Parker Sverige

Ett effektivt sätt att avgöra inbördes vinkel mellan hydraulslangskopplingar

Inbördes vinkelHur avgör man vinklarna på kopplingarna på en hydraulslang med två krökta anslutningar? Dessa vinklar är väsentliga för slangens livslängd. Kopplingarna måste monteras med korrekt inbördes vinkel för att säkerställa att slangen inte utsätts för vridkrafter efter montering. 

Kopplingarnas inbördes vinkel definieras i grader mätt medurs. Noggrannheten på denna vinkel ska enligt SAE J517 vara ±3° om slangens totala längd är 60 cm (24 tum) och ±5° om den totala längden är över 60 cm. Om kopplingarna inte monteras med korrekt inbördes vinkel på slangen kommer slangens funktion och livslängd att påverkas negativt. I videon här nedan finns mer information om inbördes vinkel på hydraulkopplingar.

Det finns två enkla sätt att definiera den inbördes vinkeln mellan två krökta hydraulslangskopplingar. I den ena metoden utgår man från den närmaste änden och i den andra från den bortre änden. Bägge dessa metoder beskrivs här nedan. Det spelar ingen roll vilken av dessa metoder som används, så länge man är konsekvent. Det är därför viktigt att vid beställning av slang ange vilken metod som använts, för att säkerställa korrekt inbördes vinkel mellan kopplingarna. 

Beräkning med utgångspunkt i den närmaste änden:

  1. Håll slangen som om du tittar i ett teleskop.
  2. Håll den närmaste kopplingen så att den vinklas rakt ner (kl 6.00).
  3. Läs av motursvinkeln i förhållande till den bortre kopplingen

Närmaste änden

Beräkning med utgångspunkt i den bortre änden (den metod som används av Parkers Hose Products Division):

  1. Håll slangen som om du tittar i ett teleskop.
  2. Håll den bortre kopplingen så att den vinklas rakt ner (kl 6.00).
  3. Läs av medursvinkeln i förhållande till den närmaste kopplingen.

Bortre änden

Problemet kan undvikas om man väljer att inte ha vinklad koppling i slangens bägge ändar. Man kan välja att i  ena änden ha en rak koppling och en vinkeladapter. På detta sätt blir installation enklare och vinkeln mellan kopplingarna behöver inte definieras. Se Hose Products Division hela kopplingssortiment.

Kyri McDonoughArtikeln är skriven av Kyri McDonough, marketing services manager vid Hose Products Division, Parker Hannifin.

 

 

 

 

 

 

Artiklar som handlar om hydraulslangar, hydraulkopplingar samt om hur man väljer dessa.

Measure and Specify Hydraulic Hose Length With Ease
The Love-Hate Relationship Between Hydraulic Hose and Chemical Compatibility
Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly
Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here
Five Most Important Factors You Need to Consider for Hydraulic Fittings
Hydraulic Hose 101: Fast Facts

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Ny standard för diagnostik på mobila applikationer

Parker har levererat mobil utrustning för felsökning till tillverkningsindustri och återförsäljare under decennier. Säkra och noggranna avläsningar på mobila applikationer har alltid varit en utmaning...

Påverkas behovet av smartare produkter för rörelsekontroll av Industri 4.0?

Det kollektiva begreppet Industri 4.0 syftar på den fjärde industriella revolutionen, ofta beskriven som datoriseringen av tillverkningsindustrin – eller med andra ord sammanslagningen av traditionell...

Ta IoT hela vägen genom att lyssna på Voice of the Machine

Om du känner till Parker vet du att vi tillverkat komponenter och undersystem för industriutrustning under mycket lång tid. Etthundra år för att vara exakt. Du vet också att världen ser...
Kommentarer

Note to Ett effektivt sätt att avgöra inbördes vinkel mellan hydraulslangskopplingar


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha