Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

8 skäl till varför du inte kan avstå från smart övervakning

infographic-teaserSmart övervakning minskar både tid och kostnad för underhållet. Övervakning av utrustning med hjälp av manometrar och noteringar på whiteboards är inte längre kostnadseffektivt. Idag kan du med hjälp av sakernas internet för industriell användning enkelt identifiera och åtgärda problem innan de blir till fel och optimera utrustningen och processerna på ett mer kostnadseffektivt sätt.

1. Lägre underhållskostnader
Det är möjligt att sänka underhållskostnaderna med 50%. Detta inkluderar kostnader som normalt kopplas till underhåll, såsom arbetskostnader och kringkostnader och materialkostnader vid reparationer, verktyg och annan underhållsutrustning.*

2. Minska den genomsnittliga tiden för reparationer
Tid är pengar, så om du kan minska tiden för reparationer med 60% är du en vinnare. Det är bättre att planera varje reparation och minska MTTR (genomsnittlig tid för återställande) genom att peka exakt på problemet i en specifik maskin och på så vis slippa att gissa sig fram.*

3. Lägre reservdelskostnader
En 30-procentig minskning gör skillnad på sista raden i resultaträkningen. Istället för att köpa och lagerhålla ett komplett sortiment med reservdelar kan driftövervakningen ge dig tillräckligt med tid att beställa de reservdelar som behövs.*

Maintenance4. Kortare stilleståndstid
40% kortare stilleståndstid. Genom att utföra underhåll när det verkligen behövs krävs färre planerade stillestånd, vilket leder till längre drifttid.** 

5. Färre maskinfel
Minska maskinfelen med 55%, något som kan uppnås redan två år efter införande av det smarta underhållssystemet. Med regelbunden övervakning minskar maskinfelen.*

6. Längre livslängd på utrustningen
Öka livslängden på utrustningen med 30%. Siffran är baserad på fem års drift med smart underhåll. Med hjälp av rutiner och processer för driftövervakning kan man förebygga allvarliga skador på maskiner och system, vilket leder till längre livslängd för utrustningen.*

7. Högre nyttjandegrad
Uppnå 30% högre nyttjandegrad. Genom att övervaka utrustningens tillstånd i realtid kan operatören förutse slitage och kommande fel och därmed anpassa underhåll och produktionsschema.**

truck8. Ökad produktion
Öka produktionen med 25%. Genom bestående, noggrann övervakning kan operatören undvika oplanerade stillestånd och optimera utrustningen för att få en effektivare drift.**

8-reasons-condition-monitoring-infographic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner infografik 8 Reasons You Can't Afford to Ignore Condition Monitoring | Parker Hannifin .

Källor:

* Mobley, R. Keith. An Introduction to Predictive Maintenance. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier Science. 2002. 70- 73. Print.
** U.S. Department of Energy

Lär dig mer om smart övervakning.
 

Relaterat innehåll:

Ta IoT hela vägen genom att lyssna på Voice of the Machine

Scrap Happens – Save Money by Reducing Rework 

IoT Drives New Opportunities in Condition Monitoring

Condition Monitoring Solutions for Power Generation Plants

Reliability Centered Maintenance Reduces Costly Downtime in Oil & Gas Applications

Preventive Maintenance vs. Predictive Maintenance

 
 

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to 8 skäl till varför du inte kan avstå från smart övervakning


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha