieć alternatywę, gdy firma produkująca ich część przestanie istnieć.

 

Korzyści dla klienta

 • Możliwość dokonania porównania i zastosowania zamiennika części konkurencyjnego producenta.

 • Możliwość znalezienia zamiennika wycofanej części i części alternatywnych.

 • Możliwość szybkiego wyszukania części zamiennej — przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę — bez konieczności kontaktu telefonicznego.

 

Części są dostępne w poniższych kategoriach produktów, a nowych przybywa każdego dnia:

 • ekrany EMI;

 • filtry, separatory, oczyszczalniki;

 • łączniki i szybkozłącza;

 • węże, rurociągi, rurki i kształtowniki aluminiowe;

 • silniki, napędy i sterowniki;

 • pompy;

 • zawory.

 

Szybsze i łatwiejsze uzyskiwanie wyników

Obsługa narzędzia Zamienniki i części zamienne firmy Parker jest dziecinnie prosta. Wystarczy wprowadzić pełny lub niepełny numer części konkurencyjnego producenta bądź firmy Parker, aby wyświetlone zostały sugerowane funkcjonalne zamienniki firmy Parker.

 

Pierwsze kroki

Na początek należy przejść do portalu internetowego Zamienniki i części zamienne do produktów konkurencyjnych. Po zaakceptowaniu informacji o wyłączeniu odpowiedzialności wyświetlony zostanie poniższy ekran.

 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Cross Reference tool | Parker Global

 

Jedyną opcją, której można użyć, jest pasek [Szukaj] u góry strony. Opcje menu rozwijanych po lewej stronie są wyszarzone lub nieaktywne. Będzie można z nich skorzystać po wprowadzeniu numeru części.

W polu [Szukaj] można wpisać jedną część lub maksymalnie 5 części oddzielonych przecinkami. Aby wyświetlić wyniki wyszukiwania, nie trzeba mieć pełnego numeru części — wystarczy wpisać tylko dwa znaki.

 

Automatyczny wybór funkcji Zawiera lub Dokładnie

 • Po wprowadzeniu 2 znaków automatycznie wyświetlone zostaną Dokładne wyniki wyszukiwania.

 • Po wprowadzeniu co najmniej 3 znaków widoczne będą wyniki wyszukiwania typu Zawiera, ale na górze listy jako pierwsze będą widniały dopasowania Dokładne. Wyświetlane są zatem wszystkie części, których oznaczenie zawiera ciąg znaków wprowadzony w polu wyszukiwania.

 • Wyświetlanych jest maksymalnie 100 wyników. Na dole wyników wyszukiwania widoczny jest pasek [Pokaż Więcej]. Jeśli dostępnych jest więcej wyników wyszukiwania, zostaną one wyświetlone po jego kliknięciu.

 

Przykład 1. W tym przykładzie poszukamy części zamiennej od producenta Weatherhead (Eaton). Mamy niepełny numer części 1001.

Krok 1. Wpisz 1001 w pasku [Szukaj].

 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Cross Reference tool | Parker Global

 

Krok 2. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, wykorzystaj menu nawigacyjne [Filtruj według] w lewej kolumnie.

 • [Porównaj z] to nazwa producenta.

 • [Typ produktu] to poszczególne kategorie produktów na podstawie numeru wprowadzonego w pasku [Szukaj].

 • [Dywizja] to dywizja części firmy Parker.

 

W menu [Wyniki]:

 • [Typ] to kategoria części firmy Parker.

 • [Porównaj z] to producent.

 • [Numer części] to pełny numer części.

 • [Porównaj z Parker] to odpowiednik lub zamiennik firmy Parker.

 • [Pasuje] — jeśli wyświetlony jest zielony „ptaszek”. Oznaczenie „Pasuje” odnosi się do możliwości podłączenia, połączenia danej części lub funkcji z inną funkcją albo częścią w zespole, bądź wzajemnej ich współpracy.

 • [Uwagi] to krótkie opisy. Jeśli uwaga jest oznaczona kolorem żółtym, można umieścić na niej wskaźnik myszy, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

 • [Gdzie kupić] — kliknięcie tej pozycji spowoduje przejście do narzędzia wyszukiwania produktów.

 

Krok 3. Po określeniu kategorii [Typ] skorzystaj z menu nawigacyjnego po lewej stronie w celu dalszego filtrowania wyników. W menu rozwijanym [Porównaj z] możesz wpisać kilka pierwszych znaków nazwy producenta w celu jego wyszukania [Weatherhead Eaton].

 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Part 1001 | Parker Global

 

Krok 4. Ponieważ na liście są tylko dwie pozycje, nie ma konieczności dalszego zawężania wyników wyszukiwania. Kliknięcie menu rozwijanego [Typ produktu] spowoduje wyświetlenie jednego typu, którym jest kategoria [Hose, Piping, Tubing, and T-slot Framing] (Węże, rurociągi, rurki i kształtowniki aluminiowe).

Po kliknięciu menu rozwijanego [Dywizja] wyświetlona zostanie jedna dostępna opcja [Hose Products Division].

 

Krok 5. Właściwy zamiennik to [Numer części] H10012. W kolumnie [Porównaj z Parker] znajduje się odnośnik do strony produktu — uniwersalnego węża wysokociśnieniowego Push-Lok®.

 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Push Lok hose | Parker Global

 

Na tej stronie dostępnych jest więcej opcji. Możesz:

 • przejrzeć stronę serii z danymi technicznymi;

 • udostępnić/przesłać e-mailem i wydrukować;

 • poprosić o ofertę;

 • znaleźć dystrybutora po kliknięciu przycisku Gdzie kupić.

 

Przykład 2. W tym przykładzie poszukamy części zamiennej produktu firmy ALCO Filters. Nie mamy pełnego numeru części, ale wiemy, że zawiera ciąg [123].

 

Krok 1. Wpisz [123] w pasku [Szukaj], aby wyświetlić wyniki.

 

Krok 2. Ponieważ znasz producenta, w menu rozwijanym [Porównaj z] menu nawigacyjnego po lewej stronie możesz wybrać jego nazwę.

 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Alco filter | Parker Global

 

Krok 3. Na liście wyników w kolumnie [Porównaj z Parker] zobaczysz, że jedna część [BF7663] jest dostępna na stronie parker.com. Kliknięcie odnośnika spowoduje przejście na stronę produktu Hastings — puszkowe, nakręcane filtry paliw. Inne wyświetlane części będą dostępne po kliknięciu opcji [Gdzie kupić]. Aby zlokalizować najbliższego dystrybutora, wystarczy wpisać kod pocztowy.

 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Locate Distributor | Parker Global

 

Mamy nadzieję, że ten artykuł był pomocny. Zachęcamy do częstego korzystania z naszego narzędzia Zamienniki i części zamienne do produktów konkurencyjnych. Dodaj ten artykuł i samo narzędzie do ulubionych, aby móc w przyszłości do nich wrócić.
 
 

 

Powiązane, pomocne treści dla Ciebie:

Website Delivers Improved Search and Support Experience

Looking for Parker Support? Check out These Tips and Tricks for Navigating Our Online Resource Center

How to Use Virtual Engineer for HVACR Product Selection

A New Approach to Machine Design and Actuator Specification

How to Streamline Inventory Management Through Digital Asset Tracking

 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange

Language versions: Polish - Czech - Russian - Turkish

 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Parker Cross Reference tool | Parker GlobalAre you looking for an obsolete or current Parker or competitor part? By using our recently launched web-based Cross Reference and Interchange application, we deliver! The tool is built on direct feedback from customers and distributors to provide a quicker, easier way to access competitive cross-reference information and parts. The resulting tool aggregates all of Parker’s cross reference and interchange tools into one user-friendly interface. This post will detail how to use the tool step by step.

 

Why Cross-Reference?

We gathered feedback from a gamut of customers- OEMs, engineers, MROs, and distributors who indicated they would use the Cross Reference & Competitor Interchange tool because they want:

 • Shorter lead time than their current vendor.

 • Lower cost than their current vendor.

 • To stay with Parker but the part they had used is obsolete.

 • Alternatives when a company that makes their part no longer exists.

 

Customer benefits

 • Ability to cross-reference and make an interchange with competitor’s parts.

 • Find a replacement for an obsolete part and alternative parts.

 • Find the replacement part quickly, 24/7, from anywhere, without having to make a phone call.

 

Parts are available for the following product categories with more being added daily:

 • EMI Shielding

 • Filters, Separators, Purifiers

 • Fittings and Quick Couplings

 • Hose, Piping, Tubing and T-Slot Framing

 • Motors, Drives and Controllers

 • Pumps

 • Valves
   

Quicker, easier, and faster results

Using Parker’s Cross-Reference tool is as easy as 1-2-3. Simply enter a competitor’s complete or partial part number or a Parker complete or partial part number and the results will display suggested Parker functionally equivalent parts.

Getting started

Start by visiting the Cross-Reference & Competitive Interchange web portal. After agreeing to the disclaimer statement, you will see this.

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Cross Reference tool | Parker Global

 

Please note that the only option is to choose is the [Search] bar at the top. You will notice that the drop-down menus on the left are grayed out or disabled. That will change to accessible after you enter in your part number.

In the [Search] box, you can enter a single part, or up to 5 parts separated by commas. Even if you do not have the full part number, you can type in as little as two characters to have results displayed.

 

Automatic selection of Contains vs. Exact

 • If 2 characters are entered, Exact search results are automatically displayed.

 • If 3 or more characters are entered, Contains search results are displayed, with Exact matches displayed first. I.e. all parts that contain the string of characters entered in the search box.

 • Up to 100 results are displayed. At the bottom end of the results, is a [Show More] bar. Clicking on that will display more results if they are available.

 

Example 1– In this example, you are looking for a replacement part from the manufacturer Weatherhead (Eaton) and have a partial part number of 1001.

Step 1- Type 1001 into the [Search] bar.

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Cross Reference tool | Parker Global

Step 2- Use the left column [Filter by] navigation menu to narrow your search results.

 • [Cross From] is the Manufacturer's name.

 • [Product Type] are each of the product categories that resulted from the number entered in the [Search] bar.

 • [Division] is Parker's part division.

 

From the [Results] menu:

 • [Type] is Parker's part category.

 • [Cross From] is the Manufacturer.

 • [Part Number] is the complete part number.

 • [Cross to Parker] is Parker’s equivalent or interchange part.

 • [Fit] – if a green checkmark is displayed. Fit refers to the ability of the part or feature to connect to, mate with, or join to another feature or part within an assembly. 

 • [Comments] are brief descriptions. A comment in yellow means you can hover your mouse over it and description will display.

 • [Where to buy] – clicking on this takes you to the Product Locator.

 

Step 3– Once you have identified your [Type] category, use the left navigation menu to further filter your results. Use the [Cross From] drop-down menu, you can type in the first few characters of the manufacturer's name, to find the manufacturer [Weatherhead Eaton].
 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Part 1001 | Parker Global

 

Step 4- As only two results display, there is no need to narrow your search further. However, if you click on the [Product Type] drop-down menu, one type will appear, which is the [Hose, Piping, Tubing, and T-slot Framing] category.

Clicking on the [Division] drop-down menu, [Hose Products Division] will display as the available choice.

 

Step 5– You have found your interchange [Part Number] H10012. Under the [Cross To Parker] column the part is hyperlinked to the Push-Lok Higher Pressures Multipurpose hose product page.
 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Push Lok hose | Parker Global

 

You have several options to work with on this page. You can:

 • View Series Page for the technical specifications.

 • Share/Email and Print.

 • Request a Quote.

 • Find a Distributor from the Where to Buy button.

 

Example 2-  In this example, you are searching for a replacement for an Alco Filter. You do not have the full part number but know that it contains [123].

 

Step 1- Type [123] into the [Search] bar to display the results.

 

Step 2- As you know the manufacturer, you can choose by name from the [Cross From] drop-down menu on the left side navigation menu.

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Alco filter | Parker Global

 

Step 3- From the results, you will see under the [Cross to Parker] that one part [BF7663] is available on parker.com. Clicking on that hyperlink takes you to the Hastings - Spin-on Fuel Filters product page. The other parts displayed above are available by clicking on the [Where to Buy] to locate a distributor near you. Simply enter your zip code.

 

Find Replacement Parts Fast Using Cross Reference & Competitor Interchange | Locate Distributor | Parker Global

 

We hope you have found this post helpful and will utilize our Cross-Reference & Competitor Interchange tool frequently and for all of your replacement part needs! Be sure and bookmark this post and the application itself for future use.
 
Article contributed by the Parker Global Team.

 

Related, helpful content for you: 

Website Delivers Improved Search and Support Experience

Looking for Parker Support? Check out These Tips and Tricks for Navigating Our Online Resource Center

How to Use Virtual Engineer for HVACR Product Selection

A New Approach to Machine Design and Actuator Specification

How to Streamline Inventory Management Through Digital Asset Tracking

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Szybkie wyszukiwanie części z wykorzystaniem narzędzia Zamienniki i części zamienne do produktów konkurencyjnych


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha