Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Att utveckla kvinnors yrkesmässiga framgång på Parker

Forskning under de senaste årtiondena visar att mångfald och inkludering är konkurrenskraftiga inslag, vilket gynnar företagen över tiden. En undersökning från 2018 av McKinsey & Company understryker...
På 2020, 03 04
Läs nu

Korrosion: typer, orsaker och strategier för att förhindra

Att hantera och förebygga korrosion är kritiskt i många industrimiljöer. Om korrosion inte behandlas kan det leda till risker för infrastrukturen, säkerheten och företagets lönsamhet – med potentiellt...
På 2020, 02 07
Läs nu

Damm är skadligare än du tror

Utrustning ute på fältet, inklusive gruvdriftsutrustning och utrustning för anläggning, utsätts för många olika påfrestningar – från ösregn till hårda vindar. Men damm är en faktor som kan...
På 2019, 12 23
Läs nu

A LEAP in the future: att utveckla morgondagens ledare

I dagens konkurrensutsatta affärsmiljö står alla företag inför en stor utmaning: hur kan man bäst attrahera och behålla morgondagens ledare? Parker ligger steget före, genom att investera i...
På 2019, 12 18
Läs nu

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...
På 2018, 12 11
Läs nu

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...
På 2018, 12 06
Läs nu

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
På 2018, 12 06
Läs nu

Hur kan du minska dina anläggningsmaskiners vikt?

Vikt är ett problem eftersom det bidrar till högre energiförbrukning och skadar omgivande miljö. För att motverka det måste flera viktbesparande metoder beaktas.   Tänker du på hela maskinen under...
På 2018, 12 06
Läs nu

En lastavkännande ventil förbättrar tunga maskiners produktivitet och bränsleförbrukning

OEM-tekniker letar alltid efter ny teknik för att förbättra tunga maskiners produktivitet. Detta vägs mot att nuvarande hydraulsystem som driver tunga maskiner är mycket pålitliga och att det kan...
På 2018, 12 06
Läs nu

Moderna digitala ekosystem tar mobila hydraulsystem till en ny nivå

För inte så länge sedan var det bara de största tillverkarna som hade råd att utveckla egna komplexa kontrollsystem. Men senare lanseringar av mångsidiga, digitala ekosystem som kopplar...
På 2018, 11 29
Läs nu

Förbättra hydraulsystemets lönsamhet med ett gratis temperaturtest

Det finns många orsaker som tillsammans eller var för sig reducerar hydraulsystemets effektivitet och i sin tur försämrar lönsamheten. För att motverka detta erbjuder Parker ett gratis temperaturtest...
På 2018, 09 28
Läs nu

Parkers produkter finns på och i allt som rör sig

Parker är ledande inom lösningar för rörelse och rörelsestyrning. Vi både utvecklar och tillverkar precisionskomponenter och system som finns på och i allt som rör sig. Användningsområdena är...
På 2018, 08 06
Läs nu

Processkontroll – för stabilt och konsekvent resultat

Processkontroll är tekniken för reglering av processapplikationer för ett stabilt och konsekvent resultat. Parkers starka sidor innefattar processinstrumentering, halvledare, elproduktion...
På 2018, 06 27
Läs nu

Tätning och avskärmning – stänger ute eller inne det du vill

Parker utvecklar och tillverkar tätningslösningar för att möta utmaningarna i många branscher och tillämpningsområden. Från hydraulik och rymdteknologi till Life Science och förnybar energi erbjuder...
På 2018, 06 27
Läs nu

Klimatstyrning – håller temperaturen på rätt nivå

Klimatstyrning är den teknik som gör det möjligt att variera temperaturen på vätskor och gaser. Parker har många produkter och smarta system inom klimatstyrningsområdet. Genom detta kan vi leverera...
På 2018, 06 27
Läs nu

Filtrering – ser till att ditt system fungerar

Parker erbjuder lösningar för att avlägsna föroreningar från vätskor och gaser, vilket garanterar optimal prestanda för många användningsområden, däribland industri, livsmedel och...
På 2018, 06 27
Läs nu

Ledningskomponenter – binder ihop ditt system

I både hydraul- och pneumatiksystem behöver man slangar, rör och kopplingar för att transportera olja och luft, där yttre påverkan och miljö ställer höga krav på produkterna. Förutom detta har vi även...
På 2018, 06 27
Läs nu

Elektromekanik – hur det fungerar och vad det används till

Elektromekanik, eller mekatronik som det ibland kallas, är tekniken för styrning av mekaniska enheter via elektricitet. Med elektromekanik kan man åstadkomma från små till stora rörelser och med liten...
På 2018, 06 27
Läs nu

Pneumatik – hur det fungerar och vad det används till

Pneumatik är rätt val då kraven på krafter och exakthet är måttliga, exempelvis i förpackningsmaskiner och annan industriautomation. Rörelsen och kraften åstadkommes med hjälp av komprimerad luft,...
På 2018, 06 27
Läs nu

Hydraulik – hur det fungerar och vad det används till

Hydraulik används då kraven på krafter är stor, exempelvis i mobila maskiner eller utrustning inom industrin. Det är en teknik där kraft och rörelse åstadkommes med hjälp av sammanpressade...
På 2018, 06 27
Läs nu