Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Du behöver inte något moln till IIoT! Bara ett centraliserat kontrollschema

parker-iiot-networkCentraliserad maskinkontroll är mer än bara ett övervakningsschema, det är första steget mot tillämpning av IIoT, sakernas internet för industrin. Parker Automation Controller (PAC) ger denna centrala arkitektur eftersom det är en enhet med allt, som används för styrlogik, rörelsekontroll med hög precision, även robotar, och inbyggd kontrollpanel (HMI).

För programmeraren innebär detta att man inte behöver skifta taggar mellan enheterna eller krångla med flera kontrollnätverk, eftersom alla maskinkomponenter finns på samma enhet och hanteras med samma logik. Detta är väsentligt för IIoT eftersom det medger ett flöde av korrekt, åtkomlig data för enkel överföring i maskinen och ut till användaren eller servern som kan fatta viktiga beslut baserat på datan.

 

Praktiska exempel

Överhettad motor: Temperaturen i motorn har traditionellt inte övervakats, varför överhettning av motorn inte har upptäckts förrän det uppstått överbelastningsfel med för hög ström. Om förstärkaren var ansluten till en rörelsekontrollenhet via ett bussnätverk kan det ha varit möjligt att kommunicera feltypen till drivenheten. Om den inte var ansluten till bussen, vilket fortfarande är vanligt, kan kontrollenheten tolka felet som enkelt positionsfel. Rörelsekontrollenheten, ofta ansluten till kontrollenheten via en annan kommunikationsbuss, kan då kommunicera en viss feltyp till styrsystemet, men kan begränsas till att bara kommunicera en bit som representerar ett fel. När kontrollenheten överför felinformation till HMIn, eventuellt via en annan busstyp med sina egna begränsningar, för att till slut visa texten Maskinfel på skärmen.

Ett bättre fall kanske anger var i maskinen felet finns, t ex som i meddelandet Transportband startar inte. Även om datan presenteras för operatören är det underhållspersonalen som reparerar maskinen. Underhållspersonalen informeras bara vid behov, vilket innebär att operatören kanske försöker reparera maskinen själv eller beskriver underhållsproblemet felaktigt så att problemet förvärras och stilleståndstiden förlängs. Denna långdragna datatelefoni är en alltför vanlig situation på fabriksgolvet. En verklig tragedi? Om man backar situationen så finns datan där, den är bara inte lättillgänglig för rätt instans. 

 

Rörelsekontroll med allt i ett

little-pac-with-ioJämför problemet med den överhettade motorn med en maskin med PAC, en rörelsekontroll med allt i ett, kontrollenhet och inbyggd HMI. Eftersom PAC kontrollerar och styr drivenheten, kan den bearbeta temperaturuppgifterna direkt. PAC ansvarar också för kontrollenheten och kan därför programmeras för att kontrollera att temperaturdatan ligger inom normala driftbegränsningar. Om temperaturen hamnar utanför dessa gränsvärden, kan HMIn, som använder samma kontrollenhet, inte bara informera operatören, utan även skicka e-post till underhållspersonalen med exakta uppgifter, eftersom det är en webbserver, om vilken axel det gäller och uppgift om aktuell temperatur. Det är detta vi menar med enkelt dataflöde, som bara kan skapas om maskinen kontrolleras av en enda enhet.

 

Programmera hela maskinen

Låter lättare sagt än gjort... eller? Fel! PAC programmeras med Parker Automation Manager (PAM), som tillåter användaren att programmera hela maskinen (kontrollenhet, inbyggd HMI och rörelsekontroll) i en enda integrerad utvecklingsmiljö. Eftersom vi tillämpar standarden IEC 61131-3, ett standardspråk för kontrollenheter, som omfattar stegar och strukturerad text, känner utvecklarna redan till hur PAC programmeras. Dessutom programmeras den inbyggda HMIn i PAC, kallad WebVisu, i samma miljö. En kund som är ansluten till ett lokalt nätverk såsom en dator eller mobil enhet med Parkers app Remote Manager (RemoteMgr) kan koppla upp sig mot WebVisu i PAC genom att helt enkelt gå in i PAC:ns IP-adress och gå till applikationen.

Verktygen i PAM kan användas av utvecklare för att skapa användargrupper med olika läs- och skrivaccess till olika bilder eller specifika objekt. Detta garanterar att användarna får rätt information. Denna funktion kallas på engelska ofta för "fog computing", dimman, en undergrupp inom IIoT som inte kräver att man går till en extern molnserver, vilket ger både maskinbyggaren och fabriken full kontroll över datan samtidigt som man klarar löftet för IIoT — Information överallt.

 

IIoT baserad i dimman

Första steget mot IIoT som är baserad i dimman är att se till att alla enheter i systemet rapporterar ut till en central kontrollenhet som fungerar som ingångsport. PAC kan både bearbeta och utföra logiska tester på data som kommer in från underenheterna, men kan också skicka ut den lokalt eller via fjärrkoppling via den inbyggda WebVisu-HMIn. Detta säkerställer att datan omvandlas till tillgänglig information och sedan skickas till rätt mottagare. Dessutom är PAC OPC-klar, vilket innebär att den kan skicka information till en databas för framtida behov eller för kommunikation med ett befintligt SCADA-, MES- eller OT-system. Sådant system och server kan då vara uppkopplade mot molnet. För lågnivåenheter som behöver kompletteras med sensorer kan IO-länk behöva användas. Detta billiga, seriella protokoll med låg bandbredd gör att tidigare "tysta" enheter kan skicka tillbaka nyttig information till den centrala kontrollenheten och på så vis skapa nya möjligheter för en maskin och kanske också för förebyggande underhåll.

Det pratas mycket om IIoT just nu. Det man tappar är att det inte finns en enhetlig lösning för IIoT. Maskinbyggare, fabrikschefer och företagsledare måste samarbeta för få fram en arkitektur som fungerar med deras system och unika behov. Vad man inte alltid tänker på är att molnet inte är den enda lösningen, det utgör en del i en större lösning. Användarnas erfarenheter är centrala när det gäller införandet av bra IIoT-system, eftersom många av dessa användares behov kan lösas med central kontroll och IIoT i "dimlagret". Denna arkitektur är också framtidssäkrad och medger utökning till molnet när så behövs. Knepet är att förbereda och planera idag.
 

marissa-tuckerDenna artikel är skriven av Marissa Tucker, product marketing manager, Electromechanical & Drives Division North America, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Relaterat innehåll:

Påverkas behovet av smartare produkter för rörelsekontroll av Industri 4.0?

IIoT: Uptime and Efficiency Drive Predictive Maintenance Trends

How the “Information Anywhere” Revolution Helps Boost Production

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Du behöver inte något moln till IIoT! Bara ett centraliserat kontrollschema


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha