Parker Sverige

Rekommendationer och regelverk kring montering och dragning av slang

Rekommendationer_och_regelverk_kring_montering_och_dragning_av_slang_hoseguy_SwedenDragning och montering av hydraulslang är mer än att bara dra några metallkopplingar. Slangar varar inte i evighet, men genom att följa några enkla regler vid dragning av slangen innan den slutmonteras kan det bidra till längre livslängd. 

Rätt längd och montering
Metallrör har mycket längre livslängd än slang, men är inte flexibla. När du behöver flexibilitet under tryck är slang ditt bästa val. Hydraulslang är konstruerad för överföring av vätska under tryck, samtidigt som slangen som sådan rör sig.

När en slang ska monteras dras den ofta rakt fram, men den måste vara längre än avståndet mellan de två anslutningarna. När slangen trycksätts ökar dess diameter och längden minskar pga tryckkraften. Längden kan minska med så mycket som fyra procent pga trycket. Detta innebär att en slang på en meter blir fyra cm kortare! 

Så om det inte finns tillräckligt med slack kommer slangkopplingarna att utsättas för påfrestningar som kan leda till läckage eller ännu värre... slangen kan dras loss ifrån kopplingen, vilket kan leda till katastrofartade problem. Det är därför viktigt att slangen monteras med tillräckligt med slack, samtidigt som för mycket slack kan innebära risk att slangen kan få skavskador pga kontakt med andra komponenter.

Personalen i din ParkerStore-butik kan hjälpa dig med mer information och svara på frågor om val, dragning och montering av slang. Under länken  ParkerStore finder hittar du din närmaste butik.

Rätt böjradie
Även om hydraulslang är flexibel har den också mekaniska egenskaper som begränsar dess flexibilitet pga vajerarmeringen. En av dessa begränsningar är dess minsta böjradie, eller hur mycket den kan böjas innan vajerarmeringen får permanent krökning så att slangen får en tvär böj. 

Se det på det här viset: Håll en tillkapad slang med en hand i vardera änden, så att bokstaven U bildas. Avståndet mellan ändarna är böjdiametern och hälften av det är böjradien. Vissa slangar passar bättre till liten radie än andra. Se Parker hose catalog 4400 eller fråga personalen i din ParkerStore-butik om vilken böjradie som behövs i just din applikation.

Rekommenationer_och_regelverk_kring_montering_och_dragning_av_slang_broschyr4400_Sweden

En annan viktig regel att följa vid montering av hydraulslang har att göra med området där metallkopplingen möter slangmaterialet. Om slangen måste kunna böjas direkt vid kopplingen gäller att slangen måste vara rak över en längd motsvarande dubbla ytterdiametern. Så om slangens ytterdiameter är ½ tum måste slangen vara rak efter kopplingen över minst 25 mm. Om detta inte är möjligt bör en koppling med 90 eller 45 graders vinkel väljas i stället för en rak koppling. 

När trycksatt vätska kommer in i slangen med hög hastighet vill du inte att den ska "krascha" mot slangens innertub, eftersom det snabbt kan skada innertuben och därför ge en betydande minskning av slangens livslängd. Om du ser till att slangen är rak över en längd motsvarande 2 x invändig diameter får du ett jämnt flöde in i slangen och minimerar förtida fel på slangens innertub.

Undvik att vrida slangen
Även om hydraulslang är flexibel har den också mekaniska egenskaper som begränsar dess flexibilitet pga stålvajerarmeringen. Ett sätt att minska den mekaniska belastningen är att inte vrida slangen. Slangen är märkt med text längs en linje på utsidan. Ha koll på denna linje när du monterar slangen. Om denna linje ser vriden ut är hela slangen vriden. Lossa då ändarna igen och dra dem med hjälp av två nycklar, en som du håller slangen med, så att den inte vrids, och en som du drar kopplingen med.  

Nästa regel för slangdragning gäller också slangens vridning. Enkelt uttryckt bör du begränsa slangens böjning till ett enda "plan". Se det på det här viset: en slang som böjer sig från vänster till höger rör sig ett plan, eller en dimension, vilket också gäller om den bara rör sig upp eller ner eller bara framåt eller bakåt. Alla kombinationer av rörelser vänster/höger, framåt/bakåt och upp/ner utgör två rörelseplan och en kombination av alla tre rörelserna tre rörelseplan. Flera rörelseplan kallas en sammansatt böj, och detta kan göra att slangen vrids, eftersom slangändarna sitter fast och inte kan röra sig.  Syftet med denna dragningsregel är att begränsa slangens rörelser till ett enda plan. Om applikationen emellertid kräver att slangen rör sig i flera plan bör du rådfråga personalen hos din ParkerStore. 

Rekommenationer_och_regelverk_kring_montering_och_dragning_av_slang_hoseclamp_SwedenDragning och klamning
En av de primära orsakerna till förtida slangfel beror på slitage som skadar ytterhöljet och exponerar stålvajerarmeringen. När armeringen exponeras för fukt börjar den rosta och förstöras, vilket minskar slangens livslängd. Denna dragningsregel är att klamma slangen så att hålls på plats och stöds på ett sätt som förhindrar slitage. I del ett av videon med dragningsregler talar vi om hur en trycksatt slang blir kortare. Det faktum att den blir det innebär att man inte vill klamma den för snävt. Slang som skaver mot annan slang kan också innebära slitage, så varje slang bör klammas för sig. Om det inte går att klamma slangen kan du välja andra av våra slitagebeständiga alternativ. Ta upp frågan med din ParkerStore-personal.

Planering för framtiden
Har du någon gång behövt lossa en koppling, men varit tvungen att demontera och ta bort hinder för att komma åt med en nyckel eller köpa ett specialverktyg? Regeln att planera för framtida underhåll kan vara en riktig tidsbesparare. Ta till exempel en hydraulcentral där flera slangar är monterade den ena ovanför den andra med begränsas plats. För att komma åt de bakre slangkopplingarna måste du först lossa de främre. Man får då inte heller glömma vilken port varje slang ska sitta på. Detta kan undvikas genom att man väljer olika kombinationer av slang- och rörkopplingar. Det finns korta och långa raka sektioner och korta och långa 90-gradersböjar som kan göra jobbet enklare. Detta är bara ett exempel på hur efterlevnad av regeln om planering för framtida underhåll kan göra slangbytet snabbare och korta stilleståndstiden.

Reglerna i repris
Rekommendationer_och_regelverk_kring_montering_och_dragning_av_slang_bendradius_SwedenLåt oss repetera de grundläggande slangreglerna:

  • Slangen kan bli upp till 4 % kortare när den trycksätts, så se till att du har tillräckligt med slack.
  • Böj inte slangen till en böjradie mindre än den tillåtna.
  • Låt slangen vara oböjd på en längd motsvarande 2 gånger dess invändiga diameter vid kopplingen.
  • Använd alltid två nycklar vid installation, en som mothåll, och använd märkningslinjen för att se till att slangen inte vrids.
  • Begränsa slangböjningen till ett plan.
  • Klamma slangen för att förhindra slitage.
  • Tänk på att installationen ska vara behändig och slangarna åtkomliga vid framtida underhåll.

Genom att följa dessa enkla regler kan du maximera hydraulslangens livslängd.

Titta på vår video om regler vid slangdragning. Titta särskilt på del 2 om dragningsregler för hydraulslang för att få en mer komplett förståelse för hur man undviker förtida fel.

 

Tänk på att ParkerStore har en bra slang- och kopplingsservice, men levererar också rörkopplingar, snabbkopplingar och många andra komponenter för olika typer av hydraulsystem. Vi är tacksamma över att ha dig som kund och glada över att du tagit dig tid att läsa om reglerna för slangdragning. Med vårt behändiga verktyg  ParkerStore or HoseDoctor Locator tool på vår webbsida hittar du enkelt den som ligger närmast dig.

Läs mer om ParkerStore och vad du hittar din närmaste ParkerStore genom att klicka här.

 

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Rekommendationer och regelverk kring montering och dragning av slang


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha