Parker Sverige

Stort steg för vågkraft – med Parkers hjälp

RäddningsbåtUtmed den norska kusten utanför Fosnavåg har det svenska energiteknikföretaget Waves4Power under sommaren 2017 installerat ett vågkraftverk som kopplats in på det norska elnätet – det första i sitt slag. Parker har levererat hydraultekniken som gör det hela möjligt. 

– Kraftverksbyggarna har flera samarbetspartners utöver oss på Parker – specialister på generatorer, elöverföring till fastlandet, förankring och så vidare, berättar Bengt Andersson på Parker Hannifin i Borås som varit inblandad från de första försöken 2013.

I Parkers leverans ingår bland annat en helt nyutvecklad hydraulcylinder, som utvecklats för att tåla den mycket tuffa marina miljön.

”En enorm cykelpump”
– Man kan säga att den fungerar som en enorm cykelpump. Den är 4,5 meter lång och försedd med backventiler, med många delar i rostfritt stål och med specialutvecklade tätningar – det behövs både av miljöskäl och ur slitagesynpunkt. Via ett ventilblock laddar den fyra ackumulatorer, som i sin tur leder energin vidare till den hydraulmotor som driver generatorn, fortsätter Bengt.

Norge har generellt sett mycket goda förhållanden för vågkraft med optimala våghöjder. Waves4Powers vågkraftverk klarar upp till 24 meter höga vågor, men el produceras även när havet är ganska lugnt.

Bengt-AnderssonStor potential för framtiden
– Vågkraft har framtiden för sig, inte minst för isolerade platser där det är besvärligt att dra vanliga kraftledningar. I Norge bygger man till exempel ut fiskodlingsindustrin i stor skala, men av miljöskäl kan odlingar inte längre förläggas inne i fjordarna. Då kommer vågkraften väl till pass. För att kunna lagra energin omvandlas elen till vätgas och där har vi på Parker lösningar som till exempel avsaltningsutustning som krävs för att kunna spjälka havsvattnet.

Waves4Power siktar mot en produktion av runt 1000 vågkraftverk per år, vardera med en årskapacitet runt 250 MWh. Hos Parker pågår som bäst utvecklingsarbetet med utrustning för nästa generation vågkaftverk.

– Det är ett spännande produktområde med stor potential för oss. Med med växande volymer framöver tror vi att vågkraften kommer bli ett konkurrenskraftigt sätt att producera energi på, avslutar Bengt Andersson.

 

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Ny standard för diagnostik på mobila applikationer

Parker har levererat mobil utrustning för felsökning till tillverkningsindustri och återförsäljare under decennier. Säkra och noggranna avläsningar på mobila applikationer har alltid varit en utmaning...

Påverkas behovet av smartare produkter för rörelsekontroll av Industri 4.0?

Det kollektiva begreppet Industri 4.0 syftar på den fjärde industriella revolutionen, ofta beskriven som datoriseringen av tillverkningsindustrin – eller med andra ord sammanslagningen av traditionell...

Ta IoT hela vägen genom att lyssna på Voice of the Machine

Om du känner till Parker vet du att vi tillverkat komponenter och undersystem för industriutrustning under mycket lång tid. Etthundra år för att vara exakt. Du vet också att världen ser...
Kommentarer

Note to Stort steg för vågkraft – med Parkers hjälp


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha