Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Damm är skadligare än du tror

Utrustning ute på fältet, inklusive gruvdriftsutrustning och utrustning för anläggning, utsätts för många olika påfrestningar – från ösregn till hårda vindar. Men damm är en faktor som kan vara skadligare än du tror.

 

Begränsa luftflödet

Det kanske förvånar dig, men luftflödet är en av de viktigaste sakerna när det gäller dammansamling. När damm samlas i filter och ventilationssystem minskar luftflödet, vilket kan göra att utrustningen överhettas, inte fungerar som den ska eller helt slutar fungera. När man tänker på hur många elektriska system och mekaniska komponenter som kräver ett konstant luftflöde inser man att det faktiskt är väldigt många saker i en maskin som kan krångla.

Ett sätt att undvika oplanerade driftstopp och onödiga kostnader för att byta delar är förebyggande underhåll. Till exempel kan du byta luftfilter och rengöra inloppet för kylande luft samt utloppskanalerna. Inspektioner och regelbundet planerat underhåll är också bra rutiner – men ett mer strategiskt underhållsschema är ännu bättre.

Om du övervakar temperaturen på utrustningen blir du förvarnad om temperaturändringar som kan vara skadliga. Du får då även analyser som hjälper dig identifiera temperaturtrender och hantera dem efter behov, något som minskar onödiga underhållsrutiner.

 

Damm och fukt – de samarbetar för att skapa driftstopp

Även när en komponent inte direkt påverkas av vatten finns fukt fortfarande i luften. Fukten absorberas av damm och det blir troligare att det fastnar på ytor.

När dammet söker sig in i springor, vrår och kylfläktar på utrustningen så korroderar interna komponenter och kretsar av den absorberade fukten – vilket leder till flera problem som är svåra att diagnostisera. Damm och fukt kan även leda till:

  • Ineffektiv drift och haveri
  • Felaktiga eller ofullständiga avläsningar från övervakningsprocesser
  • Förlust av strukturell integritet till följd av korrosion

Precis som när det gäller temperatur kan en tillståndsövervakningslösning ge de underhållsansvariga analyser för att identifiera stadiga eller plötsliga ökningar i luftfuktigheten som leder till ansamlingar av damm/fukt i komponenter.

 

De goda nyheterna

Dust is More Damaging Than You Think - SensoNODE and SCOUT Software image - Parker Hannifin

Förebyggande underhåll kräver inte någon specialist. Med rätt lösning på plats kan chefer och underhållspersonal lätt driftsätta en strategi för tillståndsövervakning som minskar driftstopp och minimerar onödiga underhållskostnader. Sakernas internet (IoT) har gjort att det här är ännu lättare, tack vare att det nu finns en grundstomme för internetbaserade lösningar som smidigt hanterar stora datamängder.

Parker har lanserat en sådan lösning som är mycket effektiv: SensoNODE™ Blue-sensorer och Voice of the Machine™ mobil programvara. SensoNODE-sensorerna avläser en komponents temperatur, tryck, vibrationer och fuktighet, och skickar uppgifterna trådlöst till mobilappen Voice of the Machine. På så sätt får användare både realtidstrender, historiska trender och lättbegripliga analyser angående utrustningens tillstånd, så att dammrelaterade problem kan hanteras i tid.

Om du vill få mer information om tillståndsövervakning, klicka här.

 

 

 

 

 

Dust is More Damaging Than You Think - Westin Siemsglusz - Product Sales Manager for SensoNODE Parker Hannifin Artikel av Westin Siemsglusz, IoT market sales manager, Parker Hannifin.

 

 

 

 

 

Ytterligare information om tillståndsövervakning:

Effective Predictive Maintenance of Rotary Machines

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

Improve Solar Panel Maintenance and Condition Monitoring Efficiency

Streamline Your Condition Monitoring Process

IIoT Drives New Opportunities in Condition Monitoring

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Damm är skadligare än du tror


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha