Parker Sverige

Ta IoT hela vägen genom att lyssna på Voice of the Machine

Control-roomOm du känner till Parker vet du att vi tillverkat komponenter och undersystem för industriutrustning under mycket lång tid. Etthundra år för att vara exakt.

Du vet också att världen ser mycket annorlunda ut nu än hur den såg ut för 100 år sedan - eller till och med bara för fem år sedan.

Ett av de största framsteg på senare år inom industritillverkning är spridningen av sensorer på alla typer av industriutrustning, från kontakter, slangar och rör till pumpar, motorer, ställdon och filter. Data från dessa sensorer skapar enorma möjligheter att ändra sättet att hantera och underhålla industriutrustning.

Ändå har dessa möjligheter fram till idag inte utnyttjats. Mycket av det som kretsat kring det Internet of Things, IoT, har legat på system på övergripande nivå, trots att dessa system inte kunnat samla in data från komponentnivån. Man kan säga att det industriella IoT inte klarat att ta sig det där sista steget, vilket begränsat dess värde.

discrete-iotEgna protokoll, säkerhetstänk och den mängd data som genereras har tillsammans hindrat operatörerna från att ta det sista steget och skaffa sig den kunskap som krävs för de ska kunna förutsäga felen och optimera prestandan på komponentnivå.

Det är där våra 100 års erfarenhet kommer in i bilden. Den djupgående kunskap vi skaffat oss genom de hundratusentals applikationer vi arbetat med är väsentlig för våra insatser när det gäller effektiv hantering av utmaningarna kring diskret IoT. Vi vet till exempel exakt var vi ska placera sensorerna för att få optimal funktion, vilken data som ska samlas in och hur den ska presenteras för de som arbetar med underhåll, reparation och drift, så att de får största möjliga nytta av den.

Men det räcker inte med erfarenhet för att man ska kunna ta det där sista steget. Det har också krävts fokus och vilja för att ta sig an utmaningarna med diskret IoT.

För flera år sedan antogs en strategi på Parker som skulle säkerställa att alla IoT-aktiverade produkter och undersystem som utvecklas i vår verksamhet ska arbeta med samma kommunikationsstandarder och praxis för att vara interoperabla och säkra.

Vi har också insett att våra produkter måste kunna användas tillsammans med produkter från andra tillverkare. En av principerna i vårt centraliserade IoT-initiativ är att "värdet på en IoT-lösning står i direkt proportion mot dess interoperabilitet". Vi har tillämpat öppna standarder och arkitekturer som medger samkörbarhet med andra produkter, applikationer och plattformar. Vi har också samarbetat med OPC Foundation och Industrial Internet Consortium för att främja samkörbarhet över enheter och plattformar med IoT.

securitySäkerhet och användarvänlighet är andra viktiga principer. Vi har byggt in bästa tänkbara kryptering för rörelse och lagring för att få ett säkert system och infört ett presentationsschema för att säkerställa enhetlighet i våra lösningar.

Resultatet är ett öppet, säkert, samkörbart och skalbart system med uppkopplade produkter och tjänster som kan hjälpa dig höja produktiviteten genom att se till att IoT finns med hela vägen.

Vi kallar det Voice of the Machine.

Läs mer på www.Parker.com/IoT/se eller tala med din kontaktperson hos Parker.

Miguel-MoralesArtikeln är skriven av Miguel Morales, director, IoT.

 

Kategorier
Senaste inlägg av författaren

Hur förbättrar ett smart användargränssnitt maskinens effektivitet?

Tillverkningsindustrin står idag inför ett ökat tryck att förnya sig för att bibehålla sin konkurrenskraft. På konsumentsidan har sakernas internet (IoT) gjort smarta enheter tillgängliga för alla,...

Två lösningar som gör dina anläggningsmaskiner effektivare

I byggbranschen finns ett behov av att göra maskinerna säkrare, mer energieffektiva och att minska deras utsläpp. Dock har många av de tunga maskinerna krävande arbetscykler, vilket innebär att de...

Kan lättare och grönare tunga lastbilar bli verklighet?

Idag har nästan allt som vi köper vid något tillfälle fraktats med lastbil som korsar länder och t.o.m. kontinenter för att nå oss konsumenter. Fordonstillverkare letar nu efter och...
Kommentarer

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Ta IoT hela vägen genom att lyssna på Voice of the Machine


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar

Captcha