Liikkeenhallinta ja teknologiablogit | Parker Suomi
Puhdasta energiaa: Hybridisaatio ja sähköistäminen meriteollisuudessa
Vaikka Norjan rannikon suistoissa liikennöivä 80-metrinen MV Ampere saattaakin näyttää aivan tavalliselta auto- ja matkustajalautalta, kyseessä on yksi maailman ensimmäisistä täysin akkukäyttöisistä...
Lue nyt ►
Vesiliikenteen polttoöljyn uudet rikkirajoitukset
s Mahdollisuus tarkistaa polttoöljyn rikkipitoisuus aluksella auttaa niiden omistajia ja operaattoreita varmistamaan uusimpien IMO (MARPOL) -määräysten noudattamisen. Tammikuusta 2020...
Lue nyt ►
Uusi vesiliikenteen hydrauliikka vähensi energiankulutusta jopa 90 %
Vesiliikennealan toimijoihin kohdistuu tänä päivänä aiempaa tiukempia rannikkoalueiden päästöjä koskevia lakeja, minkä vuoksi alan toimijat pyrkivätkin usein vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista...
Lue nyt ►
Reaaliaikaiset tuotantotiedot: tehokas työkalu laadun parantamiseen
Tietojen hankinta nykyaikaisessa ja digitaalisessa tuotantoympäristössä voi tuottaa parempaa tuotteen laadunvalvontaa kuin koskaan aiemmin. Mahdollisuus kerätä ja arvioida tietoja sekä reagoida niihin...
Lue nyt ►
Turvallisemmat ja helpommin hallittavat moottorit räjähdysherkässä ympäristössä
Moottorit ja anturit kulkevat käsi kädessä. EX-moottorivalikoima tarjoaa jo ennestään laajan valikoiman antureita, jotka antavat palautetta erilaisista parametreista. Nyt Parker on lisännyt HIPERFACE...
Lue nyt ►
Edistynyt laiteturvallisuus ei jätä mitään sattuman varaan
Valmistavassa teollisuudessa kaikki alueet, joilla toimii sekä ihmisiä että koneita, voivat olla vaarallisia. Myös nykyaikaisilla tuotantolinjoilla ihmiset ovat usein olennainen osa tuotanto- ja...
Lue nyt ►
Tiivisteratkaisut juomavesi- ja käyttövesijärjestelmiin
Kun juomavettä hankitaan sen lähteestä ja vettä pumpataan ja prosessoidaan, tarvitaan materiaaleja, jotka eivät sisällä haitallisia aineita ja joista liukenee veteen mahdollisimman vähän ainesosia. ...
Lue nyt ►
Aikaa säästävä ratkaisu servopaino- ja liitossovelluksiin
Yksinkertaistettuna moduuli koostuu prosessin ohjausyksiköstä, servokäytöstä, moottorin sähkösylinteristä ja voima-anturista, jotka on yhdistetty ohjelmiston avulla. Näin tarjotaan nopea ja helppo...
Lue nyt ►
Uusi mittalaite rakennusalan ennakoivaan huoltoon
Ennakoivalla huollolla voidaan varmistaa kalliiden koneiden ja laitteiden luotettava toiminta ja niiden arvon säilyminen. Tämä voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Lisääntyvien vaatimusten...
Lue nyt ►
Virtuaalisuunnittelu tehostaa hydraulijärjestelmien suunnittelua
Eri toimialoilla teollisuudesta maastotoimintaan teknisten suunnitteluresurssien tehokas hallinta on nyt yrityksille tärkeämpää kuin koskaan, sillä asiakaskysyntä huipputason suorituskykyä ja...
Lue nyt ►