Parker Sverige

Global verksamhet genom decentralisering

Lee Banks, President och CEO på Parker Hannifin AB

Hur kan ett företag bygga upp en påtaglig närvaro i 50 länder över hela världen? Denna fråga kan verka skrämmande, men Parker Hannifin Corporation visste redan tidigt att svaret skulle komma genom självständighet.

Den internationella handeln har förändrats dramatiskt sedan Parker bildades 1917, men grundaren Art Parkers entreprenörsanda har fortsatt leda företagets önskan att serva kunder lokalt under de senaste 100 åren. Med en decentraliserad ledningsfilosofi som ger verkställande chefer fullmakt att driva respektive divisions verksamhet har bestående relationer främjat företagets framgång.

Dessa relationer är nyckeln i Parkers strategi för global tillväxt, enligt ordföranden och Chief Operating Officer Lee Banks.

"Ägarförhållandet inom alla våra verksamheter är en av våra globala styrkor. Vi känner våra kunder, vi kan vår teknik och vi känner ägarna hos de företag vi har affärer med. Vi har gjort ungefär 80 förvärv under de senaste tio åren. Vår förmåga att förvärva företag inom vårt verksamhetsområde och integrera dem i vår kultur är en av våra styrkor – detta beror på en ledningsstil och kultur som Pat Parker infört i företaget." 

Lönsamt samarbete
Under sin 52-åriga karriär vid Parker Hannifin har Pat Parker fått faderns företag att växa väsentligt i storlek, global närvaro och produktsortiment. Från 60-talet till 90-talet ledde Pat företagets expansion in i en bred marknad för hydraulik, pneumatik och elektromekaniska produkter och därmed stabiliserat sin ställning som global ledare inom rörelse- och kontrollteknik. Hans yrkeskarriär har, med undantag för tre år som sjöofficer, varit i företaget, där han arbetat med att skapa en kultur som uppmuntrar medarbetarna till samarbete, både internt och med våra kunder.

"Parker är som Förenta nationerna, vår förmåga att skapa framgångsrik verksamhet inom vårt område beror på långsiktiga relationer med våra partner. När vi integrerar nya företag fattar vi medvetna och viktiga beslut."

Parkers sätt att förvärva nya företag kan se enkelt ut från utsidan, men varje förvärv är resultatet av flera års planering. För att lättare kunna hjälpa våra kunder att nå sina mål, men också målen för de företag som införlivas i Parker-familjen har vi byggt upp en e-handelsmiljö – en vision som Banks beskriver som en Google-liknande erfarenhet.  För att kunna göra detta arbetar Parker med möjligheter inom e-handel, ”internet of Things” (IoT) och service såsom integrerad förvaltning av tillgångar för framtida tillväxt inom företagets alla affärsområden.

"Vi vill att namnet Parker Hannifin är det namn kunderna tänker på när det gäller rörelse- och kontrollteknik. Vårt sätt att samarbeta på det tekniska fältet kommer att fortsätta förändras. Vi kommer att finnas över hela världen för att supporta våra kunder. När våra kunder flyttar så flyttar vi med dem."

Denna inriktning på e-handel i kombination med vårt etablerade, decentraliserade arbetssätt bygger på företagets historia av relationsbyggande. Men Banks understryker att det är våra produkters påverkan på människorna som kommer fortsätta vara basen för vår framgång.

"Parker berör dig i varje del av livet. Parker är på plats när du kör en bil, sitter i ett flygplan, talar i din mobiltelefon eller dricker ett glas vatten. Trots all framgång vi redan haft finns det fortfarande möjligheter till ytterligare framgång. Vi har alla de byggklossar som behövs för att göra det, och det är väldigt roligt – det är detta som ökar min förväntan inför framtiden."

Parker Hannifin 100 år

 

 

Det här inlägget är det tredje i en serie ledarskapsintervjuer vi gör för att fira Parkers hundraårsjubileum. På webbsidan www.parker.com/centennial kan du läsa mer om Parkers historia. 

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Global verksamhet genom decentralisering


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha