Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Sju myter om oljefria kompressorer

solarmanufacturingPå grund av de många alternativ som finns kan det vara en nästan övermäktig uppgift att välja rätt ersättning eller ny industrikompressor.

Löften om lägre kostnader kan göra den oljefria kompressorn till ett attraktivt alternativ. Det finns för- och nackdelar jämfört med oljesmorda alternativ, men också ett antal missuppfattningar inom industrin om oljefria kompressorer.

Syftet med detta inlägg är att undanröja dessa missuppfattningar och erbjuda insikt om några grundläggande saker som bör beaktas nästa gång ni ska välja kompressor.   

 

Myt 1: Kompressorn är enda källan till oljeförorening

Man tror ofta att den levererade tryckluften är helt oljefri eftersom den oljefria kompressorn inte har någon olja i kompressionskammaren. Detta är en osanning eftersom föroreningar i tryckluftssystemet kommer från fyra olika källor. Den omgivningsluft som sugs in i kompressorn är redan förorenad av oljeånga och den oljefria kompressorn kan inte avlägsna den.

 

Myt 2: Oljefria kompressorer levererar föroreningsfri luft

Oljefria kompressorer minskar mängden olja som behöver avlägsnas från tryckluften, men de har inte förmågan att minska mängden andra vanliga föroreningar. Generellt gäller att tryckluft förorenas av vatten och olja (i olika faser) samt partiklar och mikroorganismer. För att säkerställa att processerna inte påverkas av dessa föroreningar är det viktigt att avlägsna eller minska dem till en acceptabel nivå.

 

Myt 3: Oljefria kompressorer behöver ingen reningsutrustning

oil-free-compressorDet är ganska vanligt att man vid installation av oljefria kompressorer helt eller delvis avstår från att installera filtrering efter kompressorn. Ett filtreringssystem i ett tryckluftssystem omfattar normalt ett dubbelfilter, och man tror ofta att det ena av dessa filter är ett partikelfilter och det andra en oljeavskiljare. Dessa två filter är koalescensfilter, och de är de viktigaste komponenterna i filterutrustningen.

Båda filtren har samma reningsfunktion. De har däremot olika filtreringsgrad. Det första filtret är ett allmänt filter, som skyddar finfiltret från de stora föroreningarna. Ett sådant här dubbelfilter ger en kontinuerlig försörjning av tryckluft med hög kvalitet till lägre driftkostnad och minimalt underhåll jämfört med enkelt högeffektsfilter.

Tryckluftsstorkar är konstruerade för att avlägsna vattenånga, inte vatten i vätskefas eller aereosol. De kräver också att man har koalescensfilter för att fungera effektivt och att daggpunkten uppnås.

 

Myt 4: Oljefria kompressorer använder inte olja

Oljefria kompressorer är konstruerade för att arbeta utan olja i kompressionskammaren, därför kommer oljan inte i kontakt med den luft som komprimeras. Olja används emellertid ofta för smörjning av rörliga delar och kylning av kompressorn.

Oljefria kompressorer är oftast försedda med komplicerade tätningssystem som hindrar smörjoljan att komma i kontakt med tryckluften. Om tätningen fallerar finns det emellertid risk att oljan kommer in i tryckluftssystemet. Oljeånga kan sugas tillbaka från vevhusventilationen in i luftintaget.

 

Myt 5: Oljefria kompressorer producerar tryckluft enligt standarden ISO8573-1:2010 klass 0

ISO8573-1 är en internationell standard för tryckluftens renhet och innehåller regelverk för kvalitetsklassning av tryckluften. Klass 0 är den strängaste klassen och många kompressortillverkare hävdar att oljefria kompressorer uppfyller kraven för klass 0.

Vissa kompressortillverkare hävdar att luften från deras oljefria kompressorer uppfyller kraven för klass 0. Klass 0 innebär inte nollförorening. Om kompressorn har provkörts under renrumsförhållanden bör den detekterade föroreningen i utloppet vara minimal. Om samma kompressor skulle installeras i stadsmiljö skulle föroreningsnivån bero på vad som sugs in i kompressorns luftintag, vilket skulle innebära att den producerade tryckluften inte klarar kraven för klass 0.

Om klass 0 levereras ut från en kompressor är det ingen garanti för att luften fortsätter hålla klass 0 vid förbrukningsplatsen, eftersom föroreningarna i luftbehållaren och distributionssystemet kommer att förorena kompressorluften.

Man tror ofta felaktigt att klass 0 endast avser oljeföroreningar, trots att standarden ISO8573-1 omfattar klassning avseende partiklar, vatten och olja. Om man hävdar att luften håller klass 0 bör specifikationen innehålla uppgift om vilken förorening klassningen gäller.  

 

Myt 6: Oljefria kompressorer ger lägre total driftkostnad för ägaren

Det sägs ofta att oljefria kompressorer minskar den totala ägarkostnaden eftersom det inte krävs några filter, vilket ger lägre tryckförluster och lägre driftkostnader.

Det spelar ingen roll vilken kompressortyp man väljer, det krävs alltid luftbehandlingsutrustning i samma utsträckning. Luftbehandlingsutrustningen baseras på vilka föroreningar som kommer in via luftintaget, vilka som fylls på i kompressorn och rost och avlagringar från rören i tryckluftssystemet.

Inköpspriset för en oljefri kompressor är betydligt högre än för en motsvarande smord kompressor, och underhållet av rotorerna är oftast dyrare än vid smorda kompressorer. För vissa modeller krävs utbyte av rotorer efter relativt få år, vilket faktiskt ger betydligt högre totala driftkostnader.

 

Myt 7: Oljefria kompressorer är mer miljövänliga än oljesmorda

oil-liquidÄven om det inte finns någon olja i vätskeform sugs oljedimma in i kompressorn, vilket innebär att även oljefria kompressorer kan producera oljekondens.

Oljeånga som sugs in i luftintaget kan kondensera till flytande olja och blandas med kondenserat vatten i kompressorn. Det åligger användaren att identifiera de regelmässiga krav som ställs på oljeförekomst i avloppet i det land man verkar och att följa dessa krav och omhänderta oljehaltigt kompressorkondensat på ett ansvarsfullt och regelmässigt korrekt sätt. Beroende på utläppsbegränsningar och mängden oljeånga i omgivningsluften kan olje-/vattenavskiljare också behövas i en anläggning som omfattar en oljefri kompressor.

 

Slutsats

Förhoppningsvis hjälper detta inlägg till med att reda ut några av de motsägelser du kanske träffat på när du sökt information om för- och nackdelar med en ny kompressor.

Du kan nu läsa om varför filtrering är en väsentlig del av ditt tryckluftssystem.

david-sykesDetta inlägg har skrivits av Dave Sykes, marketing communications team leader, Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA.

 

 

Relaterade inlägg:

10 Contaminants Affecting Your Compressed Air System - Part One

10 Contaminants Affecting Your Compressed Air System – Part Two 

What You Need to Know About Coalescing Filtration

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Sju myter om oljefria kompressorer


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha