Parker Sverige

Hur kan du minska dina anläggningsmaskiners vikt?

Anläggningsmaskin vid solnedgångenVikt är ett problem eftersom det bidrar till högre energiförbrukning och skadar omgivande miljö. För att motverka det måste flera viktbesparande metoder beaktas.
 

Tänker du på hela maskinen under designprocessen?

Trots att det kan verka frestande att använda så många ingenjörer som möjligt när du arbetar med en maskinuppgradering för att dra nytta av en bred expertis, kan det ha negativ inverkan på maskinens totala vikt.

Att uppgradera en anläggningsmaskin innefattar maskinbyggare och ingenjörer, där båda yrkeskategorierna bidrar med sin kompetens till projektet – och ofta bidrar genom att bygga in ytterligare komponenter. Det är här problemet med vikten börjar. Tillverkare av komponenter är inte alltför oroade för maskinens vikt eller hur deras delar fungerar tillsammans med andra tillverkares delar, vilket inte bara gör viktbesparingen svår utan även kräver ännu fler delar eftersom delarna inte fungerar tillsammans.

Istället för att tänka på maskinen som en helhet är teknikerna ofta mest engagerade i sin egen roll som kanske endast avser en del av maskinen. Genom att använda en enda expert kan en global policy användas vid uppgraderingar av maskinen, vilket innebär att alla beslut kan fattas med den totala vikten i åtanke.
 

Fördelar med att låta en enda expert ta isär och analysera en maskin

Metal machines parts

Att minska vikten är en stor utmaning, och för att klara den måste isärtagnings- och analysprocessen tänkas om. Genom att använda en enskild expert kan företagen få en bättre helhetsbild. Detta gör att experten kan göra en fullständig bedömning av utmaningarna för en specifik maskin och sedan välja den bästa utrustningen för att lösa dem, samtidigt som maskinens övergripande funktion hålls i fokus.

En enskild expert kommer att resultera i en mycket mer enhetlig strategi för demontering/analys och uppgradering av maskiner, vilket bidrar till att undvika onödiga delar och att använda skräddarsydd utrustning vid behov.

 

Fördelar

  • Att använda en enskild expert innebär att mindre tid läggs på projektledning.
  • Det gör det möjligt att göra en fullständig bedömning av de utmaningar som gäller en hel maskin i stället för enskilda komponenter.
  • Utrustningen väljs inte bara för att lösa utmaningar utan för att säkerställa maskinens övergripande funktion.
  • Att använda en enda expert möjliggör ett viktbesparande tillvägagångssätt – att arbeta för att minska storleken hos enskilda komponenter.
  • Chanserna för ett mer tillgängligt system ökar, vilket innebär enklare underhåll och uppgraderingar i framtiden.
  • Även framtida monteringstider minskar för systemet.

Maskindelar av metall – Copyright Getty imagesDen aktuella metoden att använda flera ingenjörer står i vägen för lättare maskiner som är mer effektiva och har mindre påverkan på omgivande miljö. Genom att använda en enskild expert kan tillverkarna både spara tid och pengar samt framtidssäkra sina maskiner och se till att de är redo för morgondagens utmaningar.

I vårt white paper  om att öka anläggningsmaskiners effektivitet har vi angivit ett antal lösningar för att uppnå säkrare, mer energieffektiva och lättare maskiner inom byggbranschen. Lösningarna beskrivs av experter inom ämnet och anger en tydlig väg mot en renodling av demonterings- och analysprocessen. Vi tittar också på andra branscher som flygindustrin för att se om det redan finns planer för framtidens maskiner.

På Parker tror vi det bästa sättet att uppnå lättare och effektivare maskiner är att ha en helhetssyn  över hela processen. Det är därför vi har lanserat Parkers originaldelsprogram. Det unika programmet sammanför tekniker från byggföretag med ett tekniskt team från Parker i syfte att säkerställa bästa möjliga maskinfunktion, redan från de inledande skisserna och hela vägen fram till underhåll av maskinerna. 

 

●	Hämta vårt white paper

 

Artikel av: Diederik Bokhove, Market Development Manager – Hose Products Division.

Relaterat innehåll:

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare 

En lastavkännande ventil förbättrar tunga maskiners produktivitet och bränsleförbrukning 

 

 

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Hur kan du minska dina anläggningsmaskiners vikt?


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha