Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Oregelbundna spår: Kan O-ringar användas i spår som inte är cirkulära?

o-provided

Kan O-ringar användas i rektangulära och andra spår som inte är cirkulära? Denna fråga kommer ofta upp, och svaret är ett entydigt "Ja!", men det finns några definitiva riktlinjer att förhålla sig till. Ett tätningsspår som inte är cirkulärt kan t ex vara rektangulärt eller helt oregelbundet. Vid användning av en O-ring är hörnen eller den minsta radien ("r" i bilden) det största problemet. Den invändiga radien ska vara minst tre gånger O-ringens tvärsnittsdiameter. I en perfekt värld bör den helst vara sex gånger nämnda tvärsnittsdiameter. Det vi vill undvika är att stressbelasta O-ringen i böjen eller orsaka veck i hörnen, eftersom detta ökar risken för läckage. Om man kan göra en radie som är sex gånger O-ringens tvärsnittsdiameter så minimeras böjstressen, vilket i sin tur ger längre livslängd.

o-ring-in-racetrack-groove

Idealiskt utförande: r > 6 x W diameter men inte mindre än r > 3 x W diameter

red-o-ring-cross-section

 

 

 

 

 

För att minimera de svårigheter som förekommer vid installationen pga töjning eller komprimering av tätningen, ska spårets centrumlinje matcha O-ringens. Vid rektangulärt tvärsnitt i spåret följs de riktlinjer som föreslås i O-ringshandboken

I de fall omständigheterna är sådana att man helt enkelt inte kan öka den invändiga hörnradien till önskat mått kan en O-tätning vara ett alternativ. En O-tätning har ett runt tvärsnitt precis som en O-ring. O-tätningen tillverkas för att matcha spårets form. Den primära fördelen med O-tätningen är att den kan tillverkas så att den passar spåret exakt, vilket undanröjer problemet med böjningen i hörnen. En mindre hörnradie kan användas i spåret, så att tätningen blir helt i enlighet med konstruktionen.

o-seal-in-racetrack-groove

Om det finns flera portar eller öppningar i ytan eller skruvhål i konturen runt om, kan dessa tätningar slås samman till en enda O-tätning. Om tätningarna slås samman på detta sätt blir installationen mycket enklare. Alla tätningar är klara att installeras samtidigt, och risken för att man väljer fel tätning undanröjs. Detta kan ge de extra fördelarna med anpassad materiallista och en effektivare lagerhantering under monteringsprocessen.

O-tätningar finns i nästan alla slags material och konstruerade för optimal storlek och konfigurering för varje unik applikation. Våra applikationsingenjörer står gärna till tjänst och hjälper till med utformningen av tätningsspåret eller en specialtillverkad O-tätning. Kontakta oss idag via chatt online eller e-post från Parker O-Ring and Engineered Seals Divisions webbsida.

dorothy-kernDenna artikel har skrivits av Dorothy Kern, applikationsingenjör, O-Ring & Engineered Seals Division.

 

 

 

 

 

Relaterat innehåll:

Press-in-Place Seals for Axial Sealing Applications

Sealing Fundamentals | Face Seal

Reduce Standard Groove Size with Parker Diamond Seals

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Oregelbundna spår: Kan O-ringar användas i spår som inte är cirkulära?


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha