Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Technologia filtracji sterylnej — napędza zmiany w branży piwowarskiej

Language versions: EnglishPolish - Czech - Russian - Turkish

Sterile Filtration Technology – Driving Change in the Brewing Industry - food and beverage process - Parker BioScienceStabilizacja mikrobiologiczna piwa ma kluczowe znaczenie dla jego trwałości — a ponieważ piwa są eksportowane na cały świat, ważne jest, aby ich oryginalne właściwości pozostały niezmienione, gdy trafią do szklanek spragnionych konsumentów na odległych rynkach

Coraz więcej browarów odchodzi od pasteryzacji krótkotrwałej — tradycyjnego sposobu usuwania drobnoustrojów — ze względu na jej negatywny wpływ na profil smakowy produktu końcowego i skłania się ku filtracji sterylnej jako niezawodnej metodzie zapewniania dłuższego okresu trwałości pakowanego piwa.  

 

Filtrowane piwo zachowuje wyjątkowe walory

Sterile Filtration Technology - Driving Change in the Brewing IndustryWykazano, że piwo, które zostało przefiltrowane w celu stabilizacji, zachowuje swoje wyjątkowe, pożądane właściwości w większym stopniu niż piwo stabilizowane metodą pasteryzacji krótkotrwałej. Dzieje się tak, ponieważ filtracja sterylna jest łagodniejsza w porównaniu z gwałtownym procesem pasteryzacji krótkotrwałej. Może mieć ona również korzystny wpływ na utrzymanie właściwości smakowych przez cały okres przydatności piwa do spożycia

 

 

Zalet jest więcej.

 • Wydajność filtracji sterylnej można łatwiej monitorować dzięki względnej prostocie systemów zimnej stabilizacji.
 • Filtry stosowane do filtracji sterylnej minimalizują adsorpcję pożądanych składników i pomagają utrzymać stabilność piany.
 • Straty piwa podczas stosowania filtracji sterylnej mogą być znacznie mniejsze niż w przypadku pasteryzacji krótkotrwałej.
 • Filtracja sterylna zużywa mniej energii niż proces pasteryzacji krótkotrwałej — nie wymaga bowiem płytowych wymienników ciepła.
 • Zużycie wody jest mniejsze, ponieważ filtracja sterylna nie wymaga stosowania zbiornika buforowego.
 • Filtracja sterylna wymaga mniejszej liczby części, dzięki czemu instalacje są łatwiejsze w obsłudze niż systemy pasteryzacji krótkotrwałej.
 • Sprzęt do pasteryzacji jest duży i drogi w porównaniu z instalacją do filtracji sterylnej, której początkowy nakład jest niski.

 

Partnerstwo w tworzeniu lepszego produktu

Firma Parker Bioscience nawiązała współpracę z Agidens Process Automation — przedsiębiorstwem mającym ponad 50 lat doświadczenia w filtracji piwa i oferującym najlepsze w branży produkty podnoszące jakość tego napoju. Oprócz szczegółowej wiedzy i doświadczenia zgromadzonego przez Parker Bioscience Filtration w zakresie procesów warzenia i automatyzacji, Parker zapewnia także najnowocześniejszą technologię do zastosowania w filtracji sterylnej. Właśnie dzięki tym rozwiązaniom firma Agidens może obecnie oferować platformę modułów filtracji sterylnej / zimnej stabilizacji, dostosowanych do różnych specyfikacji i natężenia przepływu piwa, jako bardziej wydajną alternatywę dla pasteryzacji.

 

Filtracja sterylna w praktyce — instalacja w browarze Zagrebačka pivovara

Doświadczenie firm Agidens Process Automation i Parker Bioscience Filtration zostało niedawno wykorzystane w chorwackim browarze Zagrebačka pivovara, który jest częścią Molson Coors. Kierownictwo browaru chciało rozszerzyć swoją ofertę o niepasteryzowany lager klasy premium i potrzebowało wsparcia dostawcy znającego się na technologii zimnej stabilizacji.

W tym celu zlecono firmie Agidens wdrożenie modułu zimnej stabilizacji (CSM) w zakładzie w Zagrzebiu, w Chorwacji. W ciągu zaledwie pięciu miesięcy zespół inżynierów z Agidens był w stanie dostarczyć dostosowane do potrzeb rozwiązanie CSM, które zostało zintegrowane z istniejącą linią produkcyjną browaru.

.

Sterile Filtration Technology – Driving Change in the Brewing Industry - CSM complete skid - Parker Bioscience

Instalacja CSM składa się z trzech segmentów o łącznej długości 6,75 metra:

 • Segment filtracji
 • Segment dystrybucji
 • Segment CIP

Dostęp do miejsca instalacji można było uzyskać tylko przez małą windę, dlatego moduł CSM trzeba było zaprojektować odpowiednio do indywidualnych uwarunkowań, zdemontować go i po transporcie na miejsce z powrotem zmontować i zainstalować.

Moduł CSM zainstalowany w browarze Zagrebačka pivovara filtruje średnio 250 hektolitrów piwa na godzinę.

CSM wykorzystuje kombinację filtrów PREPOR NG i BEVPOR BR firmy Parker Bioscience Filtration, które pozwalają osiągnąć stabilność mikrobiologiczną, jednocześnie chroniąc właściwości smakowe wysokojakościowego lagera.

Sterile Filtration Technology – Driving Change in the Brewing Industry - CSM with Parker FiltersElementem składowym filtrów z serii BEVPOR BR jest unikatowa membrana polieterosulfonowa (PES), która zapewnia ich długą trwałość. Jest to wysoko wydajne i ekonomiczne w eksploatacji rozwiązanie do filtracji sterylnej piwa. 

 

Filtry PREPOR NG od Parker Bioscience Filtration zostały opracowane specjalnie do usuwania drożdży i cząstek stałych, takich jak pomocnicze materiały filtracyjne i składniki zmętniające. Doskonały poziom retencji zapewnia stałą jakość piwa i wyższy poziom ochrony w filtrze membranowym podczas zimnej stabilizacji.

 

 

 

 

 

Sterile Filtration Technology - Driving Change in the Brewing Industry - Cartridge image - Parker BioscienceWięcej informacji na temat rozwiązań Parker Bioscience Filtration do filtracji sterylnej na potrzeby rynku piwowarskiego można znaleźć na naszej stronie internetowej.  

 

 

 

 

 

Sterile Filtration Technology – Driving Change in the Brewing Industry - Lee Pattison - Parker BioscienceAutorem artykułu jest Lee Pattison, menedżer produktu ds. żywności i napojów, Parker Bioscience Filtration, Wielka Brytania.  

Parker Bioscience Filtration oferuje rozwiązania filtracyjne chroniące jakość i smak napojów. Nasi eksperci w dziedzinie poszczególnych zastosowań pomagają producentom w opracowywaniu rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb, dzięki którym ich napoje są wolne od zanieczyszczeń, klarowne i pełne smaku.

 

 

Treści powiązane

The Benefits of Changing Your Microbial Stabilisation Process to Sterile Filtration

Improving the Shelf-Life of Your Beer with Sterile Filtration

Sterile Filtration of Beer - The Impact on Quantity and Quality

Sterile Filtration of Beer - Saving Water, Saving Energy

How to Protect Beer Quality at the Lowest Cost

 

Sterile Filtration Technology - Driving Change in the Brewing Industry

Sterile Filtration Technology – Driving Change in the Brewing Industry - food and beverage process - Parker BioScienceThe microbial stabilization of beer is of critical importance for the shelf-life of beers – and as beers are exported all over the world, it’s vital that their original characteristics still remain intact when they arrive in the glasses of thirsty consumers in faraway markets. 

An increasing number of brewers are turning to sterile filtration as a reliable method to ensure a longer shelf-life of their packaged beer. Indeed, many brewery operations have been moving away from flash pasteurization – the traditional method of removing spoilage organisms – due to its negative impact on the flavour profile of the end product and the many advantages offered by sterile filtration.  

 

Filtered beer retains unique and desirable characteristics

Sterile Filtration Technology - Driving Change in the Brewing IndustryIt has been shown that beer which has been filtered to achieve stabilization retains its unique and desirable characteristics more efficiently than beer stabilized through flash pasteurization: the sterile filtration process is gentler, compared to the harsh process of flash pasteurization. Sterile filtration can also have a beneficial effect on taste characteristics throughout the duration of the beer’s shelf-life. 

 

 

 

And there are more advantages too. 

 • The performance of sterile filtration can more easily be monitored, because of the relative simplicity of cold stabilization systems.  
 • The filters used in sterile filtration minimize adsorption of desirable components and help to protect beer head retention. 
 • Beer losses when using sterile filtration can be significantly lower than flash pasteurization.  
 • Sterile filtration uses less energy than the flash pasteurization process – as it does not require plate heat exchangers. 
 • Water consumption is reduced, as sterile filtration does not necessitate a buffer tank. 
 • Sterile filtration requires fewer parts, making the systems easier to operate than flash pasteurization systems.  
 • Pasteurization hardware is large and expensive in comparison to the lower initial outlay for a sterile filtration setup. 

 

Partnerships deliver a better product

Parker Bioscience has built a partnership with Agidens Process Automation that combines more than 50 years of brewing filtration experience and industry-leading products to deliver a better beverage. Starting with Parker Bioscience Filtration's detailed knowledge and experience of brewing processes and automation, Parker offers cutting-edge technology for use in sterile filtration. Using this technology, Agidens is now offering a platform of sterile filtration/cold stabilization modules to suit a range of beer flow capacities and specifications, as a more efficient alternative to pasteurization.    

 

Sterile filtration in practice – Zagrebačka pivovara installation 

The combined experience of Agidens Process Automation and Parker Bioscience Filtration was recently brought to bear for Zagrebačka pivovara in Croatia, which is part of Molson Coors. Zagrebačka pivovara wanted to expand its range with a premium, non-pasteurized lager and needed to work with a provider with proven expertise in cold stabilization technology. 

It commissioned Agidens to implement a Cold Stabilization Module (CSM) at its brewery site in Zagreb, Croatia. In just five months, Agidens’ engineering team was able to provide a tailor-made CSM solution that was integrated into the brewery’s existing production line.

Sterile Filtration Technology – Driving Change in the Brewing Industry - CSM complete skid - Parker Bioscience

The CSM installation consists of three modules for a total length of 6.75 metres:

 • Filtration skid 
 • Distribution cluster 
 • CIP skid

The site was only accessible via a small elevator which meant that the CSM had to be custom-designed, disassembled and transported before it could be re-built and installed on site.  

The CSM installed at the Zagrebačka pivovara site filters an average of 250 hectolitres of beer per hour. 

The CSM uses Parker Bioscience Filtration’s PREPOR NG and BEVPOR BR filters in a combination to achieve microbial stability whilst protecting the taste characteristics of the premium lager.  

 

Sterile Filtration Technology – Driving Change in the Brewing Industry - CSM with Parker FiltersThe BEVPOR BR range of filters is constructed with a unique Polyethersulphone (PES) membrane, offering a long service life and therefore a highly efficient solution with a low cost of operation in sterile filtration of beer applications. 

 

Parker Bioscience Filtration’s PREPOR NG filters have been specifically developed to remove yeast and particulate such as filter aids and haze components. The superior level of retention ensures that a consistent quality of the brew is delivered and provides a greater level of membrane filter protection during cold stabilization. 

 

 

 

 

 

Sterile Filtration Technology - Driving Change in the Brewing Industry - Cartridge image - Parker BioscienceFor more information on Parker Bioscience Filtration’s sterile filtration solutions for the brewing market visit our website.  

 

 

 

 

Sterile Filtration Technology – Driving Change in the Brewing Industry - Lee Pattison - Parker BioscienceThis post was contributed by Lee Pattison, Food and Beverage Product Manager, Parker Bioscience Filtration, United Kingdom.  

Parker Bioscience Filtration offers filtration solutions to protect the quality and taste of beverage products. By working with our application experts, manufacturers can develop a tailored solution to ensure their beverage is free from contamination, full of flavour and visibly clear. 

 

 

Related content

The Benefits of Changing Your Microbial Stabilisation Process to Sterile Filtration

Improving the Shelf-Life of Your Beer with Sterile Filtration

Sterile Filtration of Beer - The Impact on Quantity and Quality

Sterile Filtration of Beer - Saving Water, Saving Energy

How to Protect Beer Quality at the Lowest Cost

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Technologia filtracji sterylnej — napędza zmiany w branży piwowarskiej


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha