Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Lär känna din pneumatik: Säkerhet och kunskap om cylindrar med kolvstångslåsning

Rod-locking-cylinderI dagens moderna, helautomatiserade tillverkningsapplikationer är bedömningen av riskerna för personalen en väsentlig del i arbetet med konstruktionen av olika system. Det är väsentligt att man vidtar de åtgärder som krävs för att minska skaderiskerna för maskinoperatörer och andra som vistas i närområdet och förhindrar skada på de produkter som monteras eller tillverkas på platsen. Utrustningen måste vara säker vid ett eventuellt driftstopp. Detta är ett installationskrav.

En av de vanligaste orsakerna till processtopp är avbrott i kraftöverföringssystemet. Industriella automationssystem får oftast sin energiförsörjning via elektricitet, hydraulsystem eller tryckluftssystem.

I pneumatiska system beror driftavbrott oftast på avbrott eller större tryckfall i försörjningen av tryckluft. Detta beror ofta på antingen el i kompressorn eller annan utrustning eller större avbrott eller läckage i matarledningen.

När säkerheten anses vara väsentlig och felsäkerheten är en nödvändighet är användning av cylindrar med kolvstångslåsning en lösning.

Hur ger cylindrar med kolvstångslåsning högre säkerhet?
Pneumatiska cylindrar med kolvstångslåsning, såsom cylindrarna i Parkers serie P1D med ISO-cylindrar, har konstruerats för att hålla lasten i läge även vid bortfall av tryckluften. Kolvlåsningen är en mekanisk mekanism som utgörs av en hylsa som kolvstången passerar genom och som är monterad vinkelrätt i kolvstångslåsningen.

Vid avbrott i luftförsörjningen, som leder till att signaltrycket försvinner, låses kolven av två klämmor som aktiveras av kraften i en uppsättning fjädrar. Det är viktigt att komma ihåg att dessa cylindrar bara kan användas i applikationer med torra kolvstänger, eftersom fett, smörjolja eller kylvätska påverkar låsfunktionen negativt. Parkers cylindrar med kolvstångslåsning är luft-/fjäderaktiverade med mekanismen helt integrerad i cylinderkonstruktionen, vilket sparar utrymme och förenklar installationen.

Parker kan leverera två grundvarianter av cylindrar med kolvstångslåsning:

Dessa båda låsningar kan hålla cylindern i vilket läge som helst på slaglängden. Låsmekanismen släpper när lufttrycket återupprättas och normal drift kan återupptas.

Dynamiska applikationer
Vissa pneumatiska cylindrar med kolvstångslåsning kan användas i dynamiska applikationer där de, inom vissa begränsningar, kan aktiveras när kolvstången rör sig och då användas som broms.

Åtgärden verkställs genom axiell förflyttning av kolven. När det inte finns något signaltryck aktiverar ett antal kraftiga fjädrar kolvens axiala rörelse. Rörelsen överförs till cylindern via en konformad inre ring på kolven. Rörelsen konverteras sedan till en radiell rörelse av låshylsor med hundratals precisionsstålkulor, varvid de härdade hylsorna trycks mot kolvstången med hög och stabil kraft. 

Ytan på låshylsorna som är applicerade mot kolvstången har en särskild form med ett spårmönster som ger maximalt grepp. Denna konstruktion ger cylindern betydligt bättre hållkapacitet, framför allt i applikationer där det finns risk för att kolvstången exponeras för olja, fett eller annan vätska och föroreningar.

Statiska applikationer
rod-locking-cylinderI statiska applikationer, där kolvstången bara låses när kolvstången inte rör sig och det inte finns någon trycksignal, är kolvstångslåsningen oftast externt flänsmonterad på cylindergaveln.

Låskraften skapas av patronen som är monterad tvärs stånglåsningen. Kolvstången passerar genom patronen, och när det inte finns något signaltryck trycker kraften från de inbyggda fjädrarna centrummekanismen så att den låser kolven med låskäftar mot kolvstången och håller cylindern stadigt och säkert i läge.

På en statisk cylinder med kolvstångslåsning måste konstruktörerna vara medvetna om att låskäftarnas skarpa kant kan skadas om kolvstången inte stannar innan låsningen aktiveras.

Läs mer
Det är viktigt att notera att cylindrar med kolvstångslåsning inte ska användas som enda säkerhetskomponent i en applikation. De är konstruerade för användning i nödsituation. Andra tekniker bör användas till planerade inbromsningar och hållning.

Ladda ner en katalog för att läsa mer om våra pneumatiska cylindrar i serie P1D, inklusive våra cylindrar med kolvstångslåsning.

Franck-RoussillionArtikeln är skriven av Franck Roussillon, EMEA product manager -  Automation Actuators, Pneumatic Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Relaterat innehåll

Know Your Pneumatics: Selecting a Pneumatic Cylinder | Operating Environments

Know Your Pneumatics: Rodless Linear Actuators with Integrated Valves - 5 Advantages

Best Practices: Tube Line Clamping for Hydraulic, Pneumatic and Lubrication Systems

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Lär känna din pneumatik: Säkerhet och kunskap om cylindrar med kolvstångslåsning


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha