Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Minska utsläpp inom lastbils- och bussbranschen: nyckelfaktorer

Reducing emissions in truck and bus industry

Transport är nyckeln till att stödja rörlighet, ekonomier och tjänster över hela världen. Det kan också bidra till att skapa grönare, friskare och mer välmående städer. Nästan en tredjedel av utsläppen av växthusgaser från C40-städer rapporteras komma från transport, där trafiken nämns som en betydande bidragande orsak till luftföroreningar. Att minska utsläppen är därför en viktig utmaning för många tekniker inom lastbils- och bussindustrin i dag.

Parkers senaste e-bok, Minska utsläpp: uppnå utsläppsmål EU 2030 för lastbilar och bussar, undersöker trender i branschen. E-boken tittar på politisk utveckling och ny teknik – inklusive elektrifiering, vätgasdrivna fordon och alternativa bränslen.

 

Download ebook: How to achieve the EU 2030 emissions targets for trucks and buses
 

 

Utsläppsstandarder och -mål i Europeiska unionen (EU)

EU:s utsläppsstandarder för tunga fordon fastställdes 1992. Sedan dess har branschstandarder regelbundet granskats och förfinats och ytterligare förordningar och direktiv har införts.

Vid sidan av regelverket finns en rad offentligt angivna åtaganden som stödjer strävan mot koldioxidneutralitet. Exempelvis:

  • Lokal lagstiftning – som Berlins mobilitetslag, som syftar till att säkerställa att alla kollektivtrafikfordon kommer att ha nollutsläpp från avgasrör år 2030
  • Utsläppsmål – till exempel Storbritanniens uppsatta mål att uppnå nollkoldioxidutsläpp fram till 2050
  • Tillvägagångssätt vid offentlig upphandling – med många städer som fokuserar på att upphandla bussar med nollutsläpp, inklusive Paris, Madrid, Köpenhamn och Moskva.

 

Bestämmelser begränsar redan åtkomsten till vissa städer och medför ekonomiska påföljder för bristande efterlevnad. 

De samlade effekterna av dessa faktorer har långtgående konsekvenser för lastbils- och busstekniker och driver innovation kring fordonsvikt, utrymme, bullernivåer och effektivitet. 

 

Minska utsläpp från tunga lastbilar

Ur ett dieselperspektiv fokuserar utsläppsminskning på tre nyckelområden:

  • Avgasutsläpp som avges under fordonets drift, inklusive gaser som koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx) och andra partiklar
  • Förbränningsmotorutsläpp som genereras av vevhusets ventilationssystem
  • Telematikprogramvara som används för att analysera fordonseffektivitet, förarprestanda och bränsleekonomi.

Med en gradvis förskjutning från diesel till andra tekniker som förväntas på kort sikt är många företag inriktade på att minska koldioxid- och partikelutsläpp. Att ägna stor uppmärksamhet åt bränsleekonomin – särskilt förhållandet mellan fordonsvikt, bränsleförbrukning och utsläpp – är ofta en prioritet. Materialval har en roll att spela, för att säkerställa att valda komponenter inte förorenar bränsle eller orsakar nedbrytning. Och bränslefiltrering kan också hjälpa fordon att köra mer ekonomiskt, vilket bidrar till att minska driftskostnaderna.

 

Minska utsläppen från bussar

I Europa har cirka 95 % av bussarna dieselmotorer. Mindre än 3 % av fordonen drivs med naturgas, med en ännu mindre andel elbussar på marknaden, även om trenden förväntas förändras under de kommande åren.

Eftersom investeringskostnaderna ofta är affärskritiska, tittar vissa bussoperatörer på en rad olika alternativ. Detta omfattar ”återvinning” av åldrande fordonsparker, genom att renovera äldre fordon som tas ur drift och successivt införa nya bussar som drivs av alternativa bränslen.

 

Tekniker för att stödja utsläppsstrategier

Många ingenjörer överväger nu teknologialternativ för medellång och lång sikt, som en del av sina strategier för utsläppsminskning. Dessa omfattar vanligtvis:

  • Naturgas – inklusive både komprimerad naturgas (CNG) och flytande naturgas (LNG) för transport
  • Vätgasbränslecellsteknik 
  • Elektrifiering.

De möjligheter och utmaningar som är förknippade med var och en av dessa tekniker utforskas i e-boken Minska utsläpp:
 

 Download ebook: How to achieve the EU 2030 emissions targets for trucks and buses

 

Integration av leveranskedjan kan vara ett problem för vissa företag. Komplexiteten för branschcertifieringar och standarder för kvalitetshantering (som IATF 16949, ISO 26262, PPAP och EC79) innebär att leverantörerna måste uppvisa en kapacitetsbredd och robusta kvalitetsprocesser.

 

Mer information om att minska utsläpp inom buss- och lastbilsbranschen:

Besök våra webbsidor för lastbils- och bussbranschen för att få veta mer om vad Parker kan erbjuda.

 

Artikel av Parker Truck and Bus-teamet

 

Relaterat innehåll:
Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?
Slösa inte bort möjligheten att ta kontroll med ökad säkerhet och förbättrad effektivitet
How to Choose the Right Cylinder: Single or Double Acting?

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Minska utsläpp inom lastbils- och bussbranschen: nyckelfaktorer


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha