Parker Sverige

Parkers produkter finns på och i allt som rör sig

Parker finns där det rör sigParker är ledande inom lösningar för rörelse och rörelsestyrning. Vi både utvecklar och tillverkar precisionskomponenter och system som finns på och i allt som rör sig.
Användningsområdena är allt från de största grävmaskinerna till miniatyrprecisionssystem för exempelvis Life Science. Våra produkter finns på land, på havet och i luften och till och med i rymden.
Beroende på kraven i den utrustning vår kund skall konstruera har vi tre huvudområden att välja den optimala lösningen från. Det är hydraulik, elektromekanik och pneumatik, vilka hos oss samlas under namnet ”Motion systems”.

 

Hydraulik
Hydraulik är den teknologi där kraft och rörelse skapas genom sammanpressade vätskor och används i de fall då man behöver stor kraft, exempelvis i mobila maskiner eller utrustning inom industrin.

Läs mer om användningsområden och Parkers produkter inom hydraulik här:

 

Elektromekanik
Elektromekanik är tekniken för styrning och drivning av mekaniska enheter via elektricitet, samt ge stora krafter kombinerat med snabba accelerationer och hög hastighet samtidigt som man har en hög repeternoggrannhet.
Läs mer om användningsområden och Parkers produkter inom elektromekanik här:

 

Pneumatik
Pneumatik är ett bra val då kraven på krafter inte är så stor. Kraft och rörelse genereras med hjälp av komprimerad luft. Krafterna och precisionen är inte i nivå med hydraulik eller elektromekanik, men ger i stället lägre komponentpriser.
Läs mer om användningsområden och Parkers produkter inom pneumatik här:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utöver de tre teknologierna som skapar och styr rörelser har Parker ytterligare ett antal teknologier som stöder dessa områden. Det är filtrering, ledningskomponenter, klimatstyrning, processkontroll samt tätning och avskärmning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledningskomponenter
Ett hydraulsystem eller pneumatiksystem behöver slangar, rör och kopplingar för att överföra oljan eller luften. Parker har hela bredden av produkter inom dessa områden, som möter och överträffar marknadens tuffaste krav, samt även utrustning för att mäta tryck, temperatur, flöde och nivå. 

Läs mer om användningsområden och Parkers produkter inom ledningskomponenter här:


Filtrering
Parker har system för avlägsnandet av föroreningar från vätskor och gaser samt övervakning av system så att eventuella föroreningar upptäcks i tid.

Läs mer om användningsområden och Parkers produkter inom filtrering här:

 

Klimatstyrning
Klimatstyrning är den teknik som gör det möjligt att variera temperaturen på vätskor och gaser. Parker levererar komfort, bekvämlighet och kontroll genom produkter och system för kylning och luftkonditionering.

Läs mer om användningsområden och Parkers produkter inom klimatstyrning här:

 

Processkontroll
Processkontroll är tekniken för reglering av processapplikationer för ett stabilt och konsekvent resultat. Parkers utbud innefattar processinstrumentering, halvledare, elproduktion samt medicinska och analytiska tillämpningar.
Läs mer om användningsområden och Parkers produkter inom processkontroll här:
 

Tätning och avskärmning
Parker har ett brett program med produkter för tät och optimal tillslutning för många applikationer. Det finns lösningar för såväl statiska som dynamiska uppgifter, för höga och låga temperaturer, olika medier och olika temperaturer.
Läs mer om användningsområden och Parkers produkter inom tätning och avskärmning här:


Aerospace
Utöver det finns produkter för rymd- och flygindustrin, men det marknadsförs inte av det svenska säljbolaget, utan sköts i en global organisation.

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Parkers produkter finns på och i allt som rör sig


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha