Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Hur väljer du industrikoppling?

industrial-fittingInom utvecklingen för lågtryckskretsar har det stora antalet tillämpningar drivit på utvecklingen av olika sorters pneumatiska kopplingar och industrikopplingar. Ökningen av utbudet har skapat större valmöjligheter men gett upphov till ett nytt problem; hur väljer du den produkt som passar dina behov bäst?

Utvecklingen av den pneumatiska kopplingen

Historiskt sett är det främst material som mässing och rostfritt stål som har använts för kopplingar. Allt eftersom nya tekniker för ytbehandling och legeringar har utvecklats har deras prestanda förbättrats.

Till exempel är det möjligt att tillverka en koppling av variationer av de rostfria stålsorterna 303 eller 316L. Förnickling av mässing har gjort det möjligt att öka antalet tillämpningar som de kan användas i.

Utöver det här traditionella utbudet finns det idag sortiment med tekniska polymerkopplingar, vilket har lett till att antalet möjliga kopplingslösningar nu är ännu fler.

Tätningsmaterial har också utvecklats för att uppfylla kraven för att leda olika icke-fasta ämnen (t.ex. luft, vatten, fett och olja). För att säkerställa att systemet är tätt måste tätningen vara kompatibel med det icke-fasta ämnet som leds och med driftsystemets miljö. Det stora utbudet av material gör det möjligt att öka antalet användningsområden och prestandan, särskilt över tid.

Anslutningen till systemets övriga delar (främst rör) är en annan viktig faktor att ta i beaktning. Grepptekniker för att fästa röret har utvecklats, och du kan nu välja mellan fyra huvudtekniker:

  • chuck eller greppring för instickskopplingar
  • tandade kopplingar eller kompression för universalkopplingar.

Varje system har sina för- och nackdelar beroende på den specifika tillämpningen.

Tack vare utvecklingen finns det effektivare pneumatiska kopplingar, som uppfyller hårdare fysiska krav och som tål mer aggressiva miljöer.

Till följd av det större produktutbudet har valet av produkt blivit ett strategiskt beslut för att optimera installationen. Problemet som nu uppstår för systemkonstruktörer är: hur väljer de den bästa produkten för sina system?

Vad bör man ta i beaktning innan man väljer produkt?

Vi har alla våra egna önskemål och erfarenheter som hjälper oss att bestämma vilken produkt som passar bäst utifrån våra behov. Det finns dock vissa regler som förblir universella och som måste följas för att undvika grundläggande fel.

Sex punkter att ta i beaktning när du väljer lågtryckskoppling:

industriell-koppling

  1. Tillämpningens miljö

Vad gäller miljön måste vi förstå de atmosfäriska förhållanden som råder där kopplingen ska användas. Vi måste även tänka på luftkvalitet, rumstemperatur, stänk från eller kontakt med kemikalier (t.ex. rengöringsvätskor), risk för elektriska stötar, partiklar (t.ex. gnistor och spån) osv.

  1. Användningsvillkor och prestanda

Den här punkten avser vad användaren förväntar sig av produkten. Vilka krav finns när det gäller tryck, temperatur, flöde, vibrationer och andra fysiska påfrestningar som kopplingen måste tåla under drift? Tätningens prestanda är en annan viktig parameter som man måste ta hänsyn till.

  1. Egenskaper hos ämnet som leds

Av kompatibilitetsskäl och för att förhindra skador på kopplingen (t.ex. O-ring eller hus) måste du veta exakt vilken typ av icke-fast ämne som ska ledas – framförallt om det är en vätska med tillsatser.

  1. Övriga komponenter i systemet

En koppling är en del av en uppsättning komponenter som tillsammans utgör ett system. Rör, ventiler, anslutningar, blåsrör och andra komponenter måste ha samma egenskaper som kopplingen. En komponent kan inte separeras från kretsen, varken tekniskt eller vad gäller fysisk prestanda.

  1. Förordningar och direktiv

Vissa användningsområden eller särskilda tillämpningar regleras av juridiska och driftmässiga regler (t.ex. livsmedel och läkemedel). Dessa direktiv och förordningar måste tas i beaktning.

  1. Tillverkarens kvalitet och servicenivå

Glöm inte vem som levererar produkten. Är de tillverkare? Vad har de för leveranstider? Arbetar de nationellt eller internationellt? Vad finns det för möjligheter till support, leverans av reservdelar eller nya delar lång tid efter det att systemet tillverkades? Vilka kvalitetssystem använder de (t.ex. ISO 9001 och ISO/TS 16949)? Vilka uppföljningsmöjligheter erbjuder de?

Valet av tillverkare kommer att ha en mycket stor inverkan på produktens kvalitet och på tjänsterna.

Välja industrikoppling

Genom att gå igenom kriterierna ovan i tur och ordning kommer du utan tvekan att hitta den optimala produkten för dina behov.

För att avsluta den här genomgången rekommenderar vi att du hämtar vårt whitepaper 6 expert tips on how to choose your industrial fitting där varje kriterium diskuteras och förklaras för att hjälpa dig att utforma, installera eller utföra underhåll på din pneumatiska krets.

 

Kategorier

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Hur väljer du industrikoppling?


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha