Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Att utveckla kvinnors yrkesmässiga framgång på Parker

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Peer W -Parker HannifinForskning under de senaste årtiondena visar att mångfald och inkludering är konkurrenskraftiga inslag, vilket gynnar företagen över tiden. En undersökning från 2018 av McKinsey & Company understryker att

”... företagen i den övre kvartilen av könsmångfalden var 15 procent mer benägna att ha ekonomisk avkastning som översteg den nationella industrins median. Företag i den övre kvartilen av etnisk mångfald var 35 procent mer benägna att ha ekonomisk avkastning som översteg den nationella industrins median.” 

Organisationer med större mångfald är bättre på att locka till sig de bästa förmågorna och förbättra kundrelationer, medarbetarengagemang och beslutsfattande, vilket bidrar till att öka avkastningen. I takt med att företagen strävar efter ledarskap med mångfald blir de mer framgångsrika.

De flesta globala företag bekräftar den här verkligheten och tar initiativ för mångfald. Efter årtionden av framsteg mot jämställdhet i ekonomin och samhället finns det fortfarande ett problematiskt gap. Som framhålls i denna Forbes-artikel från december 2019 gjorde kvinnor mellan 1970 och 1990 en stadig och snabb utveckling i att nå chefspositioner på företag. Sedan dess har kvinnor dock knappt rönt några framgångar alls. Slutsatsen från LeanIn.org och McKinsey i deras rapport från 2018 om kvinnor på arbetsplatsen var följande: ”Utvecklingen går inte trögt. Den har avstannat”.

 

Kvinnor inom ingenjörsvetenskap

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Shannon McCall working at Advance Manufacutring Machine - Parker Hannifin

I ett århundrade där kvinnor har blivit alltmer framträdande inom medicin, juridik och näringsliv utgör kvinnorna fortfarande en minoritet inom vetenskaps- och ingenjörsyrken. Särskilt inom ingenjörsbranschen lider kvinnor av sociala hinder.

Society of Women Engineers (SWE) är en ideell organisation som verkar för att främja kvinnor inom ingenjörsbranschen. Sedan 1950 har den sammanställt forskning som målar upp en mycket träffande bild av kvinnornas situation på detta område.

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Tom Williams Visit to AAG - Parker Hannifin

 

Deras forskningsresultat under 2018 visar att:

  • 13 % av ingenjörerna är kvinnor
  • 20 % av kandidatexamina i ingenjörs- och datavetenskap tilldelas kvinnor
  • Mer än 32 % av kvinnor byter från naturvetenskapliga program på universitet och högskolor
  • Endast 30 % av kvinnor med kandidatexamen i ingenjörsvetenskap arbetar fortfarande inom ingenjörsbranschen 20 år senare

 

Peer W främjar inkludering och mångfald

Som ett globalt ingenjörsföretag och ledande inom rörelse- och styrteknik har Parker tagit extra steg för att främja inkludering i hela organisationen.

Baserat på ett internt mångfaldsinitiativ lanserade Parker sin första företagsresursgrupp för att hjälpa till att ändra representationen och inkluderingen av kvinnor i företagets personalstyrka. Under namnet Peer W främjar gruppen rekrytering, utveckling och kvarhållande av kvinnor hos Parker.

 


Robin Davenport”Vi har en större medvetenhet om anpassningen av vår medarbetardemografi för att matcha de branscher vi betjänar. Det finns en konstruktiv dialog kring inkludering och ett starkt erkännande av värdet av en globalt diversifierad personalstyrka”

säger Robin Davenport, vice vd för Corporate Finance och ledamot för Peer W.

 

 

Peer W:s uppdrag

Peer W strävar efter att utveckla kvinnors yrkesmässiga framgång genom att skapa medvetenhet, utbilda och synliggöra inom hela Parkers organisation. Peer W tillhandahåller resurser och stöd till kvinnor i alla roller i hela företaget. För att främja en inkluderande miljö erbjuder företagsresursgrupper en möjlighet för teammedlemmar att ta del av utbildningsmöjligheter, samarbeta med företagsledare och identifiera möjligheter att klättra på karriärstegen.

 

Lanserad i Ohio med snabb tillväxt

Cultivating the Professional Success of Women at Parker -Peer W Kickoff event - Parker HannifinPeer W:s företagsresursgrupp lanserades ursprungligen på Parkers huvudkontor i Cleveland, Ohio. Förutom det centrala ledarskapet för Peer W i alla Parkers verksamhetsgrupper har decentraliserade hubbar och avdelningar etablerats regionalt för att arrangera evenemang och program för Parkers teammedlemmar.

Först bildades en hub för norra Ohio, tätt följt av ytterligare tre hubbar som täcker södra Kalifornien, Tyskland och Norden. Var och en har aktiviteter på i de mindre avdelningarna.

 

Stärka kvinnor hos Parker under 2020 och framåt

Cultivating

Nu är det väl etablerat att Peer W:s företagsresursgrupp expanderar till nya regioner med nya erbjudanden för teammedlemmar, inklusive utveckling och rekrytering av fler kvinnor att arbeta på Parker. Expansionsområden har initierats för:

  • USA med regional tillväxt i Chicago och Ohio
  • Kanada
  • Asien/Stillahavsområdet
  • Europa med nya hubbar i Polen, Frankrike och Storbritannien

Alla behövs för att driva framgång

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Men Support IWD 2019 - Parker Hannifin

Varje hub är värd för ett betydande lanseringsevenemang, följt av kvartalsevenemang och mindre månadsmöten som organiseras på lokala avdelningar. Kvartalsvisa evenemang kan locka fler än 100 av Parkers teammedlemmar som kommer att lyssna på ledare utanför och inom Parker samt nätverka med andra teammedlemmar.

Medan Peer W fokuserar på kvinnor på Parker är alla teammedlemmar inom organisationen välkomna att stödja initiativet. Att ha starka allierade i hela organisationen bidrar till Peer W:s framgång, och alla är inbjudna att delta i evenemang och aktiviteter. Alla behövs för att göra en betydande kulturell förändring.

 

Mentorcirklar startar

Cultivating the Professional Success of Women at Parker

I år startar mentorcirklar som syftar till att förbättra professionell och personlig framgång. Cirklarna kopplar ihop små grupper av teammedlemmar, i stället för den traditionella mentor/adept-relationen mellan två personer, för mer input och informationsdelning, stärkande av relationer och hänsyn till kvinnors perspektiv rörande affärspraxis. 

 

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Peer W NOrdic Mentoring Circle - Parker Hannifin

 

Vår nordiska region startade sina första tre mentorcirklar med totalt 25 adepter. I USA håller vi på att starta 25 personliga cirklar i nio geografiska områden. Strax efter de personliga cirklarna kommer det att finnas 20 virtuella cirklar på 90 av Parkers anläggningar.

Utanför företaget företräder numera Peer W-medlemmar Parker vid yrkesorganisationer, karriärmässor och aktiviteter för att nå ut med rekryteringsmöjligheter som gör Parker till ett övertygande val för kvinnor att arbeta och trivas professionellt på.

 

Stor mängd resurser 

En sak som Peer W hoppas kunna göra är att föra samman kvinnor med en mängd olika resurser, personer och andra relaterade organisationer för ledarskap, tillväxt och utveckling samt branscherfarenhet. Mångfaldsorganisationen Diversity Best Practices har en förteckning under namnet Women’s Organizations ”You Need to Know”

 

Cultivating the Professional Success of Women at Parker - Woman scientist -Parker Hannifin

 

Externa organisationer som är resurser för Peer W:

 

 

Internationella kvinnodagen 

Globalt sett ser Peer W-medlemmar fram emot att utöka erkännandet av Internationella kvinnodagen. I år, fredagen den 6 mars, kommer man att fira Internationella kvinnodagen som infaller söndagen den 8 mars genom att arrangera Peer W-rekryteringsevenemang med talare, fotobås och andra aktiviteter. Temat för i år är Each for Equal (alla för jämställdhet), där en jämställd värld är en aktiv värld. Fira den här dagen tillsammans med Parker och Peer W.

 

Det här inlägget skrevs av den globala ledningsgruppen för Peer W inom Parker Hannifin Corporation.

 
Parker Supports STEM Challenge Mission to an Alien Planet with FIRST Robotics

Students Get Hands-on Manufacturing Experience on Germany's Girls' Day

Parker’s 2018 Sustainability Report Highlights Commitment to Social Responsibility

Defining Our Unique Contribution to the World

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Att utveckla kvinnors yrkesmässiga framgång på Parker


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha