Parker Sverige

Förbättra hydraulsystemets lönsamhet med ett gratis temperaturtest

Förbättra hydraulsystemets lönsamhet med ett gratis temperaturtest

Det finns många orsaker som tillsammans eller var för sig reducerar hydraulsystemets effektivitet och i sin tur försämrar lönsamheten. För att motverka detta erbjuder Parker ett gratis temperaturtest så att du kan utvärdera ditt hydraulsystems effektivitet innan problem uppstår. På det här sättet kan du identifiera var höga temperaturer kan kosta dig pengar genom

• högre underhållskostnader

• reducerad produktivitet

• högre elräkningar.

Beställ ett gratis temperaturtest redan idag.

 

Titta på videon och se vilka problem som höga temperaturer i en vätsketank kan leda till, och hur du kan använda temperaturtestet för att fastställa om det finns potentiella besparingar att göra i hydraulsystemen.

 

Hur kan rätt temperatur i hydraulsystemen påverka lönsamheten?

En underskattning av värmeavgivningen – felaktiga antaganden om hydrauliska cykler, eftersatt exoterm funktion hos hydropneumatiska ackumulatorer, laminering eller friktion som inte beräknats korrekt – leder till att hydraulvätskan stabiliseras vid högre temperaturer än förväntat. Trots de framsteg som gjorts vad gäller en ökad prestanda hos mineraloljor och andra vätskor vid högre temperaturer kommer vätskans smörjningskapacitet troligtvis att minska.

Till följd av detta kommer mekaniska rörliga delar att slitas ut i en allt snabbare takt. Då genereras partiklar, vilket påverkar oljans renhet och gör att servoventiler och ömtåliga hydraulkomponenter skadas. Förloppet fortsätter: ju fler komponenter som slits, desto högre slipverkan får vätskan. Den direkta konsekvensen av detta är att komponenternas livslängd påverkas negativt. Löpande drift i hög temperatur bidrar dessutom till att gummitätningarna åldras.

Så småningom ökar det interna läckaget på grund av en lägre viskositet, och till följd av det får systemet en högre energiförbrukning för att ge samma uteffekt.

Man riskerar att stå inför oväntade läckor, reducerad systemeffektivitet, kortare intervall mellan påfyllning av ny olja i tanken eller kontroll av ackumulatorernas förladdning, produktfel i förtid – detta leder till omedelbara underhållskostnader (i form av personal och material), produktivitetstapp och högre driftkostnader. I slutändan påverkar en bristfällig kylningskonstruktion i en hydraulisk installation kundens lönsamhet.

Improve Hydraulic System Profitability with a Free Temperature Test Kit \ L-Series Air Oil Cooler | Accumulator and Cooler Division Europe

Inom en mängd olika produktområden – luftkylare för olja, lödda plattvärmeväxlare och hölje- och rörvärmeväxlare – hjälper ackumulator- och oljekylarteamen sina kunder med storleken och väljer den produkt som passar kundens system bäst. Mer produktinformation finns på vår webbplats för Cylinder and Accumulator Division Europe.

 

 

Erwan Jagueneau, teknisk chef och marknadschef, Cylinder and Accumulator Division Europe, har bidragit till denna blogg.Erwan Jagueneau, teknisk chef och marknadschef, Cylinder and Accumulator Division Europe, har bidragit till denna blogg.

 

 

 

 

Relaterat innehåll:

Montering av hydraulslang steg för steg

Hur väljer du industrikoppling?

 

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Förbättra hydraulsystemets lönsamhet med ett gratis temperaturtest


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha