Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Wspieranie zawodowych sukcesów kobiet w firmie Parker

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Peer W -Parker HannifinBadania z ostatnich dziesięcioleci pokazują, że różnorodność i integracja są konkurencyjnymi wyróżnikami, które z czasem przynoszą firmom istotne korzyści. Badanie różnorodności przeprowadzone w 2018 przez firmę McKinsey & Company wykazało, że:

„Firmy plasujące się w górnym kwartylu pod względem zróżnicowania płciowego miały o 15 procent większe szanse na uzyskanie dochodów powyżej mediany krajowej w ich branżach. Szansa firm z górnego kwartyla pod względem zróżnicowania rasowego/etnicznego na osiągnięcie dochodów powyżej mediany krajowej w ich branżach była o 35 procent większa”. 

Bardziej zróżnicowane organizacje są w stanie lepiej pozyskać najlepszych pracowników oraz ulepszać kontakty z klientami, zaangażowanie personelu i podejmowanie decyzji, co przekłada się na wzrost zysków. Ich sukces jest jeszcze większy, gdy to zróżnicowanie widać także na stanowiskach kierowniczych.

Mając na uwadze tę prawidłowość, większość przedsiębiorstw globalnych wdraża inicjatywy promujące różnorodność. Mimo dekad dążenia do ekonomicznej i społecznej równości płci nadal nie udało się jej osiągnąć. Jak podkreślono w tym artykule z magazynu „Forbes” z grudnia 2019 r., od 1970 do 1990 roku liczba kobiet w kadrze kierowniczej korporacji stale i szybko rosła. Od tego czasu jednak nie odnotowano praktycznie żadnych zmian. Według raportu na temat sytuacji kobiet w miejscu pracy sporządzonego w 2018 roku przez firmy LeanIn.org i McKinsey „Postęp nie jest po prostu powolny. On się zatrzymał”.

 

Kobiety w inżynierii

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Shannon McCall working at Advance Manufacutring Machine - Parker Hannifin

W wieku, w którym kobiety zajmują coraz większą pozycję w medycynie, prawie i biznesie, nadal stanowią mniejszość w nauce i technice. Bariery społeczne są szczególnie odczuwalne w dziedzinie inżynierii.

Society of Women Engineers (SWE) to organizacja non-profit, której celem jest promowanie kobiet w inżynierii. Od 1950 roku prowadzi badania, które bardzo wymownie przedstawiają sytuację kobiet na tym polu.

 

 

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Tom Williams Visit to AAG - Parker Hannifin

Wyniki jej badań z 2018 roku pokazują, że:

  • wśród inżynierów kobiety stanowią 13%;
  • kobiety zdobywają 20% dyplomów licencjackich z inżynierii i informatyki;
  • ponad 32% kobiet rezygnuje z programów naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM) na studiach na rzecz innych kierunków;
  • po 20 latach od uzyskania dyplomu licencjata z inżynierii w zawodzie pracuje zaledwie 30% kobiet.

 

Grupa Peer W wspiera integrację i różnorodność

Jako globalna firma inżynieryjna i lider w dziedzinie technologii napędów i sterowania firma Parker podjęła dodatkowe kroki mające na celu wspieranie integracji w całej organizacji.

Opierając się na wewnętrznej inicjatywie promowania różnorodności, uruchomiła pierwszą grupę biznesową, która ma pomagać w zwiększeniu liczebności oraz integracji kobiet w przedsiębiorstwie. Grupa o nazwie Peer W zajmuje się rekrutacją, rozwojem oraz zatrzymywaniem kobiet w firmie Parker.

 


Robin Davenport„Mamy większą świadomość potrzeby dopasowania profilu demograficznego pracowników do rynków, które obsługujemy. Prowadzimy konstruktywne rozmowy na temat integracji oraz zdajemy sobie sprawę z wartości, jaką niesie ze sobą zróżnicowanie pracowników w skali globalnej”

powiedziała Robin Davenport, wiceprezes ds. finansów korporacyjnych i przewodnicząca grupy Peer W.

 

 

Misja grupy Peer W

Celem grupy Peer W jest wspieranie zawodowych sukcesów kobiet przez zwiększanie świadomości i widoczności w firmie Parker, a także edukację. Grupa zapewnia zasoby i pomoc kobietom pracującym na wszystkich stanowiskach w całym przedsiębiorstwie. Dążąc do utworzenia środowiska pracy przyjaznego dla wszystkich, grupy biznesowe pomagają członkom zespołu wykorzystywać możliwości edukacyjne, współpracować z liderami biznesowymi i rozpoznawać okazje do rozwoju kariery.

 

Start w Ohio i szybki wzrost

Cultivating the Professional Success of Women at Parker -Peer W Kickoff event - Parker Hannifin

Grupa biznesowa Peer W została początkowo uruchomiona w głównej siedzibie firmy Parker w Cleveland, w stanie Ohio. Poza scentralizowanym przywództwem grupy Peer W we wszystkich grupach operacyjnych firmy Parker ustanowiono także w poszczególnych regionach centra i oddziały, które będą organizować wydarzenia i programy dla członków zespołu przedsiębiorstwa. 

Jako pierwsze zostało utworzone centrum w północnym Ohio, a następnie powstały trzy podobne ośrodki w południowej Kalifornii, Niemczech i krajach skandynawskich. Każdy z nich prowadzi działania w ramach swoich mniejszych oddziałów. 
 

 

Wzmocnienie pozycji kobiet w firmie Parker w roku 2020 i latach kolejnych

Cultivating

Teraz, gdy grupa biznesowa Peer W zyskała już stabilną pozycję, wkracza do kolejnych regionów z nową ofertą dla członków zespołu, która obejmuje rozwój i rekrutację większej liczby kobiet do pracy w firmie Parker. Uruchomiono obszary ekspansji, które mają objąć swoim zasięgiem:

  • Stany Zjednoczone, z regionalnymi ośrodkami rozwoju w Chicago i Ohio
  • Kanadę
  • Daleki Wschód
  • Europę, gdzie powstały nowe ośrodki w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii

 

Wszyscy są potrzebni, by odnieść sukces

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Men Support IWD 2019 - Parker Hannifin

W każdym ośrodku zorganizowano duże wydarzenie z okazji otwarcia, po którym nastąpią wydarzenia kwartalne oraz niewielkie comiesięczne spotkania prowadzone w oddziałach lokalnych. Wydarzenia kwartalne mogą przyciągnąć ponad 100 członków zespołu firmy Parker, którzy wysłuchają liderów z firmy i spoza niej, a także nawiążą kontakty z innymi pracownikami. 


Chociaż grupa Peer W koncentruje się na kobietach w firmie Parker, do wspierania tej inicjatywy zachęcani są wszyscy pracujący w organizacji. Silne wsparcie w całym przedsiębiorstwie przyczynia się do powodzenia grupy Peer W, a w wydarzeniach i działaniach mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy. Wszyscy są potrzebni, by dokonać rzeczywistej zmiany kulturowej. 

 

Uruchomienie kręgów mentorskich

Cultivating the Professional Success of Women at Parker

W tym roku zostaną uruchomione kręgi mentorskie, których zadaniem jest pomoc w odnoszeniu sukcesów na polu zawodowym i prywatnym. Zamiast opierać się na tradycyjnym modelu indywidualnej pracy mentora z podopiecznym, łączą one niewielkie grupy członków zespołu, by zwiększyć ilość przekazywanych treści i informacji, pomóc w nawiązywaniu relacji oraz lepiej uwzględniać perspektywę kobiet w praktykach biznesowych.  

 

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Peer W NOrdic Mentoring Circle - Parker Hannifin

 

OW Skandynawii uruchomiono już pierwsze trzy takie kręgi obejmujące 25 podopiecznych. W Stanach Zjednoczonych wkrótce zostanie uruchomionych 25 kręgów osobistych w dziewięciu regionach geograficznych. Wkrótce potem w 90 lokalizacjach firmy Parker powstanie 20 kręgów wirtualnych.

Poza organizacją członkowie grupy Peer W reprezentują firmę Parker w stowarzyszeniach zawodowych, na targach karier oraz podczas szeroko zakrojonych działań rekrutacyjnych, co zwiększa atrakcyjność pracy i rozwoju zawodowego w naszej firmie dla kobiet.

 

Bogactwo zasobów 

Jednym z celów, które grupa Peer W ma nadzieję osiągnąć, jest umożliwienie kobietom dostępu do różnorakich zasobów, ludzi i powiązanych organizacji, które pomogą im zdobyć umiejętności przywódcze i doświadczenie w branży, a także rozwijać się zawodowo. Listę organizacji kobiecych, „które trzeba znać”, udostępnia organizacja Diversity Best Practices.

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Woman scientist -Parker Hannifin

 

Organizacje zewnętrzne, z których wsparcia korzysta grupa Peer W:

 

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet  

Członkowie grupy Peer W na całym świecie dążą do upowszechnienia uznawania Międzynarodowego Dnia Kobiet. W tym roku w piątek 6 marca w obiektach firmy odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet, który przypada w niedzielę 8 marca. W ich ramach grupa Peer W zorganizuje wydarzenia rekrutacyjne, wystąpienia mówców, budki fotograficzne oraz inne działania wspierające. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło Each for Equal, które oznacza, że równy świat to świat aktywny. Zachęcamy do celebrowania tego dnia wraz z firmą Parker i grupą Peer W.

 

Ten post został napisany przez globalny zespół nadzorujący grupę Peer W w Parker Hannifin Corporation.

Nieustanne przekraczanie oczekiwań / Constantly Exceeding Expectations

Parker Supports STEM Challenge Mission to an Alien Planet with FIRST Robotics

Students Get Hands-on Manufacturing Experience on Germany's Girls' Day

Parker’s 2018 Sustainability Report Highlights Commitment to Social Responsibility

Defining Our Unique Contribution to the World

Categories

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Wspieranie zawodowych sukcesów kobiet w firmie Parker


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha