Blogs vedrørende motion & control teknologier | Parker Danmark

Seks punkter, der skal overvejes ved anvendelse af ISO 8573-1 i et produktionsanlæg

Six Points to Consider When Applying ISO 8573-1 in a Manufacturing Facility - ISO8573 - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEAISO (International Standards Organization) er verdens største udvikler og udgiver af internationale standarder. Tre ISO-standarder relaterer til trykluftkvalitet og testning: ISO 8573-serien, ISO 12500-serien og ISO 7183-serien. Den mest almindeligt anvendte standard er ISO 8573-serien, især ISO 8573-1:2010.

ISO 8573 er den gruppe internationale standarder, der handler om kvalitet (eller renhed) af trykluft. Standarden har ni dele. ISO 8573-1 (del 1) er den mest almindeligt anvendte og handler om klassificeringer for trykluftkvalitet. Del 2-9 specificerer metoder til testning af en række forurenende stoffer. 

Her diskuterer vi seks vigtige faktorer, som du bør overveje, når du bruger ISO 8573-seriens del 1 for at maksimere effektiviteten af luftbehandlingen i dit industrielle produktionsanlæg.

 

Six Points to Consider When Applying ISO8573-1 in a Manufacturing Facility-download the white paper - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEA

 


 

Download hele hvidbogen for at se eksempler på omkostningseffektive systemdesign og få omfattende oplysninger om ISO 8573, herunder detaljerede applikationstabeller.

 


 

 

1. Forståelse af tabellerne for klassificering af luftrenhed  

ISO 8573-1 indeholder klassificeringstabeller for luftrenhed, der vejleder dig i, hvilken minimal luftrenhed der kræves ved hvert brugspunkt. Det er baseret på de typer forurenende stoffer, som du kan forsøge at fjerne: faste partikler, vand og samlet olie. Se figur 1. Fra denne tabel kan du:

 • Angive den acceptable mængde af kontaminering på bestemte brugssteder.
 • Identificere udstyr til trykluft, der er specielt designet til at nå det renhedsniveau, du ønsker.
 • Klassificere, gennem testning, den faktiske renhed af trykluften i brugspunkterne før og efter installationen af behandlingsudstyret.

Figur 1 – kombineret ISO 8573-1-tabel

Six Points to Consider When Applying ISO 8573-1 in a Manufacturing Facility - Combined ISO8573-1 Table - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEA

2. Angivelse af luftrenhed ved brug af renhedsklasser

I ISO 8573-1-tabellen er forurenende stoffer i trykluft grupperet som faste partikler, vand og samlet olie. Der er forskellige grader af hver af disse forurenende stoffer. Graderne er detaljeret angivet for at hjælpe med at vælge en passende kombination af niveauer ud fra din brug. Disse kombinationer kaldes renhedsklasser. Når du bruger ISO 8573-1 til at definere den påkrævede luftrenhed, skal den skrives på følgende måde:

 1. Skriv standarden (ISO 8573-1).
 2. Specificer det angivne år (revision). 
 3. Angiv de påkrævede renhedsklasser (hver især adskilt af et kolon), f.eks. ISO 8573-1:2010 [A:B:C:].
 4. A = renhedsklassen for partikler B = renhedsklassen for luftfugtighed (damp) og flydende vand C = renhedsklassen for samlet olie (aerosol, væske og damp).

Nedenfor er et eksempel på en specifikation for luftrenhed: 

ISO 8573-1:2010 klasse 1:2:1

På baggrund af figur 1 angiver denne specifikation for luftrenhed, at klasse 1-partikelniveauer ikke må overstige 20.000 partikler i 0,1-0,5 mikronstørrelse med yderligere niveauer i andre partikelstørrelser, klasse 2-vandniveauer, der identificerer et trykdugpunkt (PDP) på -40 grader Celsius, og klasse 3-olie på højst 0,01 mg samlet olie.

3. Fakta og myter om ISO 8573-1 klasse 0

I 2010 blev ISO 8573-1 opdateret, så klasse 0 blev tilføjet til de tre forurenende stoffer. Se figur 2. Klasse 0 blev introduceret som en specifikation, der kan "skræddersys", som brugere og producenten af udstyret kunne bruge til at identificere en specifik luftkvalitet, der ville være strengere end klasse 1. Dette har ført til visse forkerte fremstillinger eller myter. Disse omfatter:

 • Klasse 0 trykluft er fri for al forurening.
 • Klasse 0 refererer kun til olieforurening.
 • En klasse 0-kompressor garanterer oliefri trykluft.
 • Klasse 0 olieforureningsværdi er lig med 0 mg/m3. 

Følgende fakta er vigtige at huske:

 • Klasse 0 angiver ikke, at der ikke er nogen forurening til stede.
 • Klasse 0 angiver ikke oliefri trykluft.
 • En klasse 0-kompressor garanterer ikke oliefri trykluft.
 • Klasse 0 refererer ikke kun til olieforurening.
 • En klasse 0-specifikation skal være renere end den tilsvarende specifikation for et klasse 1 forurenende stof.

Figur 2. 2010 tabel for klassificering (kombineret)

Six Points to Consider When Applying ISO 8573-1 in a Manufacturing Facility - ISO8573-1:2010 Table Combined - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEA

 

4. Hvilken ISO 8573-1-revision skal jeg bruge?

Af de tre revisioner – 1991, 2001 og 2010 – skal 2010 bruges, når der angives eller opgraderes et nyt system. Hvis en tidligere revision imidlertid er blevet anvendt til specifikke renhedsniveauer, er det i orden at fortsætte med at bruge den, idet det bemærkes, at ændringer i forureningsniveauer kræver forskelligt renhedsudstyr.  

F.eks. tilbyder Parker en række rensningsudstyr, der gør det muligt for brugeren at specificere kvaliteten af trykluften til enhver applikation, fra beskyttelsesring til generelle formål til kritiske rene tørluftssystemer (CDA) til brugspunkter. Parker har omfattende sortimenter af rensningsudstyr tilgængeligt til at matche systemkrav, hvilket sikrer, at både kapital- og driftsomkostninger holdes på et minimum. Figur 3 viser en oversigt over Parker rensningsudstyr, der kræves for at overholde eller overstige ISO 8573-1:2010-klassifikationerne.

Figur 3. Oversigt over Parker rensningsudstyr, der overholder eller overstiger ISO 8573-1:2010-klassifikationerne

Six Points to Consider When Applying ISO 8573-1 in a Manufacturing Facility - Parker Purification Equipment - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEA

5. Enkle retningslinjer for valg af renhedsudstyr

Identificer den trykluftkvalitet, der er påkrævet til dit system. Bemærk, at hvert punkt i systemet kan kræve en anden kvalitet afhængigt af applikationen. Henvis din leverandør til de kvalitetsklassificeringer, der er vist i ISO 8573-1.

 • Angiv tydeligt over for leverandører, at ISO 8573-1:2010 er udgaven af den standard, du målretter mod.
 • Sørg for, at det udstyr, du vælger, giver luftkvalitet i overensstemmelse med ISO 8573-1:2010.
 • Når du overvejer koalescensfiltre, skal du bekræfte, at de er blevet testet til ISO 12500-1- og ISO 8573-4-standarder.
 • En leverandør bør ideelt set give dig tredjepartsvalidering af produktets ydeevne.
 • En leverandør skal give dig en skriftlig garanti for leveret luftkvalitet.
 • Oliefri kompressorinstallationer kræver de samme filtreringsovervejelser som oliesmurte kompressorinstallationer.
 • Sørg for, at tryktab angives som mættet.
 • Det er nyttigt at verificere filterets blokeringsegenskaber, når du beregner energiomkostninger.
 • Sørg for at se på de samlede ejeromkostninger for rensningsudstyr, og ikke kun den oprindelige købspris.

6. Omkostningseffektivt systemdesign

For at maksimere investeringsafkastet i rensningsudstyr anbefales det, at trykluft behandles til anlægsforsyning i kompressorrummet for at opfylde fabrikkens mange behov. Rensning af brugspunkter skal også udføres med særlig opmærksomhed på den luftkvalitet, der er påkrævet ved hver applikation. Denne fremgangsmåde sikrer, at luften ikke overbehandles, og det er en omkostningseffektiv løsning på trykluft i høj kvalitet. Figur 4 viser et eksempel på luft til generelle formål med oliefri luft til kritiske applikationer.

Figur 4. Luft til generelle formål med oliefri luft til kritiske applikationer

Six Points to Consider When Applying ISO 8573-1 in a Manufacturing Facility - General Compressed Air Installation - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEA

 

Six Points to Consider When Applying ISO8573-1 in a Manufacturing FacilityDownload hele hvidbogen for at se eksempler på omkostningseffektive systemdesign og få omfattende oplysninger om ISO 8573, herunder detaljerede applikationstabeller.

 

Six Points to Consider When Applying ISO8573-1 in a Manufacturing Facility - Mark White - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEADenne artikel er skrevet af Mark White, chef for trykluftbehandling, Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

 

 

 

 

 

Relateret indhold

Hvorfor skal jeg skifte mit trykluftfilterelement?

Hvad er grundlaget for en intelligent fabrik?

Energieffektive nitrogengeneratorer

Hvorfor korrekt dimensionering er vigtig

Har du spørgsmål om Parkers produkter eller tjenester? Vi står klar til at hjælpe – kontakt os!

Kommentarer til Seks punkter, der skal overvejes ved anvendelse af ISO 8573-1 i et produktionsanlæg


Bemærk, at i et forsøg på at bekæmpe spam, vil kommentarer med hyperlinks ikke blive offentliggjort.

Skriv en kommentar

Captcha