Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Lär känna din pneumatik: Säkerhet och kunskap om cylindrar med kolvstångslåsning

I dagens moderna, helautomatiserade tillverkningsapplikationer är bedömningen av riskerna för personalen en väsentlig del i arbetet med konstruktionen av olika system. Det är väsentligt att man vidtar...
På 2018, 01 27
Läs nu

Flygteknologi tar laget i America's Cup till nya höjder

I sin egenskap av partner inom teknologiutveckling till ORACLE TEAM USA tillämpar Parker Hannifin sin flera decennier långa erfarenhet från flygteknik och rörelsekontroll inom konstruktion,...
På 2018, 01 23
Läs nu

Installationer med hydraulrör sparar tid och pengar

Parkers kompletta program för rörsystem börjar med expertråd och förmontering av rören och fortsätter fram till leverans och installation. Utvecklingen inom hydraulik kännetecknas av: Ständigt ökande...
På 2017, 12 11
Läs nu

Ny standard för diagnostik på mobila applikationer

Parker har levererat mobil utrustning för felsökning till tillverkningsindustri och återförsäljare under decennier. Säkra och noggranna avläsningar på mobila applikationer har alltid varit en utmaning...
På 2017, 11 13
Läs nu

Påverkas behovet av smartare produkter för rörelsekontroll av Industri 4.0?

Det kollektiva begreppet Industri 4.0 syftar på den fjärde industriella revolutionen, ofta beskriven som datoriseringen av tillverkningsindustrin – eller med andra ord sammanslagningen av traditionell...
På 2017, 11 10
Läs nu

Ta IoT hela vägen genom att lyssna på Voice of the Machine

Om du känner till Parker vet du att vi tillverkat komponenter och undersystem för industriutrustning under mycket lång tid. Etthundra år för att vara exakt. Du vet också att världen ser...
På 2017, 11 08
Läs nu

Stort steg för vågkraft – med Parkers hjälp

Utmed den norska kusten utanför Fosnavåg har det svenska energiteknikföretaget Waves4Power under sommaren 2017 installerat ett vågkraftverk som kopplats in på det norska elnätet – det första i sitt...
På 2017, 10 16
Läs nu

Förläng livslängden för din kylningslösning i en marin miljö

Försöker du utveckla din verksamhet genom spetskompetens och genom att ge kunderna utökad garanti? Kylningsfel i hydraulsystem innebär automatisk systemavstängning och oplanerat underhåll. Underhåll...
På 2017, 10 12
Läs nu

Ett effektivt sätt att avgöra inbördes vinkel mellan hydraulslangskopplingar

Hur avgör man vinklarna på kopplingarna på en hydraulslang med två krökta anslutningar? Dessa vinklar är väsentliga för slangens livslängd. Kopplingarna måste monteras med korrekt inbördes vinkel för...
På 2017, 08 23
Läs nu

Parkers automationsteknik på turné

I dagens moderna, tidspressade företagsmiljö blir det en allt större utmaning för teknikerna att sätta av dyrbar tid för olika branschmässor. I takt med att allt fler affärer bara görs online tycks...
På 2017, 08 17
Läs nu

Bioreaktorer spelar en växande och allt viktigare roll inom biofarmaci

Bioreaktorers roll inom forskning om farmaceutika och antikroppar bidrar till framtagning av nya läkemedel och utveckling av bättre produktionskapacitet för nya vacciner och behandlingar. Varför är...
På 2017, 06 29
Läs nu

Det har blivit enklare att välja hydraulslang och hydraulkopplingar

Valet av slangar och kopplingar till ett hydraulsystem är en mycket viktig process, som ofta förbises och undervärderas. Rätt kombination av slang och koppling är lika viktigt för systemets funktion...
På 2017, 06 28
Läs nu

Ingenjörerna på Parker träffas för att skapa nya innovationer!

Passion, fokus och ett entreprenöriellt sätt att tänka är nycklarna i Parkers ambition att skapa värde för våra kunder genom innovativa produkter och systemlösningar. “There’s no thrill that can...
På 2017, 05 30
Läs nu

Brett spektrum av innovationer på Elmia Wood

På årets upplaga av Elmia Wood i Jönköping har vi på Parker laddat upp med en rad spännande nyheter i monter nummer 811 – men vi har förstås också tagit med oss ett antal trotjänare som sedan...
På 2017, 05 24
Läs nu

Rekommendationer och regelverk kring montering och dragning av slang

Dragning och montering av hydraulslang är mer än att bara dra några metallkopplingar. Slangar varar inte i evighet, men genom att följa några enkla regler vid dragning av slangen innan den...
På 2017, 04 27
Läs nu

Parker Hannifin i Sverige

Från den blygsamma starten år 1917 som Parker Appliance Company har dagens Parker Hannifin Corporation utvecklats till en global ledare inom rörelse- och kontrollteknik med omkring 55 000 medarbetare...
På 2017, 03 24
Läs nu

Global verksamhet genom decentralisering

Hur kan ett företag bygga upp en påtaglig närvaro i 50 länder över hela världen? Denna fråga kan verka skrämmande, men Parker Hannifin Corporation visste redan tidigt att svaret skulle komma...
På 2017, 03 18
Läs nu

Skapa en konkurrenskraftig och medmänsklig kultur

Ända sedan Parker grundades för 100 år sedan har företaget varit stolt över att ha odlat en miljö som värdesätter långvariga teammedlemmar och deras unika bidrag – ofta med karriärer som sträcker sig...
På 2017, 03 10
Läs nu

Entreprenörsanda driver Parker-familjen

Man säger att man kan välja sina vänner, men man kan inte välja sin familj. Om man inte arbetar på Parker förstås! När Art Parker grundade Parker Appliance Company för 100 år sedan förstod han att det...
På 2017, 03 10
Läs nu