Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Montering av hydraulslang steg för steg

Montering av hydraulslang for steg - Parker Hannifin SverigeLetar du efter stegvisa instruktioner för slangmontering? Den grundläggande metoden för att göra en slang är samma för alla maskiner. Här nedan beskriver vi denna metod. Du kan också se den i videon här till höger, från en slangskola vi nyligen höll.

 

 

 

 

 

Steg 1: Samla ihop de verktyg och den materiel som behövs

  • Hydraulslang
  • Hydraulslangskoppling
  • Slangsmörjmedel
  • Skjutmått
  • Krita (eller vit märkpenna)
  • Skyddsglasögon
  • Arbetshandskar
  • Slangpress
  • Pressform och krage


Steg: 2 Mät upp slangen och kapa den

Mät hur lång slangen ska vara och kapa till rätt längd med en slangsåg. Vid mycket noggrann längd är det viktigt att ta hänsyn till kapningsfaktorn vid tillkapningen. Den kapade slangen ska ha rena ändar. Om så inte är fallet måste ändarna putsas med en fil. Sågar har olika kapegenskaper så försäkra dig om att jämföra egenskaperna. Var noga med att putsa ändarna för att minimera föroreningsrisken och säkra slangens kvalitet.


Steg 3: Välj kopplingsserie

Viktiga parametrar att beakta vid val av kopplingsserie är arbetstryck, stil, typ, riktning, infästningsmetoder och material för korrosionsskydd. Det är mycket viktigt att inte blanda slang- och kopplingsvarumärken.


Steg 4: Märk upp införingsdjupet och tryck på kopplingarna på slangen

Kontrollera djupet på kopplingen med hjälp av en tolk för mätning av införingsdjup. Dra en tjock kritlinje runt slangen på ett avstånd från änden som motsvarar införingsdjupet. Smörj slangen vid behov. Spiralslang ska emellertid inte smörjas. Tryck in slangänden i kopplingen så att märket på slangen kommer i höjd med hylskanten.


Steg 5: Kontrollera pressens kapacitet och justera dess inställningar

Slangpressar är särskilt konstruerade för specifika slangdimensioner. Kontrollera därför att pressen kan användas till den aktuella diametern och gör de inställningar som behövs. Försäkra dig om att du valt rätt pressdiameter för de aktuella slangarna. I Crimpsource hittar du de tekniska specifikationer du behöver.  


Steg 6: Välj pressform

Välj rätt pressform. Pressformar är särskilt konstruerade för specifika slangar och kopplingar. Kontrollera därför att du har rätt slang och rätt koppling till din slangpress. I Crimpsource hittar du de tekniska specifikationer du behöver. Pressformen kan vid behov smörjas med högkvalitativt litiumfett.


Steg 7: Placera slangen i pressen

Tryck in slangänden i pressen (normalt underifrån) och genom pressformen, så att slangkopplingen syns över formen. Slangänden, nu inne i kopplingen, ska inte vara över formen. På Parkers pressar ska kopplingens nedre del vila på recessen i formen. Detta gäller på Parkers Karrykrimp, Karrykrimp 2 och Parkrimp.  

how-to-make-a hydraulic-hose-assemply

Steg 8: Lägg pressringen på plats

Man kan nu placera pressringen på kanten på adapterskålen. Se dekalen på pressen för val av verktyg.


Steg 9: Använd skyddsutrustning

Använd alltid din personliga skyddsutrustning i detta skede. Skyddsglasögon, hörselskydd och kraftiga arbetshandskar är obligatoriska.


Steg 10: Pressa slangen

Starta pressen – cylinderhuvudet rör sig långsamt neråt. Formen pressas ihop när kragen trycks neråt. Rör inte vid pressen förrän kragen ligger an mot formens nedre del. Pressen ska stanna i detta läge. Nästan alla pressar har ett inbyggt säkerhetssystem som gör att pressen stängs av om formen kommer ur läge.


Steg 11: Kontrollera pressdiametern

Kontrollera kritmärket på slangen. Om det inte längre är i höjd med kopplingens nederkant har slangen eller kopplingen kommit ur läge vid pressningen. Hur bra kopplingen än ser ut är den i detta läge inte godkänd. Om kritmärket däremot är på plats har du gjort en lyckad pressning av koppling i slangens ände. Mät pressdiametern på en plan yta på den pressade hylsan och bekräfta att diametern stämmer mot uppgiften på dekalen. Slang med felaktig pressdiameter får inte användas.


Steg 12: Rengöring av slangen

how-to-make-a-hydraulic-hose-assembly

Nu ska föroreningar inne i slangen avlägsnas, särskilt när det handlar om slang med stor diameter. Detta kan göras med slangborste, tryckluft eller projektilpellets, som ingår i Parkers rengöringssats. När man använder projektil ska projektilen kontrolleras avseende föroreningar efter användning. Upprepa processen tills det inte längre finns några gummi- eller metallpartiklar på projektilen. Om det finns gummipartiklar på projektilen efter upprepade användning i en slang kan slangen behöva kasseras. Detta är ofta tecken på att gummislangen inte är ok.


Steg 13: Packa in slangen

how-to-make-a-hydraulic-hose-assembly

När slangen gjorts ren bör den packas in i bägge ändar. Du kan använda plast- eller krymphylsor. Parkers krymphylsor eller "Clean Seal"-hylsor monteras snabbt och enkelt och är bra sätt att skydda slangar och kopplingar. Trä bara på en hylsa på slang- eller kopplingsände och placera den i krympmaskinen några sekunder, så har du en ren slang att använda. Dessa hylsor finns i femton olika storlekar och kan levereras styckvis och i bulk för att passa just dina behov.

 

 

Om du följer dessa steg bör du få en korrekt monterad slang. Parker Hannifin har stora resurser till ditt förfogande när det gäller hydraulslang, kopplingar och utrustning, inklusive instruktioner online som beskriver lämpliga monteringstekniker för hydraulslang.

kyrimcdonough-marketingservicesmanagerDenna artikel är skriven av av Kyri McDonough, marketing services manager hos Hose Products Division, Parker Hannifin.

 

 

 

 

 

 

Relaterat innehåll:

Rekommendationer och regelverk kring montering och dragning av slang
What You Need to Know About SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses
Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail
Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose
Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here
How to Choose the Right Fluid Power Hose
 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Montering av hydraulslang steg för steg


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha