Blog dotyczący technologii ruchu i sterowania | Parker Polska

Zwrot z inwestycji w IoT dla producentów OEM

The ROI of IOT for OEMS - Increased Revenue Service - Parker Mobile IoTŚwiat producentów OEM nieustannie się zmienia. Branża usługowa, która niegdyś skupiała się na stronie taktycznej działania produktów, kładzie aktualnie nacisk na generowanie przychodów strategicznych i uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez stosowanie nowoczesnych systemów technologicznych, takich jak IoT.  

Presja ta wzmacnia środowisko konkurencyjne, wymagając od producentów OEM stałego rozszerzania oferty i zapewniania klientom najlepszego w klasie sprzętu w celu tworzenia nowych partnerstw oraz wzmacniania dotychczasowych relacji. Kluczową miarą tej strategii jest zapewnienie zadowolenia klientów. Nie możemy jednak po prostu zlekceważyć tego, jak ważna jest zwiększona wydajność, efektywność i osiąganie odpowiednich zwrotów z inwestycji (ROI).

Według przewidywań firmy Bain w latach 2018–2025 dostarczonych zostanie 6,8 miliona połączonych ciężkich maszyn budowlanych. Oczywistym jest, że przyszłość w dużej mierze zależy od napędzania przez Internet rzeczy (IoT) dalszego zbierania i analizowania danych, a także ogólnego wprowadzania innowacji w tym zakresie. Jednak inwestycja w IoT, jak każda strategiczna inwestycja, musi zostać oceniona, a ROI jest krytyczną miarą określającą, czy dana organizacja powinna ją podjąć.

Najważniejszymi wskaźnikami efektywności do zmierzenia powodzenia IoT w przypadku producentów OEM sprzętu ciężkiego są:

  • wyjątkowe doświadczenia klientów,
  • przechwycenie działalności związanej z częściami zamiennymi,
  • redukcja kosztów i wzrost wydajności,
  • zgodność usług i zwiększone zapotrzebowanie na usługi,
  • zmniejszone koszty rozwoju.

Spójrzmy teraz, jak IoT może zwiększyć wydajność producentów OEM w tych szczególnych obszarach i jak łączy się z osiągnięciem zwrotu z inwestycji.

The ROI of IOT for OEMS - Reduce Time to Diagnose Field Issues - Parker Mobile IoTW dzisiejszym świecie jednym z najważniejszych aspektów zapewnienia wyjątkowego doświadczenia klientom jest upewnienie się, że firma ceni i stawia na pierwszym miejscu ich czas. Obsługa prewencyjna pomaga rozwiązać ten problem. Dzięki zastosowaniu IoT do prognozowania, kiedy sprzęt ciężki może wymagać serwisowania lub naprawy, nawet w nieprzewidzianych warunkach, producenci OEM mogą lepiej zarządzać pracą i dokładnie ustalać czas przestoju maszyn lub sprzętu, ostatecznie zapewniając klientom lepsze doświadczenia związane z obsługą.

Lepsza obsługa prowadzi nie tylko do większej satysfakcji klientów, ale także zapewnia korzyści operacyjne. Zaletą rozwiązania IoT w przypadku sprzętu ciężkiego jest informacja dla użytkownika, która pomaga mu lepiej zrozumieć, jaki dokładnie problem wymaga zbadania ze zdalnej lokalizacji. Daje to technikom przewagę i zapewnia, że będą mieli odpowiedni sprzęt, części i umiejętności do rozwiązania problemu w celu szybszego przywrócenia danego produktu do pracy. 

Dostarczenie aktualnych i precyzyjnych informacji technikom serwisowym upraszcza również proces spełniania wymogów zgodności w przypadku firm, które zawarły umowy gwarancji jakości świadczonych usług. Wbudowane czujniki IoT nie tylko pomagają w przewidywaniu wymaganych napraw, ale także umożliwiają automatyczne raportowanie o stanie zasobów i komunikują osiągnięcie zadanych progów. Funkcja ta znacznie zwiększa szansę spełnienia wymagań umów gwarancji jakości świadczonych usług.

Oprócz zdalnego monitorowania obsługa prewencyjna w zakresie konserwacji pozwala wykryć możliwe usterki z wyprzedzeniem, dzięki czemu producent OEM może podjąć działania naprawcze we właściwym czasie, aby uniknąć nieplanowanych prac konserwacyjnych i przestojów, zmniejszając tym samym ryzyko związane z projektem oraz koszty. Dla producenta OEM dane związane z konserwacją prewencyjną są przydatne z punktu widzenia jakości. Może on śledzić historię usterek i wdrożyć działania naprawcze, aby uniknąć niepotrzebnych dodatkowych przestojów u kolejnych klientów z powodu nieprzewidzianych problemów związanych z jakością. 

The ROI of IoT for OEMs - Beyond Simple Tracking - Parker Mobile IoT

Łączenie, przechowywanie i analizowanie danych dotyczących sprzętów ciężkich to rodzaj „głębokiego uczenia” niezbędnego do przeniesienia konserwacji prewencyjnych na wyższy poziom. Zebrane dane dotyczące danego sprzętu ciężkiego pozwalają producentowi OEM przejść od przewidywania, kiedy znana usterka może wystąpić, do jej zapobieżenia. Ten nowy sposób uczenia jest zatem stosowany w celu poszerzenia wiedzy, która z kolei pomaga budować lepsze modele. Przenosząc to na wyższy poziom, dzięki lepszemu zrozumieniu usterek i ich predyktorów oraz gromadzeniu większych ilości cennych danych dotyczących danej maszyny producenci OEM mogą modelować wydajność poszczególnych maszyn pod względem obsługi operatora oraz wpływu na środowisko. 

Oprócz poprawy koncepcji inżynieryjnych i projektowych producenci OEM mogą wykorzystywać dane z rozwiązania IoT dla sprzętu ciężkiego do tworzenia różnego rodzaju urządzeń z mniejszą koniecznością symulacji i modelowania. Poszukiwanie nowych konstrukcji a nawet nowych zastosowań sprzętów na podstawie rzeczywistych danych z istniejącej infrastruktury może zaowocować wejściem na nowe rynki i stworzeniem nowych linii produktowych. Stanowi to ogromną szansę dla producentów OEM na zapewnienie sobie przewagi nad konkurencją.

Producenci OEM zdają sobie sprawę, że połączony sprzęt terenowy może pomóc klientom obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i podnieść poziom bezpieczeństwa. Usługi te nie tylko stanowią wartość dodaną dla klientów, ale także zwiększają lojalność wobec marki, ponieważ inne marki sprzętów nie są zintegrowane z istniejącym rozwiązaniem IoT. Firma Parker oferuje zorientowane na klienta rozwiązanie IoT, Mobile IoT, aby spełnić szczególne wymagania producentów OEM sprzętu ciężkiego. Po wdrożeniu rozwiązania Mobile IoT firmy Parker producenci OEM mogą generować dodatkowe przychody nie tylko z ofert opartych na analizie danych, ale także z głównej działalności firmy dzięki zwiększonej sprzedaży sprzętów i usług posprzedażnych.

The ROI of IOT for OEMS - Financial Benefits Within 2 Years - Parker Mobile IoTDlaczego warto współpracować z firmą Parker?

Tworzenie własnej platformy IoT przez producentów OEM może być kosztowne i zająć wiele lat. Dzięki bezpośredniej współpracy z firmą Parker producenci OEM mogą korzystać z kompleksowej integracji technologii oraz wiedzy dotyczącej analizy danych, aby opracowywać wartościowe projekty maszyn dla klientów bez ponoszenia kosztów lub ryzyka samodzielnego tworzenia takiego rozwiązania. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób firma Parker pozytywnie wpływa na producentów OEM na całym świecie z perspektywy IoT. 

 

The ROI of IoT for OEMs Clint Quanstrom Motion Systems Group

Autorką artykułu jest Ann Marie Johlie, menedżerka produktu w działe Internet of Things (IoT), Parker Hannifin, oraz Kyri McDonough, kierownik ds. komunikacji marketingowej, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Kyri McDonough, Group Marketing Communications Platform Lead, Motion Systems Group, Parker Hannifin

 

 

 

 

 

 

Inne powiązane tematy dotyczące rozwiązania Mobile IoT firmy Parker:

Jak inteligentny interfejs użytkownika zwiększa wydajność maszyny?

Pył jest bardziej szkodliwy niż myślisz

Ekologiczne Innowacje Parker dla transportu wodnego

 

Masz pytanie dotyczące produktów lub usług firmy Parker? Możemy pomóc: Skontaktuj się z nami!

Note to Zwrot z inwestycji w IoT dla producentów OEM


Uwaga: Aby przeciwdziałać spamowi, komentarze z hiperłączami nie zostaną opublikowane

Dodaj komentarz

Captcha