Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Korrosion: typer, orsaker och strategier för att förhindra

Corroding pipes

Att hantera och förebygga korrosion är kritiskt i många industrimiljöer. Om korrosion inte behandlas kan det leda till risker för infrastrukturen, säkerheten och företagets lönsamhet – med potentiellt förödande konsekvenser. Det är också negativt för det ekonomiska resultatet. Enligt en studie från NACE International är den årliga kostnaden för korrosion uppskattningsvis 2,5 biljoner USD.
På plussidan har konstruktörer fler verktyg att tillgå än någonsin tidigare. Förbättrade insikter angående olika typer av korrosion och orsakerna till dem, utveckling av material samt vägledning kring välfungerande metoder – allt det här hjälper ingenjörer att förhindra och reducera metallisk nedbrytning.


Informationen i det här inlägget är en sammanfattning av ett aktuellt white paper från Parker angående att motverka korrosion.

Download whitepaper

Definitioner av korrosion

Det är svårt att överskatta problemet med korrosion, dvs. den process genom vilken infrastrukturer, produkter och delar kan brytas ned genom en kemisk eller elektrokemisk reaktion på den omgivande miljön.

Typer av korrosion

Det finns sex typer av korrosion som påträffas inom industriella tillämpningar i dag:
•    Bimetallkorrosion uppstår när två elektrokemiskt olika material (till exempel stål och mässing) kommer i kontakt i en korrosiv miljö, vilket leder till att det minst beständiga materialet korroderar.
•    Gropfrätning uppstår när djupa, smala hål penetrerar inåt snabbt, medan resten av ytmetallen förblir orörd. Om det här uppstår gäller det vanligtvis självpassiverande material som rostfritt stål eller aluminiumlegeringar.
•    Allmän korrosion sker i stadig takt och lämnar en jämn erodering över hela den exponerade metallytan.
•    Spaltkorrosion kan påträffas där stillastående vätska ansamlas lokalt i små öppningar, till exempel hörn eller andra öppna små utrymmen.
•     Interkristallin korrosion uppstår på eller nära en legerings kornstruktur, vilket orsakar lokala angrepp.
•    Spänningskorrosionssprickning innebär att ett material utsätts för fortlöpande eller föränderlig påfrestning i en korrosiv miljö, vilket ger upphov till sprickor.

Vad orsakar korrosion?

Orsakerna till korrosion är komplexa och varierar mellan olika branscher. Några exempel som är gemensamma för specifika branscher anges nedan:
•    Korrosion inom anläggningsbranschen uppstår ofta på grund av att metaller utsätts för tuffa väderförhållanden och extrema temperaturer.
•    Underjordisk gruvdrift kännetecknas av en sur vattenmiljö (som ofta innehåller klorider och sulfater) i kombination med hög luftfuktighet och höga temperaturer.
•    Korrosion inom skogsbruk inträffar ofta på avlägsna platser, där utrustning har parkerats på gräs eller jordytor. Sådana ytor tar upp mycket fukt under natten vilket kan leda till att inbyggda mekaniska system och komponenter korroderar.
Förhållanden i miljön påverkar även korrosionens hastighet och spridning. Om luften är fuktig startar en reaktion där metaller korroderar snabbare än i torra miljöer.
En eller flera av följande faktorer påträffas ofta i korroderande miljöer:
•    Luftfuktighet
•    Extrema temperaturer
•    Ytfukt
•    Luftburna partiklar
•    Salt
•    Industriella smörjmedel

Förhindra och hantera korrosion

Ingenjörer kan använda flera olika metoder för att minska och förhindra korrosion. Dessa metoder, som beskrivs utförligt i vårt white paper Motverka korrosion, inkluderar:
•    Materialval – att välja rätt material för uppgiften och miljön är viktigt. Alla metaller kan korrodera i aggressiva miljöer, men resultatet hos legeringar kan variera dramatiskt. Det är mycket viktigt att välja rätt balans mellan hållfasthet samt motståndskraft mot värme, kemikalier och korrosion.
•    Materialkompatibilitet – tekniker behöver tänka på kontakten mellan potentiellt inkompatibla material när de utformar produkter. Till exempel kan kombinationer såsom koppar och rostfritt stål eller brons och stål leda till bimetallkorrosion. Den här utmaningen kan hanteras genom att man väljer kompatibla metaller och legeringar eller använder isolering för att förhindra att elektriska banor bildas.
•    Skyddande beläggningar – vissa metaller, till exempel stål, järn och aluminium, kan täckas med korrosionsbeständig beläggning som skydd. För att välja optimal metall och beläggningsteknik krävs noggrann analys av styrka, hållbarhet, friktion, vridmoment och korrosionsbeständighet för uppgiften.
•     Korrosionstestning – kontrollerade tester kan simulera en rad korrosiva miljöer, inklusive saltvattensstänk, saltdimma, torkning och luftfuktighet. Sådana tester utförs vanligtvis enligt mycket exakta specifikationer, till exempel genom att man återskapar vädercykler för årstider och verkliga miljöer.
•    Korrosionshantering – ett effektivt korrosionshanteringssystem kan hjälpa företag att hantera hot effektivt. Tillståndsövervakning och incidentloggar kan göra det lättare att få en översikt över metoder för att hantera korrosion. Och genom att dela information mellan avdelningar kan företaget belysa potentiella relationer mellan kostnader, efterföljande underhåll och utrustningens livstid.

Motverka korrosion: white paper

Ladda ner vårt white paper  

Download whitepaper

Artikel av Dr Philipp WagenerArtikel av: Dr Philipp Wagener

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar:

Damm är skadligare än du tror

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Korrosion: typer, orsaker och strategier för att förhindra


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha