Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Hydraulackumulatortjänster förbättrar effektiviteten hos anläggningens utrustning

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator ServicesModern industri kräver mycket mer av sina leverantörer än okomplicerad produktförsäljning. Dagens industriella komponent- och systemleverantörer måste hjälpa sina kunder med tillgängliga och professionella riktade tjänster som förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten hos anläggningens utrustning samt minimerar kostsamma driftavbrott.

Ett område där detta är relevant är gasladdade hydrauliska ackumulatorer som lagrar energi eller slätar ut pulser eller stötar när de installeras i hydrauliska system. Ett hydrauliskt system med en ackumulator kan använda en mindre pump eftersom ackumulatorn lagrar energi från pumpen under perioder med lågt behov. Denna energi är tillgänglig för omedelbar användning och frigörs vid behov i en hastighet långt över vad pumpen själv hade kunnat åstadkomma.

Industriella tillämpningar inbegriper blås-, kolv- och membranackumulatorer – var och en med särskilda fördelar och begränsningar beroende på användningsområdet.

 

Regelbundet underhåll 

Vid korrekt användning i en hydraulkrets kan ackumulatorer fungera länge och pålitligt. Regelbundet underhåll är avgörande för att bibehålla produktionseffektiviteten och hålla kostnaderna under kontroll. 

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services - Parker Accumulator Services Brochure - Parker HannifinFör mer information om Parkers ackumulatortjänster kan du ladda ned vår nya broschyr.

 

 

 

 

 

 

 

Lagstiftning 

Nya direktiv, inklusive direktivet om tryckbärande anordningar 2014/68/EU, ställer krav på tillverkare och dem som ”släpper ut anordningar på marknaden”, och nationella direktiv föreskriver att de flesta ackumulatorer måste genomgå oberoende och regelbundna kontroller och omcertifieringar. Trots den ekonomiska och juridiska risken uppskattas dock att runt 80 % av alla ackumulatorer i Europa inte överensstämmer med lagstiftningen till fullo.

För att minimera risken för driftavbrott rekommenderar vi att du anlitar en ackumulatorservicefirma som erbjuder snabb och lätt åtkomst, då detta innebär många fördelar. Detta kan hjälpa dig att hantera och till och med eliminera potentiella tekniska och prestandarelaterade problem som kan påverka ackumulatorer i drift.

 

Välja en tjänsteleverantör

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services_Parker Accumulator Services_Parker HannifinDet är mycket viktigt att välja rätt leverantör av ackumulatortjänster, och det finns flera faktorer som chefer för underhåll, reparation och drift (MRO) måste ta hänsyn till för att säkerställa omfattande och innovativ support, inklusive

  • dedikerade resurser för ackumulatortjänstsupport för att garantera nödvändig expertis, erfarenhet och lyhördhet.
  • efterlevnad av juridiska krav, t.ex. direktivet om tryckbärande anordningar 2014/68/EU 
  • integrerade lösningar och produkter i lager
  • •    tillgångshantering, t.ex. energibesiktningar, riskbedömningar, service och tillståndövervakning

När ett hydrauliskt system börjar ge sämre resultat eller slutar fungera kan det vara ytterst problematiskt för verksamheten. Ett professionellt supportteam är därför av yttersta vikt.

 

Certified Accumulator Service Centers

Parker Certified Accumulator Service Centers har etablerats med certifierade Parker-distributörer i syfte att optimera kundsystem genom att kombinera branschledande produkter. I samband med kvalitativ service ger detta en bekymmerfri ackumulatorhantering med maximal prestanda, effektivitet och säkerhet. Med utbildning och certifiering från Parker kan Certified Accumulator Service Center erbjuda ingående kunskap och expertis kring produkterna. Det omfattande utbudet av ackumulatortjänster omfattar förladdning, byte av tätningar, filter och slangar samt kopplingar och omcertifiering. Produkter i lager bidrar till att säkerställa snabb respons för snabb leverans av delar och service. 

 

Integrerade lösningar

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services_Parker Accumulator Services_Parker HannifinMed avdelningar i Europa erbjuder Parker Certified Service Centers en integrerad lösning som kombinerar produkter, tjänster och tekniker – på servicecentret, ute på fältet eller på plats hos kunden. Med en servicelösning på verkstaden skickas ackumulatorn till servicecentret, och för mobila behov reser servicecentret med utrustningen till kundens anläggning med ett fordon. För lösningar hos kunden etablerar servicecentret en fullt utrustad containerverkstad på plats.

Kunderna kan dra nytta av tjänster som systemförbättring, liksom ackumulatorunderhåll, omcertifiering och förladdning, tillsammans med granskningar, schemalagda inspektioner och byten. Mobilt och på plats stöds dessa tjänster av ett fullt utrustat fordon, reservdelslager, verktyg, testutrustning och professionella ingenjörer och tekniker inom underhåll, service och reparationer.

 

Förbättra säkerheten, öka produktiviteten, minska driftavbrotten

Förutom att förhindra eventuell förlust av systemprestanda eller driftstopp kan support från Parkers Certified Service Center hjälpa till att skydda de anställda mot olyckor. Vidare garanteras överensstämmelse med lagstadgade krav, samtidigt som garantivalidering och förebyggande underhåll minskar driftavbrotten och ökar produktiviteten.

Användning av originalreservdelar innebär påtagliga fördelar som kortare inspektionstid och mindre komplicerad logistik (spårningssystem, dataövervakning och registrering) och dokumentation, vilket bidrar till att sänka kostnaderna och spara tid. 

 

Industri 4.0

Vid underhåll, reparation och drift (MRO) av bilar kan en utsedd ackumulatorserviceleverantör även bidra till att göra produktionen redo för Industri 4.0. Ytterligare potentiell tillgångshantering inbegriper granskningar av energi och effektivitet, riskbedömning och service av säkerhetsutrustning samt övervakning och prognostisering av tillgångars kvalitet (sensorer).

Implementeringen av förebyggande underhåll, förbättrad tillförlitlighet, utökade användningsmöjligheter och minskad total produktionskostnad är några av fördelarna. Dessa fördelar finns även för hydraulsystem på produktionsanläggningar.

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services - Download Brochure - Parker HannifinFör mer information om Parkers ackumulatortjänster kan du ladda ned vår nya broschyr och besöka vår webbplats.

 

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services_Eric Zany_Parker HannifinDen här bloggen är från Eric Zany, Regional Distribution Manager Western Region, EMEA, Parker Hannifin.

 

 

 

 

 

Relaterat innehåll: 

Distributors Add Value and Support from Design through to MRO Services

Large Capacity Piston Accumulators Help Subsea Engineers Meet Extreme Demands

Reliability Centered Maintenance Reduces Costly Downtime in Oil & Gas Applications

Reduce Failure of Hydraulic Systems with Preventive Maintenance

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Hydraulackumulatortjänster förbättrar effektiviteten hos anläggningens utrustning


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha